Ved implementering av sektorkoblingen spiller elektriske energiakkumulatorer en avgjørende rolle. Stol på innovativ forbindelsesteknikk fra Phoenix Contact ved energilagringsløsningen din.

Mann med grønt batteri og symboler for sektorkobling

Derfor er vi nettopp den riktige partneren

  • Som banebrytere hjelper vi deg inn i en CO2-nøytral verden gjennom ledende løsninger for sektorkobling
  • Implementer de individuelle tilkoblingsmulighetene dine for batteriakkumulatorer og Power-to-X-anvendelser
  • Velg en pålitelig forbindelsesteknikk for sikker og plassbesparende kabling av energiakkumulatorene dine
  • Oppdag optimaliseringspotensialer ved hjelp av kompetent rådgivning fra våre eksperter på energiakkumulatorer

Masselagre

Løsninger for masselagre

Masselagre brukes for å støtte nettet. De muliggjør bl.a. høy topplast selv dersom nettinfrastrukturen ikke er tilstrekkelig, for eksempel på hurtigladestasjoner for elkjøretøyer. Ytterligere bruk av masselagre er lagring eller klargjøring av energi avhengig av strømpris, innen energihandel.

Tilkoblingsteknikk for batteristativer

Tilkoblingsteknikk for batteristativer

Hvert nivå i en energiakkumulator innebærer ulike krav til den
elektriske tilkoblingsteknikken for signaler, data og effekt. Disse kravene dekkes med den brede porteføljen for komponent- og feltkabling fra Phoenix Contact.

Potensielle utfordringer er isolasjonsevnen eller bestandigheten mot mekaniske, termiske og kjemiske påvirkninger. Andre utfordringer er ledernes bøyeradier, eller antall ledere samt godkjenninger. De to følgende applikasjonseksemplene på kabling av batterimoduler samt for batteri-stativ-tilkobling viser de allsidige bruksmulighetene for komponent- og feltkabling.

Vår portefølje med forbindelsesteknikk for energiakkumulatorer

Energilagringssystemer består av forskjellige komponenter som alle bidrar til funksjonen i det komplette systemet. Bruk porteføljen med kretskorttilkoblinger, pluggforbindere og elektronikkhus med høy innovasjonskraft. Motta løsninger for signal-, data- og effektoverføring fra en og samme leverandør, og bruk disse i applikasjonen din.

Interaktiv Image Map: Pluggforbinder for energiakkumulator i et batteristativ
Batteripolpluggforbindere
Polforvekslingssikre komponent- og kabelpluggforbindere er ideelle for bruk i energiakkumulatorer.
Mer informasjon.
Batteripolpluggforbindere
Signaltilkobling med IDC-teknikk
Med pluggforbinderne fra Phoenix Contact overfører du informasjon absolutt pålitelig.
Mer informasjon.
Signaltilkobling med IDC-teknikk
Printmoduler som kan betjenes med hendel
Ny komfort med printmoduler i serien LPT.
Mer informasjon.
Printmoduler som kan betjenes med hendel
Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel
Ny komfort med printmoduler og -pluggforbindere i serien LPC.
Mer informasjon.
Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel
Kort-til-kort-pluggforbindere
Robuste kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH.
Mer informasjon.
Kort-til-kort-pluggforbindere
Signaltilkobling med push-in-teknologi
Praktiske printmoduler med kompakt byggstørrelse.
Mer informasjon.
Signaltilkobling med push-in-teknologi
Rundpluggforbindere
Mer fleksibilitet ved komponenttilkobling og innen anleggskabling.
Mer informasjon.
Rundpluggforbindere
Single Pair Ethernet-pluggforbindere
De standardiserte SPE-grensesnittene gir effektiv dataoverføring.
Mer informasjon.
Single Pair Ethernet-pluggforbindere

Komponenter for stativ-BMS-innskyvning

Stativ-BMS-innskyvningen kobler seg til baksiden automatisk, med hele systemet, og uten å utsette installatøren for farer. På forsiden tilkobles de enkelte batterimodulene i stativet via effektive og brukervennlige pluggtilkoblinger. For den interne kablingen av effekt-, signal- og datakomponenter brukes det innovative tilkoblingsteknikker som gir raske og pålitelige produksjonsprosesser.

Interaktiv Image Map: Tilkoblingsteknikk for energiakkumulatorer
Batteripolpluggforbindere
Polforvekslingssikre komponent- og kabelpluggforbindere er ideelle for bruk i energiakkumulatorer.
Mer informasjon
Batteripolpluggforbindere
Printmoduler og -pluggforbindere som kan betjenes med hendel
Ny komfort grunnet printmoduler og -pluggforbindere i seriene LPT og LPC.
Mer informasjon
Printmoduler og -pluggforbindere som kan betjenes med hendel
Kort-til-kort-pluggforbindere
Robuste kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH.
Mer informasjon om kort-til-kort-pluggforbindere
Kort-til-kort-pluggforbindere
IDC-fjærlister for BTB-pluggforbindere
Prekonfigurerte IDC-fjærlister med flatkabel for umiddelbar bruk i enheten.
Mer informasjon
IDC-fjærlister for BTB-pluggforbindere
RJ45-bøssingpluggforbindere for kretskort
Pålitelig dataoverføring med forskjellige tilkoblingsmuligheter som SMD- og bølgeloddemetode.
Mer informasjon
RJ45-bøssingpluggforbindere for kretskort
Gjennomføringsplugger
Vårt produktspekter med kretskortpluggforbindere gir deg mange tilkoblingsmuligheter: fra etablert skrutilkobling via IDC-hurtigkobling og helt til den nyskapende push-in-teknologien.
Mer informasjon
Gjennomføringsplugger
RJ45-bøssinginnsats
Pålitelig dataoverføring i robust design, 10 Gbit/s, CAT6A konfeksjonering uten bruk av spesialverktøy takket være IDC-tilkobling.
Mer informasjon
RJ45-bøssinginnsats
Universelle strømmåleomformere
Med strøm- og spenningsmåleomformerne MCR omformer du like- og vekselstrøm samt forvrengt strøm og spenninger til et analog standardsignal.
Mer informasjon
Universelle strømmåleomformere
Samleskinnetilkobling
Pluggforbindere for tilkobling på samleskinnen forenkler installeringen av innskyvningssystemer i energiakkumulatorer.
Mer informasjon
Samleskinnetilkobling

Akkumulatorer for hjemmebruk

Løsninger for akkumulatorer for hjemmebruk

Når den er tilkoblet et solenergianlegg, kan energiakkumulatoren hjemme virkelig vise hva den er god for. Andelen egengenerert elektrisk energi for eget strømforbruk økes betraktelig. Ved feil på det offentlige strømnettet oppnås en kontinuerlig, autark forsyning.

Pluggforbindere for Power Control Unit til akkumulator for hjemmebruk

Power Control Unit er det sentrale styreelementet i akkumulatorer for hjemmebruk. Den organiserer lade- og utladingsprosesser i batterimodulene, og gir slik sikker driftsstatus. I den forbindelse overvåker den strøm og spenning samt temperaturen i modulene.

Interaktiv Image Map: Power Control Unit til akkumulator for hjemmebruk
EtherCAT P
Kretskortpluggforbinderen DMCC 0,5 har Cat5-overføringsegenskaper og EtherCAT P-kvalifisering.
Mer informasjon.
EtherCAT P
Printmoduler i serien SPTAF med lav bygghøyde
Den lave bygghøyden til printmodulen SPTAF er ideell for energiakkumulatorer og flate komponentgrupper.
Mer informasjon.
Printmoduler i serien SPTAF med lav bygghøyde
Kort-til-kort-pluggforbindere
Robuste kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH gir skjermede og uskjermede løsninger for signal- og dataoverføring.
Mer informasjon.
Kort-til-kort-pluggforbindere
Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel
Nyt ny komfort med printmoduler og -pluggforbindere i serien LPC.
Mer informasjon.
Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel
Gjennomføringsplugger
Vårt produktspekter med kretskortpluggforbindere gir deg mange tilkoblingsmuligheter: fra etablert skrutilkobling via IDC-hurtigkobling og helt til den nyskapende push-in-teknologien.
Mer informasjon
Gjennomføringsplugger
RJ45-pluggforbindere
Kompakte RJ45-pluggforbindere og -patchekabler støtter High-Speed-dataoverføring på opptil 10 Gbit/s.
Mer informasjon.
RJ45-pluggforbindere
Pluggforbindere for DC- og AC-kabling
Porteføljen strekker seg fra tilkoblingsteknikk til solcellemoduler og DC-pluggforbindere for feltkabling og helt til komponenttilkobling for signaler, data og effekt.
Mer informasjon.
Pluggforbindere for DC- og AC-kabling

Pluggforbindere for batterimoduler for hjemmebruk

Batterimoduler er selve hjertet i energiakkumulatorer. De inneholder battericeller der den elektriske ladingen er lagret som kjemisk energi. Hver batterimodul har en celle-balancing-funksjon for å kunne holde alle battericellene på samme ladenivå.

Interaktiv Image Map: Batterimodul for hjemmebruk
Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel
Nyt ny komfort med printmoduler og -pluggforbindere i serien LPC.
Mer informasjon.
Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel
Modulære firkantpluggforbindere
Med modulære firkantpluggforbindere i serien VARIOCON kombinerer du effekt-, signal- og dataoverføring i en og samme pluggforbinder. Utstyrssiden kan velges med skru-, krympe- eller direkte kretskorttilkobling.
Mer informasjon.
Modulære firkantpluggforbindere
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Dra nytte av våre allsidige tilkoblingsteknikkløsninger i forskjellige former, farger og tilkoblingsalternativer samt vår høye kompetanse rundt utvikling og produksjon for nettopp din tilkoblingsløsning.
Mer informasjon.
Printmoduler og kretskortpluggforbindere

Produkter

Pluggforbinder for batteripoler og samleskinnetilkobling

Samleskinnekontakter og batteripolpluggforbindere kan installeres raskt, sikkert og økonomisk effektivt i energilagringssystemer for anvendelser opptil 1500 V. Ta i bruk fordelene som begge tilkoblingsteknikker gir, for tilkoblinger på for- eller baksiden.

Batteripolpluggforbindere

Batteripolpluggforbindere

Polforvekslingssikre komponent- og kabelpluggforbindere er ideelle for bruk i energiakkumulatorer.

Samleskinnetilkobling

Pluggforbinder for samleskinnetilkobling

Pluggforbindere for tilkobling på samleskinnen forenkler installeringen av innskyvningssystemer i energiakkumulatorer.

Løsninger for sikre elektriske forbindelser i batteri- og Power-to-X-systemer

Nøkkelen til et CO2-nøytralt samfunn ligger i effektiv bruk av fornybare energier. Energilagringssystemer danner grunnlaget for dette. Lagringssystemenes pålitelighet og effektivitet er sist, men ikke minst, avhengig av kablingen og de elektriske forbindelsene. De danner selve hjerte-/kretsløpsystemet i energiakkumulatoren.

Dr. Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, Ekspert på energilagringssystemer
Dr. Rüdiger Meyer, ekspert på energilagringssystemer hos Phoenix Contact

Dr. Rüdiger Meyer, ekspert på energilagringssystemer hos Phoenix Contact

Video: Grunnlaget for sektorkobling - energiakkumulatorer
Grunnlaget for sektorkobling: energiakkumulatorer YouTube

Grunnlaget for sektorkobling: energiakkumulatorer

Batterier og Power-to-X-metoden øker forsyningssikkerheten og åpner for gjennomgående kobling av sektorene i energiforsyningen. Phoenix Contact tilbyr internasjonalt sertifisert tilkoblingsteknikk for de strenge kravene som stilles til energilagringssystemer.

Akkumulatorer for hjemmebruk, industriakkumulatorer og masselagre som bindeledd for sektorkoblingen

Energiakkumulatorer kompenserer for svingninger i den fornybare energien og sørger dermed for stabil energiforsyning. For mange forskjellige anvendelsesområder må energiakkumulatorer fungere absolutt sikkert, pålitelig og effektivt. Det forutsetter en belastbar elektrisk forbindelsesteknikk med lang levetid.

Interaktiv Image Map: Akkumulatorer for hjemmebruk, industriakkumulatorer og masselagre som bindeledd for sektorkoblingen
Industriakkumulatorer
I bygninger for næringsøyemed og i fabrikker har energiakkumulatorer i lang tid blitt benyttet for avbruddsfri strømforsyning. Nye teknologier utvider bruksmulighetene innen energistyring. Kutting av topplast ved hjelp av energiakkumulatorer reduserer blant annet energikostnadene i bedrifter betydelig.
Industriakkumulatorer
Masselagre
Masselagre brukes for å støtte nettet. De muliggjør bl.a. høy topplast til tross for utilstrekkelig nettinfrastruktur, for eksempel på hurtigladestasjoner for elkjøretøyer. Ytterligere bruk av masselagre er energihandel, dvs. lagring eller klargjøring av energi avhengig av strømpris.
Masselagre
Akkumulatorer for hjemmebruk
Når den er tilkoblet et solenergianlegg, kan energiakkumulatoren hjemme virkelig vise hva den er god for. Andelen egengenerert elektrisk energi for eget strømforbruk økes betraktelig, og ved feil på det offentlige strømnettet oppnås en kontinuerlig, autark forsyning.
Akkumulatorer for hjemmebruk
Video: All Electric Society
All Electric Society YouTube

Empowering the All Electric Society

Fra et teknisk perspektiv finnes det et svar på menneskehetens store kamp mot klimaendringene og ivaretagelse av en bærekraftig utvikling: All Electric Society.

Den beskriver en verden der fornybar elektrisk energi er tilgjengelig som primær hovedenergiform, rimelig og tilnærmet ubegrenset. Nøkkelen for implementeringen er omfattende elektrifisering, nettorganisering og automatisering av samtlige sektorer innen økonomi og infrastruktur. Phoenix Contact tilrettelegger for at industrien og samfunnet skal klare denne absolutt nødvendige og tvungne transformasjonen på vei inn i en bærekraftig verden.

Spørsmål og svar rundt energilagringssystemer Mange spørsmål kan besvares allerede i forkant. Se våre FAQs i den sammenheng. Hvis du ikke fant svaret du trengte, må du gjerne skrive til oss.

Masselagre
Skilt "Security on Board"
En tekniker kontrollerer energilagringssystemer
Montering av en batteripolpluggforbinder
Pluggforbindere for energiakkumulatorer
Masselagre

Energiakkumulatorer benyttes i mange forskjellige applikasjoner, for eksempel under klargjøring av elektrisk energi ved nettfeil. I forbindelse med energiskiftet spiller energiakkumulatorer en viktig rolle spesielt når det gjelder den stadig tiltagende bruken av fornybar energi. For denne er ikke alltid tilgjengelig i takt med behovet til enhver tid. Tilbud og behov for elektrisk energi har ofte en tidsforskyvning. Denne forskyvningen kan utjevnes ved hjelp av energiakkumulatorer, ved at de tar opp overskytende strøm fra sol- og vindenergi. I det øyeblikket energibehovet fra nettet er høyere enn tilbudet, stiller energiakkumulatoren denne til rådighet igjen.

Skilt "Security on Board"

Selv om det fra tid til annen rapporteres om brann eller andre ulykker i forbindelse med batterienergilagringssystemer, kan dette spørsmålet besvares med nei. Moderne batterienergilagringssystemer fremstilles av produsenter etter gyldige direktiver og standarder, og installeres og settes i drift av fagpersonell. Batterienergilagringssystemer er likevel utstyr og anlegg som inneholder meget store mengder energi. Uautoriserte inngrep, ødeleggelser med overlegg eller lasking av sikkerhetstiltak og -anordninger kan fremprovosere farlige tilstander. Med tiltak i form av analyser rundt feilpotensialer og konsekvenser tar produsentene allerede selv hensyn til slike scenarier.

En tekniker kontrollerer energilagringssystemer

På samme måte som ved de fleste tekniske apparater og anlegg må også batterienergilagringssystemer kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig. Avhengig av hvilke lagringsmedier som benyttes kan dette vedlikeholdsarbeidet reduseres til hovedsakelig visuelle kontroller, kontroll av at skruforbindelsene sitter korrekt, og lignende – som ved vanlige litium-ion-batterier. Ved andre systemer kan arbeidet likevel være mer omfattende, for eksempel ved bly-syre-batterier, der elektrolytt må kontrolleres og fylles på regelmessig.

Montering av en batteripolpluggforbinder

Batteripolplugger fra Phoenix Contact kan plugges inn og trekkes ut i vilkårlige retninger. Når de er plugget, kan de også roteres 360°. Det forenkler monteringen og vedlikeholdsarbeidet betraktelig. Videre får man mer fleksibilitet ved systemdesignen.

Pluggforbindere for energiakkumulatorer

Utilsiktet forveksling av batteritilkoblingen kan føre til enorme skader, og i verste tilfelle til livsfare. Derfor er batteripolplugger fra Phoenix Contact kodet fargemessig og mekanisk. Pluss passer kun på pluss, og minus passer kun på minus. Videre er det heller ikke mulig å kortslutte de to polaritetene. Det høye energiinnholdet i et batteri ville ved feil ha ført til at lederne smeltet, og med stor sannsynlighet til brann i systemet.

E-Paper
Løsninger for energiakkumulatorer
Få informasjon om hvilken elektronikk og hus som er egnet for energiakkumulatorer, og finn egnet forbindelsesteknikk til nettopp dine behov. Oversiktlige produkttabeller gjør valget ditt enklere.
Åpne E-Paper og laste ned brosjyre
Grønt batteri med symboler til løsninger for energiakkumulatorer