Overspenningsbeskyttelsesutstyr til strømforsyningen

Overspenningsbeskyttelse type 1, type 2 og type 3 til strømforsyninger

Overspenningsbeskyttelse av type 1, 2 og 3 gir beskyttelse mot feil og defekter som følge av overspenning. Hvis effektiv beskyttelse ikke er på plass, må høye kostnader som følge av anleggssvikt påregnes. I verste fall må berørte innretninger repareres eller skiftes ut. Med flertrinnskonseptet fra Phoenix Contact beskytter du anlegg og utstyr effektivt.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Kan benyttes i alle vanlige strømforsyningssystemer grunnet ytelsessterke komponenter
  • Optimal anleggstilgjengelighet grunnet gnistgapteknologi uten nettfølgestrøm
  • Gjennomgående beskyttelse av alle beskyttelsestrinn takket være beskyttelsesutstyr som er tilpasset hverandre
  • Plassbesparende og kostnadsgunstig installering på grunn av smal byggform
  • Vit hva som skjer, før det skjer – med forutseende testing av det pluggbare beskyttelsesutstyret
  • Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger er en del av COMPLETE line-systemet
Produktserien Safe Energy Control

Produktserien Safe Energy Control

Produktsortimentet Safe Energy Control

Produktserien SEC (Safe Energy Control) er et synonym for ekstremt lang levetid og optimale ytelsesegenskaper på området for lynstrøm- og overspenningsbeskyttelse. Takket være de teknologisk ledende gnistgapene tilbyr vi avbruddsfri beskyttelse av anlegget ditt. Optimal beskyttelse av ømfintlig utstyr grunnet direkte koordinasjon mellom gnistgap og varistor i kombinasjonsavledere special, selv ved dynamisk overspenning. Samtidig har serien verdens første type 3 overspenningsbeskyttelsesutstyr med push-in-tilkoblingsteknikk, for rask og enkel installasjon. SEC-serien kompletteres med den enhetlige, kompakte designen samt innsats uten for-sikring.

Type 1+2 overspenningsbeskyttelsesutstyr – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2

Hver lynavleder type 1 imøtekommer de strenge kravene med hensyn til avledningskapasitet. Samtidig tilsvarer den overspenningsbeskyttelsesutstyr (OBU) type 2. Testklasse II for en lynavleder type 1 er redundant informasjon, og utgjør ingen ekstra kvalifikasjon. Derfor betegnes slikt beskyttelsesutstyr som kombinasjonsavleder (OBU-type 1+2). En kombinasjonsavleder er dermed beskyttelsesutstyr som er i henhold til begge testklasser.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr kombinasjonsavleder type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinasjonsavleder type 1+2 special

Kombinasjonsavleder type 1+2 special skiller seg grunnleggende fra kombinasjonsavleder type 1+2. For kombinasjonsavleder type 1+2 special inneholder to selvstendige typer beskyttelsesutstyr som er parallellkoblet på liten plass. Det spenningskoblende gnistgapet (OBU-type 1+2) fungerer optimalt sammen med en spenningsbegrensende varistor (OBU-type 2). To uavhengige typer beskyttelsesutstyr i en kompakt modul sørger slik for optimale reaksjonsegenskaper, optimal anleggsbeskyttelse og lang levetid for komponentene.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2

Overspenningsbeskyttelsesutstyr (OBU-er) av type 2 er vanligvis montert i underfordelinger eller maskinautomasjonskap. De danner det andre beskyttelsestrinnet i et tretrinnet overspenningsbeskyttelseskonsept. OBU-er av type 2 må kunne avlede overspenning fra indirekte lynnedslag eller koblingsforløp absolutt pålitelig. Overspenning som følge av koblingsforløp er ofte meget dynamiske og oppstår mye hyppigere enn lynoverspenning. Her er en teknologi med raske reaksjonsegenskaper velegnet, f. eks. varistorteknologien.

