Testpluggsystemer til beskyttelsesteknikk og styreteknikk

Testpluggsystemer til beskyttelsesteknikk og styreteknikk

FAME er det innovative, modulære testpluggsystemet for måle- og testformål innen beskyttelsesteknikk for mellom- og høyspenningskoblingsanlegg. Testpluggsystemene forener komplekse koblingsforløp for funksjonstester til strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter. Manuelle testprosesser kan foretas automatisk, sikkert og tidsbesparende.

Mer informasjon

Fordeler

 • Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
 • Optimal sikkerhet grunnet forankoblet og automatisk trafokortslutning
 • Økonomisk effektiv grunnet behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert tilbehør
 • Plassbesparende på grunn av kompakte testplugglister og forskjøvede testpluggbøssinger
 • Fleksibel grunnet fritt valg mellom vegg- og skinnemontering ved bruk av standardisert CLIPLINE complete-systemtilbehør
 • Integrert berøringsbeskyttelse gir sikkerhet for brukeren
 • Oversiktlig grunnet store merkemuligheter og entydige koblingstilstander
Kontroll av beskyttelsesutstyr

Kontroll av beskyttelsesutstyr

Testpluggsystemer – riktig løsning på alle oppgaver

Stadig flere koblingsanlegg og grensesnitt må kontrolleres regelmessig. For å utføre dette ekstraarbeidet på en måte som ikke medfører mer tid og flere utgifter kan man benytte testpluggsystemene FAME.

Testpluggsystemene slår sammen komplekse sekvenser i koblingsforløp. Med automatisk, forankoblet trafokortslutning og integrert berøringsbeskyttelse sørger systemene for sikkerheten din. Testpluggsystemene FAME kan settes opp modulært, som gjør at systemene kan tilpasses applikasjonen din helt optimalt. I tillegg benytter systemene det standardiserte CLIPLINE complete-lasktilbehøret. Avhengig av system kan den automatiske trafokortslutningsfunksjonen sikres i testplugglisten eller i testpluggen.
På grunn av forskjøvede testbøssinger er testplugglistene absolutt plassbesparende. I tillegg har samtlige testpluggsystemer store merkemuligheter.

Oversikt over testpluggsystemene FAME

Oversikt over de forskjellige testpluggsystemene FAME
 • FAME 1
  Testpluggsystem med driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten.

 • FAME 2
  Testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testpluggen.

 • FAME 3 og FAME 3 SL
  Testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten.

 • FAME 3 RACK
  Testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten.

Tvangsrekkefølge for testpluggsystemer FAME 2 og FAME 3 RACK

Enkel testing grunnet tvangsrekkefølge

Tvangsrekkefølge for testpluggsystem FAME 2 og FAME 3 RACK i kun én blokk

For at forskjellige koblingsoppgaver skal kunne foretas i riktig tvangsrekkefølge, benytter testpluggsystemene to forskjellige tilnærminger.

Testpluggen i FAME-2-systemet har tre forskjellige kontaktlengder, som gjør at du kan foreta rekkefølgen tidsmessig sikkert adskilt med en pluggbevegelse.

Testpluggsystemet FAME 3 RACK, derimot, muliggjør tvangsrekkefølgen i testplugglisten, som gjør at testene kan foretas tidsbesparende med kun én plugg. For å implementere tvangsrekkefølgen i testplugglistene settes listen sammen av enkeltskiver. Ved montering av listen kan du derfor velge mellom forskjellige skivetyper med ulike koblingspunkter. S-skiven, f. eks., har et sent koblingspunkt og kort avstand til tilkoblingskontakten. Som følge av dette kobles det med stor forsinkelse ved innplugging. I tillegg til S-skiven har systemet M- og L-skiver. M-skiver har et forsinket, og L-skiver et tidlig koblingspunkt.

Testpluggsystemene FAME 1, FAME 3 og FAME 3 SL slår sammen koblingsforløpene i forskjellige blokker, som er grunnen til at en tvangsrekkefølge ikke er nødvendig.

