Overspenningsvern til strømforsyning på DIN-skinne

Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen

Vi tilbyr egnet overspenningsbeskyttelse for et sikkerhetskonsept i flere trinn, fra forsyning og helt til sluttutstyr. Overspenningsvern deles inn i ulike standardiserte typer, avhengig av installasjonssted og behov: Type 1, type 2 og type 3. Ulike kontroller ligger til grunn for denne typifiseringen. Dersom mer enn én kontroll bestås, dreier det seg om kombinasjonsavledere.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Kan benyttes i alle vanlige strømforsyningssystemer grunnet ytelsessterke komponenter
 • Optimal anleggstilgjengelighet grunnet gnistgapteknologi uten nettfølgestrøm
 • Gjennomgående beskyttelse av alle beskyttelsestrinn takket være beskyttelsesutstyr som er tilpasset hverandre
 • Plassbesparende og kostnadsgunstig installering på grunn av smal byggform
 • Vit hva som skjer, før det skjer – med forutseende testing av det pluggbare beskyttelsesutstyret
 • Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger er en del av COMPLETE line-systemet

Nye produkter

Overspenningsvern type 2 med installert uttaksklemme VAL-SEC-AGK-25 på klemlommene
Overspenningsbeskyttelsesboks for ettermontering, til Wallboxes

Uttaksklemme VAL-SEC-AGK-25

Modulært tilbehør til SEC type 2

Du kan forenkle installeringen av overspenningsvern SEC type 2 ved hjelp av VAL-SEC-AGK. Takket være det modulære supplementet er gjennomgangskabling med optimal EMC helt enkelt mulig. VAL-SEC-AGK gir ideelle forutsetninger for anvendelser opptil 63 A laststrøm.

Viktigste egenskaper

 • Sneppbar uttaksklemme
 • Kan tilpasses ethvert poltall individuelt
 • Maksimalt ledertverrsnitt 25 mm²
 • Maksimal nominell spenning: 400 V
 • Maksimal laststrøm: 63 A
 • Byggbredde 12 mm

Dine fordeler

 • Tilrettelegger gjennomgangskabling med optimal EMC for overspenningsvern grunnet modulært supplement
 • Forenklet installering grunnet mulig bruk av endehylser for gjennomgangskabling
 • Ideelt supplement til produktporteføljen SEC-T2 grunnet enhetlig design og poltall som kan settes sammen individuelt

Overspenningsbeskyttelsesboks for ettermontering

Optimal beskyttelse til Wallboxes og elkjøretøyer

Selv om det allerede er installert overspenningsbeskyttelse i hovedfordelerboksen, kan det hende at beskyttelseseffekten er utilstrekkelig, dette som følge av lange ledninger til Wallbox. CHARX protect retrofit kan helt enkelt ettermonteres i carporten, og beskytter ladestasjon og elbil pålitelig mot dyre skader.

Viktigste egenskaper

 • Egnet for Wallboxes med ladeeffekt fra 11 til 22 kW
 • IP65-hus med transparent deksel og kabelnipler
 • Pluggbar type-2-overspenningsbeskyttelse med statusindikator og potensialfri fjernmeldekontakt
 • Nominell spenning: 230/400 V AC
 • Nominell strøm: 32 A (ved 6 mm²)
 • Mål (h x b x d): 130 mm x 180 mm x 111 mm

Dine fordeler

 • Ingen kostnadskrevende skader på ladestasjon og kjøretøy
 • Variabelt tetningsområde gir fleksibelt valg av kabeltverrsnitt
 • Push-in-tilkoblingsteknikk uten bruk av verktøy gir rask installering
 • Ytterligere installeringsmateriell er ikke nødvendig, grunnet gjennomgangskabling
 • Værbestandig, robust og slagsikker etter støtsikkerhetsgrad IK08

Type 1+2 overspenningsbeskyttelsesutstyr – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Hver lynavleder type 1 imøtekommer de strenge kravene med hensyn til avledningskapasitet. Samtidig tilsvarer den overspenningsbeskyttelsesutstyr (OBU) type 2. Testklasse II for en lynavleder type 1 er redundant informasjon, og utgjør ingen ekstra kvalifikasjon. Derfor betegnes slikt beskyttelsesutstyr som kombinasjonsavleder (OBU-type 1+2). En kombinasjonsavleder er dermed beskyttelsesutstyr som er i henhold til begge testklasser.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr kombinasjonsavleder type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Kombinasjonsavleder type 1+2 special skiller seg grunnleggende fra kombinasjonsavleder type 1+2. For kombinasjonsavleder type 1+2 special inneholder to selvstendige typer beskyttelsesutstyr som er parallellkoblet på liten plass. Det spenningskoblende gnistgapet (OBU-type 1+2) fungerer optimalt sammen med en spenningsbegrensende varistor (OBU-type 2). To uavhengige typer beskyttelsesutstyr i en kompakt modul sørger slik for optimale reaksjonsegenskaper, optimal anleggsbeskyttelse og lang levetid for komponentene.

