Rekkeklemme XTV6 med Push-X-teknologi

Push-X-tilkoblingsteknikk ved hjelp av XTV-rekkeklemmer

Push-X – the new X-perience of wiring En innovasjon fra Phoenix Contact

Ledertilkobling uten bruk av verktøy definert på nytt: Push-X betjener uten unntak samtlige ledertyper i direkte kabling, og det helt uten verktøy og uten nevneverdige krefter. En kontaktfjær med forhåndsspenning er selve hjertet i denne nye teknologien. Med dette prinsippet kan entrådede og flertrådede ledere med og uten endehylse kobles til. Selv de aller minste, flertrådede lederne utløser tilkoblingen. Lederen etablerer kontakt helt uten store anstrengelser, ved at man berører lett på utløseflaten i enden av klemkammeret. Mekanismen utløses ved lett berøring, og lederen etablerer kontakt lynraskt og permanent. På samme måte som ved push-in-teknologien, frigjøres tilkoblede ledere ved å betjene den oransje betjeningsmekanismen. Samtidig som lederen løses, forspennes kontaktfjæren for neste kablingsprosedyre.

Fordeler ved Push-X-teknologien

  • Optimal betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av krefter eller verktøy og reduserte monteringstider grunnet klemrom som er åpent fra fabrikk
  • Rask installering av samtlige ledertyper med og uten endehylse – sannsynligvis den raskeste tilkoblingsteknikken for flertrådede ledere
  • Unik identifisering av ledertilkoblingen grunnet tvangsstyrt pusherelement og akustisk klikkelyd når fjæren utløser
  • Rask og enkel frigjøring av lederen samt forspenning av kontaktfjæren takket være tvangsstyrt pusherelement
  • Pluggkompatibilitet med eksisterende systemer

Push-X-teknologien

Gratis vareprøver
Prøv ut våre Push-X-produkter
Push-X-teknologien imponerer ikke bare med tidsbesparende kabling som krever minimalt med krefter. Den gir også meget god pålitelighet. Opplev tilkoblingskammeret, som er åpent fra fabrikk, og test produktene våre hos deg på stedet.
Bestill gratis vareprøve
Et bud overbringer en pakke

Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

Rekkeklemmer i serien XT Med Push-X-teknologi

Rekkeklemmene XT er de første rekkeklemmene med Push-X-tilkobling i fronten. Ledertilkoblingen i fronten gir brukeren en oversiktlig og enkel kabling. XT-rekkeklemmene finnes i første omgang i nominelt tverrsnitt 2,5 mm². Porteføljen består av gjennomgangs-, flerleder- og fleretasjesklemmer samt knivskillerekkeklemmer og skillebasisklemmer. Fordi rekkeklemmene tilhører rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete, kan skillebasisklemmene påmonteres forskjellige funksjonsplugger som sikringer, byggelementer eller skillekniver.

Rekkeklemmer i serien XTV Med Push-X-teknologi

Rekkeklemmene XTV finnes i de nominelle tverrsnittene 6, 10 og 16 mm², der ledertverrsnitt mellom 1,5 og 25 mm² kables nesten uten anstrengelser. På grunn av de store ledertverrsnittene, ble det for XTV-rekkeklemmene valgt en tilkobling på siden (V = vertical). Grunnen til dette er bøyeradiene, som nødvendigvis oppstår ved kabling. Fordi større ledertverrsnitt, som f. eks. ledere på 16 mm², er vanskeligere å bøye, forenkles kablingen av tilkoblingen på siden. I tillegg supplerer XTV-rekkeklemmene porteføljen til fjærtilkoblingsklemmene på siden. Phoenix Contact muliggjør med dette en gjennomgående fjærkrafttilkobling på siden, av ledertverrsnitt mellom 0,14 (PTV) og 185 mm² (PTPOWER).

Detaljert oversikt over fordelene Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

Rekkeklemmer XTV med åpent og lukket tilkoblingskammer
Rekkeklemmer XTV med forskjellige ledertyper
Ledertilkobling ved en XTV-rekkeklemme
Frigjøring av den spente lederen og forspenning av tilkoblingskammeret ved Push-X-tilkobling
Rekkeklemmesystem CLIPLINE complete
Rekkeklemmer XTV med åpent og lukket tilkoblingskammer

Som standard leveres produktene i Push-X-teknologien med åpent tilkoblingskammer. Kombinert med minimal klargjøring av lederne, da endehylser bortfaller, er teknologien blant de raskeste og mest fleksible tilkoblingsteknikkene på markedet. Push-X er sannsynligvis den raskeste tilkoblingsteknikken for flertrådede ledere grunnet bruk av kun en avisoleringstang. Om klemkammeret er utløst eller spent, gjenkjenner du på pusherens posisjon. Denne posisjonen betraktes som optisk kontroll. Når den tvangsstyrte pusheren er på samme nivå som rekkeklemmen, er klemkammeret lukket.

Rekkeklemmer XTV med forskjellige ledertyper

Med Push-X kables alle ledertyper helt enkelt med rask utløsning. Fordi nødvendige krefter ved lederinnføringen er minimale, kan også flertrådede ledere kables direkte og uten endehylse. Med tidsbesparelsen som dette gir ved klargjøringen av ledere, muliggjør Push-X en meget økonomisk kabling.

Ledertilkobling ved en XTV-rekkeklemme

Push-X-teknologien tilrettelegger for direkte ledertilkobling, tilnærmet uten bruk av krefter. På grunn av klemkammerets smarte oppbygging kan lederen føres inn helt til kontaktfjæren går i lås, uten bruk av større krefter. Kun låsemekanismen i enden av kontaktkammeret må aktiveres, slik at lederen kan klemmes ved hjelp av kontaktfjæren. Med denne låsemekanismen omgår man kontaktfjærenes holdekraft på en smart måte ved lederinnføringen. Lederen klemmes fast uten anstrengelser.

Frigjøring av den spente lederen og forspenning av tilkoblingskammeret ved Push-X-tilkobling

Kontaktkamrene i Push-X-teknologien er enkle å åpne og spenne. Kontaktfjærene utløses ved å presse ned det oransje pusherelementet. Straks pusheren har nådd sluttposisjon, presses vinkelfjærenes låsemekanisme inn i fordypningen på pusheren. Denne prosessen gjør at kontaktfjærens utløsing blokkeres. Fjæren er nå forspent for ny kabling.

Rekkeklemmesystem CLIPLINE complete

XTV-rekkeklemmene med integrert Push-X-teknologi er en del av rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete. I tillegg til kombinasjonsmuligheten med de andre rekkeklemmene i systemet kan også det standardiserte tilbehøret benyttes for rekkeklemmene. XTV-rekkeklemmene lukker dessuten gapet på området for fjærkraftrekkeklemmene PTV og PTPOWER på siden. Med dette supplementet av XTV-rekkeklemmene kan nå samtlige ledertverrsnitt mellom 0,14 mm² til 185 mm² kables opp absolutt plassbesparende.

Kretskortpluggforbinder med Push-X-teknologi

Kretskortpluggforbindere i serien XPC

Kretskortpluggforbindere i serien XPC kabler kretskortene dine lekende lett med enkeltledere, det være seg tynne eller tykke, entrådede eller flertrådede, med eller uten endehylse. Grunnet betjening uten bruk av verktøy, og den gjennomtenkte Push-X-teknologien, reduseres monteringstider til et minimum – klikk, og alt er ferdig. Låsemekanismen til den spente kontaktfjæren utløses ved å berøre lett, via lederen, og klemmer denne deretter helt fast. Så enkel og sikker at du nå også kan implementere en automatisert kabling. XPC er dermed en optimal løsning overalt der komponenter skal kobles til pålitelig i automasjonsskapet eller i felten, med minst mulig arbeid.

Etter XPC 1,5 følger ytterligere pluggforbindervarianter for ledere på 2,5 mm² og 4 mm².

Detaljert oversikt over fordelene Kretskortpluggforbinder med Push-X-teknologi

Tilkoblingsprinsipp for kretskortpluggforbindere XPC
Kretskortpluggforbinder XPC 1,5 med forskjellige ledertyper
Utløsning av tilkoblingspunktet til kretskortpluggforbinder XPC
Frigjøring av tilkoblet leder på kretskortpluggforbinder XPC
Pluggkompatibilitet for kretskortpluggforbindere XPC
Tilkoblingsprinsipp for kretskortpluggforbindere XPC

Den innovative Push-X-teknologien skaper komfort og hurtighet i installasjonen. På samme måte som ved en musefelle, snepper en kontaktfjær i den nye kretskortpluggforbinderen etter lederen, og holder den godt fast. Den føres her helt enkelt og direkte inn i klemrommet. Straks lederen, tilnærmet uten bruk av krefter, betjener kontaktfjærens utløser, får man ved denne tilkoblingsteknikken en langvarig, pålitelig klemforbindelse.

Kretskortpluggforbinder XPC 1,5 med forskjellige ledertyper

Kretskortpluggforbinderen XPC reduserer monteringstiden til et minimum. Med Push-X-teknologien, som fungerer helt uten bruk av verktøy, tilkobles entrådede eller flertrådede ledere, med eller uten endehylse, direkte, i en og samme bevegelse. Straks lederen løsner låsemekanismen i den forspente kontaktfjæren, i dette nye klemrommet, oppstår en lang, pålitelig klemforbindelse. Via denne tilkoblingsteknikken er også automatisk kabling mulig.

Utløsning av tilkoblingspunktet til kretskortpluggforbinder XPC

Ved hjelp av den gjennomtenkte Push-X-teknologien, med kontaktfjæren som leveres spent i utleveringstilstand, oppstår sikre forbindelser i uforandret høy kvalitet. Tilbakemeldingen om hvorvidt kontaktfjæren ble utløst slik den skulle, følger ved denne tilkoblingsteknikken via akustiske og optiske signaler. I tillegg til kontaktfjærens hørbare utløselyd kan pluggforbinderens driftsstatus også avleses via den oransje løseknappens kontrastrike posisjon. Tilkoblingsteknikkens aktuelle status er dermed lett gjenkjennelig.

Frigjøring av tilkoblet leder på kretskortpluggforbinder XPC

Like raskt og enkelt som lederen ble tilkoblet i pluggforbinder XPC, like enkel er den også å løsne. Lederen frigjøres ved å betjene den oransje løseknappen, og kontaktfjæren spennes samtidig på nytt i utløsestilling og låses. Tilkoblingsteknikken er igjen klar til bruk, og neste forbindelse kan utløses.

Pluggkompatibilitet for kretskortpluggforbindere XPC

Kretskortpluggforbinderen XPC er kompatibel med det omfattende COMBICON-sortimentet i delingsmål 3,5 mm fra Phoenix Contact. XPC kan kombineres med varianter i eksisterende horisontale og vertikale basislister. Disse finnes for både reflow- og bølgeloddeprosesser. Dermed kan man helt problemfritt skifte mellom plugger med forskjellige tilkoblingsteknikker. Det gjør at XPC kan brukes som tilkoblingsteknikk, som praktisk alternativ på mange bruksområder.

Push-X-kretskortpluggforbinder under ekspertkontroll

I intervjuet viser produktmanager Lucas Lässig hvordan Push-X-teknologien fungerer i detalj, og hvorfor Phoenix Contact har valgt å utvikle denne pluggforbinderen. Push-X-pluggen forenkler monteringen betydelig: ved utførelse av arbeid over hodet, i støyfylte maskinhaller eller på kalde regnværsdager i solcelleanlegg.

Mer informasjon og nedlastinger

Falltønne under falltønnetest

Falltønnetest

Optimal pålitelighet

Push-X-teknologien imponerer ikke bare med tidsbesparende kabling som krever minimalt med krefter, for den har også meget høy pålitelighet. Denne påliteligheten refererer ikke bare til selve kablingen, men også til klemkammertilstanden foran kablingen. For at vi skal kunne garantere at klemkamrene forblir åpne frem til sluttbruken, gjennomgår produktene våre forskjellige standardtester. Det omfatter bl. a. Vibrasjonskontroller for baneformål, en transportsimulering samt forskjellige klimasimuleringer. I tillegg til standardtestene har vi utviklet en Drop-Fall-test. Denne testen simulerer at produktene faller gjentatte ganger under installeringen.

Rekkeklemmer med Push-X-teknologi på en monteringsskinne

Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

Her finner du alle nedlastinger samt produktlister til rekkeklemmene med Push-X-teknologi.

Kretskortpluggforbinder XPC med Push-X-teknologi

Kretskortpluggforbinder XPC 1,5

Kretskortpluggforbinder med Push-X-teknologi

Her finner du alle nedlastinger samt produktlister til kretskortpluggforbinderne med Push-X-teknologi.