 FAME 3-funksjoner

FAME 3-funksjoner

Automatisk forankoblet trafokortslutning

I forbindelse med relekontroller eller utskiftning av beskyttelsesutstyr kan FAME-testpluggsystemene kortsluttes raskt og enkelt. Avhengig av system kortslutter du i den forbindelse strømtransformatoren med standardlasker i testplugglisten eller i testpluggen. Slik får man en signalsplitting som er enkel å opprette.

Dreiehåndtaksmekanisme i testpluggsystemer FAME 2, FAME 3 og FAME 3 RACK

Dreiehåndtaksmekanisme

Dreiehåndtaksmekanisme i testpluggsystemer FAME 2, FAME 3 og FAME 3 RACK

Testpluggsystemenes patenterte dreiehåndtaksmekanisme bidrar til jevn uttrekking av testpluggen fra testblokken. Gjennom tvangskoblingen og festet i forskjellige koblingsposisjoner i kort tid, gir testpluggsystemet høy sikkerhet for anlegg og operatør.

Straks testpluggen er plugget helt inn, går den sikkert i inngrep i testplugglisten. Alle testkontakter er tilkoblet i henhold til testoppsettet. Du frigjør testpluggen ved å dreie håndtaket 45° grader til stopp. Dermed kan du trekke ut pluggen til mellomtrinnet. Testpluggsystemets strømtransformatorkontakter er igjen koblet til beskyttelsesutstyret. Først når dreiehåndtaket har fjæret tilbake til utgangsposisjon, blir pluggen frigjort, og du kan trekke testpluggsystemets testplugg komplett ut. De opprinnelige signalforbindelsene er gjenopprettet.

Festemekanisme FAME 3 SL

Festemekanisme FAME 3 SL

Festemekanisme for testpluggsystem FAME 3 SL

Ved innplugging går testpluggen til testpluggsystemet FAME 3 SL automatisk i inngrep i testplugglisten. Testkontaktene er trygt tilkoblet i henhold til testoppsettet. Når testen er fullført, kan du løsne koblingen ved å betjene den oransje hendelen. Ved å trekke ut testpluggen gjenopprettes testpluggsystemets opprinnelige signalforbindelser.

Monteringsmetode for testpluggsystemer: Veggfeste FAME

Veggfeste FAME

Testpluggsystemenes monteringsmetode

De ulike testpluggsystemene kan installeres på forskjellige måter.

Testpluggsystemet FAME 3 RACK festes i en 19" monteringsramme ved hjelp av skruer. På grunn av FAME 3 stativsystemets modularitet er testplugglister med to høydeenheter og opptil syv poler, i tre høydeenheter med opptil 12 poler og fire høydeenheter med opptil 18 poler mulig. Om ønsket kan testpluggsystemet FAME RACK også monteres direkte i åpninger i frontplater eller automasjonskapdører utenfor 19"-formatet.

Testpluggsystemet FAME 3 SL, derimot, er kun konstruert for veggåpninger. Systemet har kun to betjeningsmekanismer, som gjør at testpluggsystemet kan sneppes raskt og enkelt i en egnet åpning.

Systemene FAME 1, FAME 2 og FAME 3 installeres også i åpninger i forsideplater eller automasjonskapdører. Her klemmes testplugglistene fast i åpningene med en patentert skrumekanisme.

Lederføring til testpluggsystemet FAME i automasjonskapdøren

Pålitelig lederføring til FAME-testpluggsystemet i automasjonskapdøren

Pålitelig ledningsstrekk for testplugglistene

Testpluggsystemer må ofte være tilgjengelige fra utsiden i forbindelse med kontroll og betjening. Innen beskyttelses- og styreteknikk monteres derfor enkelte komponenter og testplugglister i automasjonskapdøren.
Ved hjelp av ledningsstrekksystemets svingarm legger du helt enkelt ledere, kabler og kabeltrær til automasjonskapdøren eller svingbare monteringsrammer. Tidsbesparende fordi de patenterte dreieleddene kan åpnes, og prefabrikkerte kabler kan strekkes gjennom eller føres inn i etterkant, helt uten at verktøy må benyttes.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Konfigurator for de modulære testpluggsystemene FAME

Konfigurer dine personlig tilpassede testpluggsystemer for rask og enkel funksjonskontroll av strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter.