Compliance

Få mer informasjon om den høye prioriteringen Compliance har hos Phoenix Contact, og hvordan vi sørger for at den overholdes.
Medarbeider på en Compliance-opplæring

Compliance hos Phoenix Contact

Compliance er en fast bestanddel av DNA-et til Phoenix Contact, og tilsvarende viktig. Derfor er den sentrale retts- og Compliance-avdelingen direkte underordnet daglig leder økonomi.

Selve kjernen i Compliance Management-systemet er Code of Conduct hos gruppen Phoenix Contact. Den gjelder for alle gruppens selskaper over hele verden. Den suppleres med tiltak som varslingsordninger eller vår prinsipperklæring om åpenhetsloven.

Vårt Compliance Management-system er et helt vesentlig element i vår bedriftsledelse, og er forankret globalt. Det er mye mer enn "å være oppmerksom på rettsforskrifter". Som del av vår kultur underbygger den troverdigheten vår, og bidrar til å forebygge og avverge risikoer.

Axel Wachholz - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, CFO
Mennesker hilser på hverandre på et kontor

Code of Conduct

Code of Conduct i gruppen Phoenix Contact danner selve kjernen i våre Compliance-tiltak. Samtidig er den vår felles basis, og gjelder ubegrenset for samtlige medarbeidere. Den foreligger globalt, internt og eksternt samt på forskjellige språk.

Godstog med containere

Åpenhetsloven

  1. januar 2023 trådte den nye loven om selskapers plikt til åpenhet i sine leverandørkjeder (LkSG, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) i kraft for Phoenix Contact. Menneskerettigheter har likevel alltid vært en helt sentral bestanddel av vår bedriftskultur.

Vi har benyttet innføringen av åpenhetsloven som en anledning til å utforme aktivitetene våre i samsvar med loven, enda mer transparent: Vi har satt sammen et tverrfaglig team som arbeider for å implementere denne loven systematisk, over hele verden. Vi har publisert detaljene i en prinsipperklæring til åpenhetsloven. For at temaet skal prioriteres enda høyere, har vi også revidert vår Code of Conduct.

Mennesker i møte på kontor

Compliance Management System

Compliance Management-systemet fra Phoenix Contact omfatter tiltak som sikrer at lover, direktiver og vår Code of Conduct overholdes i bedriftsgruppen. Det kan dreie seg om forebyggende tiltak eller tiltak for gjenkjenning eller reaksjoner. Eksempler på dette er interne direktiver, opplæringer for medarbeiderne og tilbud om veiledning rundt spørsmål fra praksis. Tilbud om forskjellige kontaktpersoner og signalkanaler samt granskning av Compliance-hendelser er også blant disse.

Phoenix Contact varslerordning på en skjerm

Varslerordning

Med vår varslingsordning gir vi både våre medarbeidere og eksterne personer muligheten til å melde fra om mulige lovbrudd eller brudd på interne reguleringer.

Varslingsordningen fungerer også som reklamasjonsmetode etter §§ 8 og 9 avsn. 1 LkSG.