Overspenningsvern type 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Overspenningsvern type 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2

Overspenningsbeskyttelsesutstyr (SPD-er) av type 2 er vanligvis montert i underfordelinger eller maskinautomatikkskap. De danner det andre beskyttelsestrinnet i et tretrinnet overspenningsbeskyttelseskonsept. SPD-er av type 2 må kunne avlede overspenning fra indirekte lynnedslag eller koblingsforløp absolutt pålitelig. Overspenning som følge av koblingsforløp er ofte meget dynamiske og oppstår mye hyppigere enn lynoverspenning. Her er en teknologi med raske reaksjonsegenskaper velegnet, for eksempel varistorteknologien.

Komponentbeskyttelse type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Komponentbeskyttelse type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Komponentbeskyttelse type 3

Overspenningsbeskyttelsesutstyr av type 3 er vanligvis installert umiddelbart foran sluttutstyret som skal beskyttes. Derfor kalles de også for komponentbeskyttelse. På grunn av forskjellige installeringsomgivelser finnes OBU-er av type 3 i ulike byggformer:

 • Utstyr for DIN-skinnemontering
 • Utstyr for montering i stikkontakter
Landskap med bygninger, kraftverk, vindpark, solenergianlegg og infrastruktur

Overspenningsbeskyttelse for alle typer bruk

Med riktig overspenningsbeskyttelse sikrer du applikasjonens tilgjengelighet. Det være seg for fornybar og dermed ren energiutvinning, eller for fremtidens mobilitet, en god beskyttelse mot overspenning er helt enkelt uunnværlig. Nettorganiserte bygninger, industrianlegg og tilhørende infrastruktur er selve fundamentet for automatisert verdiskapning.

For at anleggene og investeringene dine fortsatt skal være tilgjengelige og produktive, har vi velegnede overspenningsbeskyttelsesprodukter for tilnærmet alle typer bruk og forsyningsnettformer.

Overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg
Overspenningsbeskyttelse for vindanlegg
Overspenningsbeskyttelse for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon
Overspenningsbeskyttelse for samleskinnesystemer
Overspenningsbeskyttelse for for-målerområdet
Overspenningsbeskyttelse til hoved-/underfordelingen
Overspenningsbeskyttelse for maskin- og anleggsteknikk
Overspenningsbeskyttelse for infrastruktur
Overspenningsbeskyttelse type 1, type 2 og type 3

Overspenningsbeskyttelse type 1, type 2 og type 3

Forskjellene mellom overspenningsbeskyttelse type 1, type 2 og type 3

Kombinasjonsavledere eller lynavledere type 1 brukes på for-målerområdet. De må imøtekomme meget strenge krav, da de skal gi beskyttelse mot konsekvensene av direkte lynnedslag. I typiske installasjonsomgivelser i hovedfordelingen er kravet til kortslutningssikkerhet meget høyt. For å imøtekomme disse kravene kreves en ytelsessterk teknologi, som gnistgapteknologien.

Kombinasjonsavledere type 1+2 er lynavledere som, i tillegg til lynstrømtesten, også har bestått nødvendige tester for type-2-overspenningsbeskyttelsesutstyr. Kombinasjonsavleder type 1+2 special inntar en særstilling. Her kombineres ytelsessterke gnistgap direkte med varistorbasert overspenningsbeskyttelsesutstyr.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 med lavere avledningskapasitet er installert på etter-målerområdet. De er vanligvis montert i underfordelinger eller maskinautomasjonskap. Dette overspenningsbeskyttelsesutstyret må kunne avlede indusert overspenning fra indirekte lynnedslag eller koblingsforløp, likevel ikke direkte lynstrøm. Her er en avlederteknologi med raske reaksjonsegenskaper velegnet, som varistorteknologien.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 3 med den minste avledningskapasiteten, også kalt komponentbeskyttelse, monteres nærmest mulig sluttutstyret. For signalledninger er en spesiell type overspenningsbeskyttelsesutstyr nødvendig. Også dette installeres umiddelbart foran sluttutstyret som skal beskyttes. På grunn av forskjellige installeringsomgivelser finnes enhetene i ulike byggformer. I tillegg til vanlig DIN-skinnemontering finnes det produkter som monteres i stikkontakter eller direkte på et kretskort på sluttutstyret.

Teknologisk sett er overspenningsbeskyttelse type 3 bygget opp på varistorbasis, på lignende måte som type 2, likevel er kravene til avledningskapasitet lavere enn for type 2. Overspenningsbeskyttelse type 2/3 er først og fremst tiltenkt ledninger som føres inn i bygninger utenfra.