Testpluggsystemer til beskyttelsesteknikk og styreteknikk

Testpluggsystemer til beskyttelsesteknikk og styreteknikk

FAME er det innovative, modulære testpluggsystemet for måle- og testformål innen beskyttelsesteknikk for mellom- og høyspenningskoblingsanlegg. Testpluggsystemene forener komplekse koblingsforløp for funksjonstester til strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter. Manuelle testprosesser kan foretas automatisk, sikkert og tidsbesparende.

Mer informasjon
Go to Product Detail Page for item 3069813
UTRE 6-2/12 - Testplugglist
UTRE 6-2/12 - Testplugglist
3069813

Testplugglist, nominell spenning: 400 V, antall tilkoblinger: 24, poltall: 12, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/7,5, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3069815
UTRE 6-2/14 - Testplugglist
UTRE 6-2/14 - Testplugglist
3069815

Testplugglist, nominell spenning: 400 V, antall tilkoblinger: 28, poltall: 14, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/7,5, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3069051
UTWE 6/6+1 - Testplugglist
UTWE 6/6+1 - Testplugglist
3069051

Testplugglist, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 14, poltall: 7, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Veggmontering, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3069446
PTWE 6-2/G19 - Testplugglist
PTWE 6-2/G19 - Testplugglist
3069446

Testplugglist, VDE-kodet type G19, nominell spenning: 400 V, antall tilkoblinger: 38, poltall: 19, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Veggmontering, farge: grå

FAME-konfigurator

FAME-konfigurator

Konfigurator for de modulære testpluggsystemene FAME

Konfigurer dine personlig tilpassede testpluggsystemer for rask og enkel funksjonskontroll av strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter.

Fordeler

  • Enkel og plassbesparende takket være funksjonell kombinasjon av koblingsforløp
  • Optimal sikkerhet grunnet forankoblet og automatisk trafokortslutning
  • Økonomisk effektiv grunnet behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert tilbehør
  • Plassbesparende på grunn av kompakte testplugglister og forskjøvede testpluggbøssinger
  • Fleksibel grunnet fritt valg mellom vegg- og skinnemontering ved bruk av standardisert CLIPLINE complete-systemtilbehør
  • Integrert berøringsbeskyttelse gir sikkerhet for brukeren
  • Oversiktlig grunnet store merkemuligheter og entydige koblingstilstander

FAME-testpluggsystemer Riktig løsning på alle oppgaver

Stadig flere koblingsanlegg og grensesnitt må kontrolleres regelmessig. For å utføre dette ekstraarbeidet på en måte som ikke medfører mer tid og flere utgifter kan man benytte testpluggsystemene FAME. Testpluggsystemene slår sammen komplekse sekvenser i koblingsforløp.

Oversikt over testpluggsystemene FAME

Oversikt over de forskjellige testpluggsystemene FAME

Oversikt over testpluggsystemene FAME

Testpluggsystem FAME 1

FAME 1 forener de komplekse koblingsforløpene for funksjonstester til strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter i henholdsvis enkelte, kompakte og plassbesparende blokker. Systemet fungerer etter lukkerprinsippet. Ved vanlig drift kreves derfor en driftsplugg. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testplugglisten. På automasjonskapets innside er systemet utstyrt med skrutilkoblinger eller med push-in-tilkoblinger. I forbindelse med monteringen skrus testplugglisten helt enkelt inn i en veggåpning. Systemet finnes med en standardplugg eller med en kompaktplugg, alt etter ønske. For ytterligere gjenkjenning av status finnes det varianter med en hjelpekontakt (AUX).

Testpluggsystem FAME 2

FAME 2, testpluggsystemet uten driftsplugg, forener komplekse koblingsforløp for funksjonstester til strøm- og spenningstransformatorer samt utløse- og signalkontakter i kun én kompakt og plassbesparende blokk. For dette kan koblingspunktene konfigureres på forhånd med pluggens kontakttungelengder. Systemet fungerer etter åpnerprinsippet. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testpluggen. På samme måte som FAME 1 er systemet også tilgjengelig som skru- og push-in-variant. For monteringen kan systemet festes i en veggåpning eller, med spesielle testplugglister, også på monteringsskinnen. FAME 2 er tilgjengelig med en standardplugg og med en dreiehåndtaksplugg med definerte festeposisjoner. For ytterligere gjenkjenning av status finnes det varianter med en hjelpekontakt (AUX).

Testpluggsystem FAME 3

FAME 3, testpluggsystemet uten driftsplugg, forener komplekse koblingsforløp for funksjonstester til strøm- og spenningstransformatorer samt utløse- og signalkontakter i kun én kompakt og plassbesparende blokk. Systemet fungerer etter åpnerprinsippet. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testplugglisten. FAME 3 har en ringkabelskotilkobling på innsiden av automasjonskapet. For monteringen kan systemet festes i en veggåpning. Systemet er tilgjengelig med en standardplugg, en kompaktplugg og med en dreiehåndtaksplugg med definerte festeposisjoner. For ytterligere gjenkjenning av status finnes det varianter med en hjelpekontakt (AUX).

Testpluggsystem FAME 3 stativ

FAME 3 RACK, testpluggsystemet uten driftsplugg, forener komplekse koblingsforløp for funksjonstester til strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter i kun én kompakt og plassbesparende blokk. For dette kan koblingspunktene defineres på forhånd i den modulære testplugglisten. Systemet fungerer etter åpnerprinsippet. Driftsplugg er ikke nødvendig. FAME 3 RACK har en ringkabelskotilkobling med tapssikrede skruer på innsiden av automasjonskapet. For monteringen kan systemet festes i en veggåpning eller i et 19"-stativ. På grunn av FAME 3 stativsystemets modularitet er testplugglister fra to til fire høydeenheter med forskjellige poltall mulig. Systemet er tilgjengelig med en dreiehåndtaksplugg med definerte festeposisjoner. For ytterligere gjenkjenning av status finnes det varianter med en hjelpekontakt (AUX).

Testplugglist og testplugg i FAME 3 SL-systemet

Testpluggsystem FAME 3 SL

Testpluggsystem FAME 3 SL

FAME 3 SL utgjør en kompakt variant av FAME 3-systemet. For å oppnå dette forener FAME 3 SL de komplekse koblingsforløpene for funksjonstester til strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter i henholdsvis enkelte og plassbesparende blokker i forskjellige farger. Systemenes virkemåte er i stor grad identisk. Ellers er de bare forskjellige når det gjelder montering av testplugglisten og i måten testpluggen håndteres på.

Produktbrosjyre Testpluggsystemer og måletrafoskillerekkeklemmer

Produktbrosjyre Testpluggsystemer

Downloads

Ønsker du å motta printmaterial til testpluggsystemene våre? Nedenfor finner du produktbrosjyren til testpluggsystemene. Her får du en oversikt over de forskjellige testpluggsystemene samt et utvalg med måletrafoskillerekkeklemmer.