I/O-signalsegmentering

I/O-signalsegmentering

For I/O-signalsegmentering innen prosessautomasjon tilbyr vi forskjellige løsninger:
Det fleksible signalsegmenteringssystemet VIP I/O-Marshalling gjør I/O-signalsegmenteringen for Universal-I/O gjennomgående universell, fra felt til kontroller. Ved standard-I/O-signalsegmentering gir våre Termination Carrier en Plug-and-Play-løsning for tilkobling av klassisk monteringsskinneutstyr på standard I/O-kortene i automatiseringssystemet ditt.

Mer informasjon

Sammenligning av I/O-signalsegmentering for Universal I/O- og standard I/O

Ved I/O-signalsegmentering for standard I/O-systemer sorteres feltsignalene på segmenteringsnivået etter deres signaltype, og behandles via grensesnittnivået. Til slutt kables de på de signalspesifikke I/O-kortene på kontrollerenheten. I motsetning til dette, åpner I/O-signalsegmenteringen og -omsetningen for Universal I/O-systemer for en fleksibel tilordning av kanalene fra felten til kontrolleren.

Sammenligning av I/O-signalsegmentering for Universal I/O- og standard-I/O-systemer

Produktoversikt - en sammenligning

Universal I/O-signalsegmentering
Standard I/O-signalsegmentering
Universal I/O-signalsegmentering

Standard I/O-signalsegmentering

Kontrollerinngang Universal I/O-kort med fleksibel kanaltilordning (et I/O-kort for alle signaltyper) I/O-kort med fast tilordning etter signaltype (pr. signaltype kreves et I/O-kort)
Signalsegmentering Kombinert Marshalling- og grensesnittnivå Separate Marshalling- og grensesnittnivåer
Signalbehandling Pluggbare Input-Output-Accessories, stående kabling på felt- og kontrollersiden Termination Carrier med DIN-skinneenheter, stående kabling på kontrollersiden
Til produktsiden Til produktsiden
VIP I/O-Marshalling

I/O-signalsegmentering for Universal I/O-systemer

Med VIP I/O-Marshalling blir I/O-signalsegmenteringen for Universal I/O-systemer virkelig universell: Det fleksible I/O-signalsegmenteringssystemet er en kontrolleruavhengig løsning som forener I/O-signalsegmentering og -behandling i ett system. Med de fleksibelt pluggbare funksjonsmodulene kan du konfigurere kanalene enkeltvis, gjennomgående fra felten til styrenivået.

Termination Carrier

I/O-signalsegmentering for standard I/O-systemer

For din standard I/O-signalsegmentering tilbyr vi en plassbesparende Plug-and-Play-løsning: Våre Termination Carrier hjelper deg til en rask, feilfri tilkobling av klassiske monteringsskinneskilleforsterkere og sikkerhetsreleer, til standard inn- og utgangskort i automatiseringssystemer, og da via konfeksjonert systemkabling. Våre Termination Carrier er blant de mest kompakte modulbærersystemene på markedet for standard I/O-signalsegmentering.

E-Paper
Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse
Feilfri og sikker klargjøring, overføring og visualisering av signaler gjennom galvanisk 3-veisskille: Med vår produktportefølje for klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelsen dekker du alle oppgaver for sikker og feilfri signaloverføring, som for eksempel NAMUR-skilleforsterkere, bipolar-skilleforsterkere, temperaturmåleomformere, mateskillere osv.
Åpne E-Paper
Tittelside brosjyre "Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse"