Digital Factory: Fremtiden begynner i dag Øk produktiviteten, forbedre bærekraften, forsterk datasikkerheten

En fabrikk i en skog med logoen Digital Factory now, abstrakt fremstilt med symboler for temaene øk produktiviteten, forbedre bærekraften, forsterk datasikkerheten

Bruk mulighetene ved Digital Factory for mer verdiskapning

Digital-Factory-løsninger er selve nøkkelen for en effektiv, bærekraftig og sikker produksjon. Og dermed også for mer verdiskapning. Gå fra å være eier til manager av dataene dine, og bruk dem aktivt. Med Digital-Factory-løsninger forbedrer du samtidig fabrikkens produktivitet og bærekraft, styrker sikkerheten i produksjonen og oppnår dermed bedre motstandsdyktighet og stabilitet.

Medarbeider innen Food Beverage i samtale foran et nettbrett med Utility Metering and Reporting Dashboard

Alltid full oversikt over dataene dine, for bedre total effektivitet i anlegget

Øk produktiviteten

Jo mer effektivt produksjon og prosesskjeder forløper, desto bedre er kostnads- og marginsituasjonen. Våre Digital-Factory-løsninger skaper oversikt over og innsikt i alle prosessdata. Analysen tilrettelegger for målrettet optimalisering og automatisering av prosessene dine. Det gir betydelig bedre produktivitet, samtidig som kostnadene reduseres.

Grønne planter i bakgrunnen med en logo for Net Zero som stedfortreder for bærekraftig fabrikk

Bærekraftig produksjonsstyring for CO₂-nøytralt fotavtrykk

Oppnå bedre bærekraft

Forbrukere foretrekker produkter og merker som er bærekraftige, samtidig som lover og reguleringer skaper et ytterligere trykk. Våre Digital-Factory-løsninger skaper oversikt over og kunnskap om alle forbruksdata. Med analysen kan du trekke konklusjoner om ressursforbruket ditt. Det reduserer kostnader, bidrar til å redusere utslipp av klimagasser og gir bedre bærekraftbalanse i bedriften din.

Mguard-Security-ruter i et produksjonsanlegg

Beskyttelse mot uberettiget tilgang til produksjonsanlegget ditt

Forsterk datasikkerheten din

360°-Data-Security er grunnlaget for en sikker og pålitelig produksjon i Industrie 4.0. Produksjonsnettverk som stadig tiltar i størrelse, økte lovbestemte krav samt nettorganisering av samtlige Stakeholders i en produksjon er alle faktorer som øker nødvendigheten av en helhetlig Cyber-Security-tilnærming i fabrikken.
Her kreves det en analyse av hele nettverket etter IEC 62443 for å alltid utforme data samt tilgang, helt trygt (uavhengig av lokalisering). Bare på den måten kan Security-statusen overvåkes helhetlig, og analyseres. Det omfatter å overholde lover og forordninger som NIS 2.0 eller IT-sikkerhetsloven, sikring av avtaler i leveransekjeden eller beskyttelse av kunnskapen mot uberettiget tilgang. Dette er mulig med 360°-Security-konseptet (sertifisert etter IEC 62443) fra Phoenix Contact.

Det som tidligere bare var en magefølelse, kan vi i dag bekrefte. Vi analyserer data og tar i bruk programkunnskap, og kan på den måten gjenkjenne anomalier tidsnok, forbedre produktkvaliteten og optimalisere produksjonsprosessene raskere.

Stefan Schnake - Phoenix Contact Electronics GmbH, Manager Manufacturing Data Support
Medarbeider fra produksjonen PLCnext Factory i Bad Pyrmont hos Phoenix Contact Electronics Stefan Schnake

Ditt handlingsrom – ubegrenset med løsningene våre

Nøkkelen til mer produktivitet, bedre bærekraft og sikkerhet, er data. Den som behersker dette, er konkurransedyktig også i fremtiden. Du har fire handlingsområder der du kan blande kortene på nytt for deg selv. Fra løsninger for datainnsamling og helt til intelligent, KI-basert løsning for smart produksjon. Våre Digital-Factory-løsninger er like individuelle og målrettet som produksjonen din.

Digital Factory i praksis: Brukseksempler på området Food and Beverage

Prosessoptimalisering i eksisterende forløp er en av de store faktorene for å utforme produksjon og fremstilling med mest mulig effektiv bruk av ressurser. Med våre løsninger kan du implementere digitaliseringen under løpende drift: trinn for trinn, uten mye Engineering-arbeid, stillstand eller omstendelige omstillinger av maskiner.

