Pålitelige komponenter for batteriakkumulatorer For energiskiftet spiller batteriakkumulatorsystemer en avgjørende rolle. Stol på innovative teknologier fra Phoenix Contact for energilagringsløsningen din. Med pålitelig tilkoblings- og automatiseringsteknikk for strømakkumulatorer i forskjellige størrelser samt kompetent veiledning finner vi sammen frem til gode, individuelt tilpassede løsninger for energiakkumulatoren din.

Energiakkumulator med solenergi og vindkraft i bakgrunnen

Energiakkumulatorsystemer i form av batterier gjør energiforsyningen mer uavhengig og mer klimavennlig. Bare ved hjelp av denne type teknologier sikres optimal bruk av tilgjengelig energi.

Ekspertgruppe for batteriakkumulatorer - Phoenix Contact
Phoenix Contact ekspertgruppe for batteriakkumulatorer
Bilde av overdimensjonert batteri foran en energiakkumulator

Batteriakkumulatorer for alle typer behov

For å kunne håndtere fremtidige utfordringer ved energiforsyning kreves det forskjellige typer energiakkumulatorer. Infrastrukturelle akkumulatorer utjevner svingende uttaks- og forbruksmengder i den genererte strømmen. Industrielle akkumulatorer brukes ofte for å kompensere for topplast, og sørger slik for lavere strømpriser. Ved strømsvikt fungerer industrielle akkumulatorer som backup. Akkumulatorer for hjemmebruk brukes ofte i kombinasjon med private solcelleanlegg. Her brukes den energien som er generert via solenergianlegget, og overskytende energi lagres i strømakkumulatoren, i stedet for å avgi solcellestrømmen til en lav pris til nettoperatøren.

Batteriakkumulatorløsninger for strømnett og industri


Batteriakkumulator i omgivelser med vindanlegg og solcelleparker

Masselager for nettbaserte tjenesteytelser

De svingende mengdene med strøm som genereres fra kraftverk for fornybar energi samt ladeinfrastrukturens utbredelse gjør at nettoperatører står foran store utfordringer. Strømakkumulatorer bruker og lagrer temporært energioverskudd som oppstår. Strømmen klargjøres dersom forbruksmengden stiger eller generert mengde avtar. Videre forebygger anlegg med elektriske energiakkumulatorer strømsvikt, da disse kan laskes i korte perioder.

Industrielle batteriakkumulatorer i en bygning

Strømakkumulator i industrien

I industriell sammenheng brukes strømakkumulatorer for forskjellige formål. Som Blackout-beskyttelse kan akkumulatorer laske kortvarige strømsvikt. Dermed kan driften av anlegg og maskiner opprettholdes, eller de kan stenges ned forskriftsmessig. Driftsstans som ikke er planlagt, hører dermed fortiden til. Et annet, viktig bruksområde for strømakkumulatorer, er den såkalte Peak-Shaving, som betyr at man kapper lasttopper. Akkumulatoren klargjør her strøm for topplaster, slik at denne strømmen ikke må hentes ut fra nettet. Det påvirker anskaffelsesprisen direkte, og øker anleggets driftsøkonomi.

Vår portefølje med tjenester for industri- og masselagre

Interaktiv Image Map: Eksplosjonstegning av strømakkumulatorcontainer, sett innenfra
Tilkoblingsteknikk for batteristativer
Den elektriske tilkoblingsteknikken sørger for overføring av signaler, data og effekt i energiakkumulatoren. Ulike nivåer i akkumulatorsystemet forutsetter forskjellige krav til de nødvendige forbindelsene. Med den brede porteføljen fra Phoenix Contact kobler du batteristativene sikkert og pålitelig til akkumulatoren din.
Mer informasjon
Tilkoblingsteknikk for batteristativer
Overvåking og styring av industri- og masselagre
Våre produkter og systemer tilrettelegger for optimal oppbygging av automasjonsskapene og strømakkumulatorer med høy lagringskapasitet og dermed pålitelig drift. Sentralt i denne sammenheng er vårt helhetlige system COMPLETE line. Ved hjelp av denne komplette løsningen får man en kontinuerlig overvåking og fjernstyring av industri- og masselagre. I tillegg til innovative og teknologisk ledende produkter sørger effektiv Engineering og optimaliserte prosesser ved produksjon av automasjonsskap for rask og enkel idriftsetting av energiakkumulatoren din.
Mer informasjon
Overvåking og styring av industri- og masselagre
Administrering av forsyning for batteriakkumulatorer
Forsyningsreguleringen er bindeleddet mellom strømakkumulatoren og det offentlige strømnettet. Slik koordineres energiflyten mellom strømakkumulator og kraftverk, og tilkoblingen til det offentlige nettet er gitt både trygt og pålitelig. Phoenix Contact tilbyr en administrering av forsyning som er tilpasset batteriakkumulatoren din og som ved behov også tillater kundetilpassede utvidelser.
Mer informasjon
Administrering av forsyning for batteriakkumulatorer

Løsninger for akkumulatorer for hjemmebruk


Energiakkumulator og ladestasjon i en moderne garasje

Energilagring i hjemmet

Når man har et solenergianlegg installert i hjemmet, er det spesielt økonomisk effektivt å lagre solcellestrømmen i den egne batteriakkumulatoren, i stedet for å selge solcellestrømmen rimelig til lokale energileverandører. Ved behov blir den elektriske energien hentet opp, og strømmen fra solenergianlegget brukes i den egne husholdningen, f. eks. for å drifte varmepumpen eller for å lade elbiler. Elektrisk energi som genereres via solenergianlegget reduserer uttaksmengden hos energileverandøren og gir mer uavhengighet fra strømnettet. Utover dette kan strømsvikt laskes ved hjelp av strømakkumulatoren.

Vår portefølje med tjenester for akkumulatorer til hjemmebruk

Interaktiv Image Map: Eksplosjonstegning av hjemmelagringssystem
Generatortilkoblingsbokser for solcelleanlegg
For å installere solenergianlegg på en sikker måte og beskytte dem mot lynnedslag og overspenning tilbyr Phoenix Contact mange forskjellige generatortilkoblingsbokser. Ved hjelp av disse generatortilkoblingsboksene avledes overspenningsinnkoblinger direkte mot jordpotensialet, slik at solenergianlegget fungerer videre. De prekonfeksjonerte boksene finnes i forskjellige konfigurasjoner og er kompatible med vekselrettere fra mange produsenter.
Mer informasjon
Generatortilkoblingsbokser for solcelleanlegg
Tilkoblingsteknikk for hjemmelagringssystemer
Fra kretskorttilkoblingsteknikk som kan betjenes med hendel og helt til polforvekslingssikker effekttilkobling: Phoenix Contact har en stor portefølje med tilkoblingsteknikk for lagringssystemer som forbinder batterimoduler for hjemmebruk og Power Control Unit sikkert og pålitelig. Den plassbesparende byggeformen tilrettelegger for praktisk betjening også der monteringsplassen er begrenset.
Mer informasjon
Tilkoblingsteknikk for hjemmelagringssystemer
Tilkoblingsteknikk for vekselrettere
Koble det installerte solcelleanlegget og tilhørende strømakkumulator polforvekslingssikkert med vekselretteren din. I tillegg til den interne kretskorttilkoblingsteknikken tilbyr Phoenix Contact også pluggforbindere for tilkobling til solenergianlegget og til hjemmeakkumulatoren. Vår portefølje omfatter i tillegg 3- og 5-polede AC-pluggforbindere samt tilkoblingsteknikk for data og signaler. Hybridpluggforbindere med høy beskyttelsesgrad er også tilgjengelige.
Mer informasjon
Tilkoblingsteknikk for vekselrettere
Universalhus for Embedded Systems
For å betjene og overvåke energiakkumulatoren hjemme hos deg tilbyr Phoenix Contact universalhuset i serien UCS som en ideell løsning for Embedded Systems. Husene har beskyttelsesgrad IP40 og beskytter kretskort i standardprofil pålitelig mot ytre påkjenninger. Med det omfattende tilbehøret er individuelle tilpasninger også mulig, for eksempel i form av uttakbare sidevegger.
Mer informasjon
Universalhus for Embedded Systems

Bærekraft og miljøvern er vår tids store globale utfordringer. Ved hjelp av innovasjoner og teknologiske løsninger vil vi gi vårt bidrag til dette. For menneskene hos Phoenix Contact er det en motivasjon å aktivt kunne utforme en fremtid som er god å leve i.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, Forretningsledelse
Frank Stührenberg - Phoenix Contact, forretningsledelse