Komponentbeskyttelse type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Komponentbeskyttelse type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Komponentbeskyttelse type 3

Overspenningsbeskyttelsesutstyr av type 3 er vanligvis installert umiddelbart foran sluttutstyret som skal beskyttes. Derfor kalles de også for komponentbeskyttelse. På grunn av forskjellige installeringsomgivelser finnes OBU-er av type 3 i ulike byggformer:

  • Utstyr for DIN-skinnemontering
  • Utstyr for montering i stikkontakter
Landskap med bygninger, kraftverk, vindpark, solenergianlegg og infrastruktur

Overspenningsbeskyttelse for alle typer bruk

Med riktig overspenningsbeskyttelse sikrer du applikasjonens tilgjengelighet. Det være seg for fornybar og dermed ren energiutvinning, eller for fremtidens mobilitet, en god beskyttelse mot overspenning er helt enkelt uunnværlig. Nettorganiserte bygninger, industrianlegg og tilhørende infrastruktur er selve fundamentet for automatisert verdiskapning.

For at anleggene og investeringene dine fortsatt skal være tilgjengelige og produktive, har vi velegnede overspenningsbeskyttelsesprodukter for tilnærmet alle typer bruk og forsyningsnettformer.

Overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg
Overspenningsbeskyttelse for vindanlegg
Overspenningsbeskyttelse for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon
Overspenningsbeskyttelse for samleskinnesystemer
Overspenningsbeskyttelse for for-målerområdet
Overspenningsbeskyttelse for maskin- og anleggsteknikk
Overspenningsbeskyttelse for infrastruktur
Overspenningsbeskyttelse type 1, type 2 og type 3

Overspenningsbeskyttelse type 1, type 2 og type 3

Forskjellene mellom overspenningsbeskyttelse type 1, type 2 og type 3

Kombinasjonsavledere eller lynavledere type 1 brukes på for-målerområdet. De må imøtekomme meget strenge krav, da de skal gi beskyttelse mot konsekvensene av direkte lynnedslag. I typiske installasjonsomgivelser i hovedfordelingen er kravet til kortslutningssikkerhet meget høyt. For å imøtekomme disse kravene kreves en ytelsessterk teknologi, som gnistgapteknologien.

Kombinasjonsavledere type 1+2 er lynavledere som, i tillegg til lynstrømtesten, også har bestått nødvendige tester for type-2-overspenningsbeskyttelsesutstyr. Kombinasjonsavleder type 1+2 special inntar en særstilling. Her kombineres ytelsessterke gnistgap direkte med varistorbasert overspenningsbeskyttelsesutstyr.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 med lavere avledningskapasitet er installert på etter-målerområdet. De er vanligvis montert i underfordelinger eller maskinautomasjonskap. Dette overspenningsbeskyttelsesutstyret må kunne avlede indusert overspenning fra indirekte lynnedslag eller koblingsforløp, likevel ikke direkte lynstrøm. Her er en avlederteknologi med raske reaksjonsegenskaper velegnet, som varistorteknologien.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 3 med den minste avledningskapasiteten, også kalt komponentbeskyttelse, monteres nærmest mulig sluttutstyret. For signalledninger er en spesiell type overspenningsbeskyttelsesutstyr nødvendig. Også dette installeres umiddelbart foran sluttutstyret som skal beskyttes. På grunn av forskjellige installeringsomgivelser finnes enhetene i ulike byggformer. I tillegg til vanlig DIN-skinnemontering finnes det produkter som monteres i stikkontakter eller direkte på et kretskort på sluttutstyret.

Teknologisk sett er overspenningsbeskyttelse type 3 bygget opp på varistorbasis, på lignende måte som type 2, likevel er kravene til avledningskapasitet lavere enn for type 2. Overspenningsbeskyttelse type 2/3 er først og fremst tiltenkt ledninger som føres inn i bygninger utenfra.