Gå nye veier med Digital Factory

Digitalisering forutsetter også nytenkning. Vi gjorde det i vår PLCnext Factory – som er produksjonsavdelingen til Phoenix Contact Electronics: Der produktene våre for automatisering, sikkerhetsanvendelser og nettverkssikkerhet produseres, gikk vi nye veier. Resultatet er både forbløffende og overbevisende

Tall, data, fakta om PLCnext Digital Factory

Opplev Digital Factory interaktivt

I vår interaktive rundtur får du vite hvilke alternativer som er tilgjengelige for deg med Digital-Factory-løsninger. Oppdag hvordan du kan øke fabrikkens produktivitet, forbedre bærekraften og samtidig sikre deg mot uberettiget tilgang. Vi viser deg hvordan vi har implementert dette i vår egen produksjonsavdeling i Bad Pyrmont.

Dr. Till Potente tar deg virtuelt imot i vår 360° Digital Factory, og viser mulighetene direkte i produksjonsavdelingen.

Utsnitt av PLCnext Factory 360°-Tour
White paper
Start i dag: Med seks trinn til en bærekraftig fabrikk
Med dataene du genererer, holder du allerede nøkkelen til en bærekraftig fabrikk i hånden. I vår veiledning får du vite hvilke enkle, konkrete tiltak du kan iverksette for å ta de første viktige trinnene inn i en bærekraftig fremtid. Last ned Whitepaper gratis i dag, og uten at du trenger å legge igjen kontaktinformasjon.
Finn ut mer
Mann med vernehjelm i en fabrikk
Team Digital Factory now - dine kontaktpersoner

Vi støtter deg på veien mot den digitale fabrikken, og det over hele verden

Ekspertene våre er her for deg

Våre eksperter på digitalisering snakker gjerne med deg om de spesifikke betingelsene på stedet. Sammen ser vi på behovene dine og digitaliseringens aktuelle status og viser deg hvor du avdekker faktoren som skaper mer produktivitet og bærekraft – fra effektive løsninger for bruk innen Brownfield og helt til omfattende digitaliseringskonsepter for smart produksjon.

Utforming av fremtiden i fellesskap

Sammen skaper vi tekniske løsninger for en verden som er god å leve i, der alt starter med vår lidenskap for teknologi og innovasjon. Vi utvikler individuelt tilpassede kundeløsninger over hele verden, vi arbeider som samarbeidspartnere i fagutvalg og utformer nye tekniske ideer for en verden som er god å leve i.

Produksjon med IT-sikkerhetskomponenter og TÜV SÜD stempel IEC 62443

360°-Security sertifisert i henhold til IEC 62443

Trygt sertifisert – allerede i dag etter morgendagens standarder

Den dype transformasjonen i digitaliseringen forutsetter nye standarder, slik at man kan handle raskt og sikkert. Våre eksperter formidler verdifull kunnskap i mange forskjellige fag- og standardutvalg. Sammen med samarbeidspartnere utvikler vi her nye datasikkerhetsstandarder for komplekse nettverk på IT- og OT-nivå og som allerede i dag flyter inn i produktutviklingen vår.

Implementering av Cyber Security i Digital Factory fremgår av samspillet mellom tekniske og organisatoriske tiltak som alltid skal tilpasses de forskjellige brukstilfellene. Med vår ekspertise og mange års erfaring hjelper vi deg gjennom den praktiske implementeringen.

Dr. Lutz Jänicke - Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Dr. Ing Lutz Jänicke Security-spesialist Phoenix Contact IEC 62443 TÜV Süd
Hovedtanke Empowering the All Electric Society

En bærekraftig morgendag, dagens teknologier

Den digitale fabrikken i All Electric Society

På veien inn i en miljøvennlig, bærekraftig verden danner CO₂-nøytral energi en viktig byggestein. Phoenix Contact driver dette fremover ved hjelp av sektorkoblingen, som har smart nettorganisering av samtlige sektorer som genererer og forbruker energi, som mål. Digital Factory har her forskjellige fremtidsrettede løsninger klare.

For å for eksempel oppnå høy produktivitet hos mennesker i forbindelse med drift som skåner ressursene, kreves det forskjellige typer informasjon fra infrastrukturen i fabrikken din. Riktig innsamling, administrering og bruk av det stadig stigende antallet datapunkter, er en forutsetning. Ved å ta i bruk aktuelle kommunikasjonsstandarder tilbyr løsningene til Digital Factory en optimal forutsetning for en ren fremtid.

PLCnext Factory-Tour

Digital Factory now på YouTube

På YouTube viser våre eksperter fra PLCnext Factory deg hvordan forskjellige utfordringer kan håndteres ved hjelp av smarte løsninger. Opplev hvilke løsninger du kan bruke for å møte voksende infrastrukturer i produksjonen din, og hvordan du i tillegg til intelligent bruk av data og integrering av moderne teknologier i produksjonen din, også kan implementere nytenkning rundt eksisterende arbeidsprosesser.