Vannkraftverk med oppdemmet sjø og fjell i bakgrunnen

Nyskapende teknologier for kraftverk Smarte og pålitelige løsninger som gir effektive prosesser

Endringen i landskapet for generering av energi, med stadig flere desentrale leverandører og også akkumulatorer, gjør at vi nå står foran oppgaven om å imøtekomme kravet om en sikker og også ren energiforsyning. Konvensjonelle kraftverk avløses mer og mer av fornybare energikilder. Grunnen til dette er klimaendringene og andre temaer rundt økologi og bærekraft. Likevel er mange typer kraftverk noe vi ikke riktig ennå tar farvel med fra landskapet for generering av energi. Nettverket som er nødvendig for forskjellige kraftverksteknologier krever mer effektive og pålitelige prosesser.

Energiutvinning gjennom vannkraft viser seg som regenerativ, selv om det benyttes konvensjonelle teknologier. Nettopp dette gjør vannkraft så interessant med hensyn til en bærekraftig fremtid. Vi viser deg derfor gjerne produktene og løsningene våre med vannkraftverk som eksempel. Du kan også se referansene for dette. Våre løsninger, som også fungerer pålitelig ved ekstreme miljøforhold, er spesielt godt egnet for kravene som stilles til kraftverk. Tilkoblings- og merkeløsninger gir mer effektive prosesser i kraftverksanlegg. Kommunikasjonsløsninger sørger for sikker dataoverføring i henhold til IEC 61850 eller PROFIBUS.

Ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan avdekke og implementere behovene dine.

Et stabilt strømnett trenger løsninger som reagerer intelligent og som fungerer også ved vanskelige forhold. Med flere tiårs erfaring og innovative teknologier sørger vi for optimal tilgjengelighet for anlegget ditt – i dag og i morgen.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder, ekspert på generering av energi i kraftverk
Forskjellige strømforsyninger i omgivelsene til et anlegg

Høy anleggstilgjengelighet

Anleggstilgjengelighet som viktig faktor er det som bestemmer effektiviteten i kraftverket ditt. Lave verdier kan oppstå som følge av stillstand som ikke er planlagt eller andre årsaker, og påvirke kostnadene negativt.

Sørg for uavbrutt høy tilgjengelighet i anlegget ditt, og unngå driftsstans som ikke er planlagt: Kontrollsystemer, strømforsyninger, fjernstyre- og styresystemer fra Phoenix Contact gjenspeiler de høyeste kvalitetsstandarder og sørger slik for optimal anleggstilgjengelighet.

Menneskehånd ved effektiv kabling av rekkeklemmer med push-in-teknologi

Effektive prosesser

Prosessoptimalisering som mål i ethvert kraftverk: Friksjonsfrie forløp, forbedret kvalitet og kostnader spart er de positive følgene som vi driver framover sammen med deg.

Vi sørger for enkel planlegging, konfigurasjon og installering av elektriske forbindelser. Planlegg og konfigurer koblingslister raskt og praktisk. Bli kjent med alle fordelene ved våre løsninger for enkel og sikker kabling. Slik optimaliserer og forkorter du prosessene dine.

Menneskehånd ved tilkobling av fremtidsegnede pluggforbindere for kraftverket og energimarkedet

Fremtidsegnede teknologier

I fremtiden blir nettorganiserte og digitaliserte sektorer og industrier enda viktigere. Bare på denne måten kan man oppnå en optimal utveksling av data og informasjon både innenfor og utenfor kraftverket.

Nye, intelligente teknologier som står trygt og stødig på mange års utviklingserfaring sørger for at dataene dine formidles og behandles raskt og pålitelig. I et energimarked som er i stadig endring får du slik til enhver tid og overalt tilgang til alle relevante data som skal til for å drifte anlegget pålitelig.

To menneskehender holder et merkeskilt for et anlegg i kraftverket

Friksjonsfri drift

Et nesten uoverkommelig antall kabler, ledninger og andre elektroniske eller elektromekaniske komponenter gjør det ofte vanskelig å holde oversikten i kraftverk. En gjennomtenkt merking i henhold til forskriftene er derfor en absolutt nødvendighet.

Fagkyndig merking bidrar til å forhindre feil ved betjeningen: Enkel installering og vedlikehold sikrer deg feilfri drift. Våre merkesystemer imøtekommer alle krav og er spesielt godt egnet for vedlikehold av kraftverk.

Produkter for generering av energi i kraftverk Riktig løsning for applikasjonen din

Phoenix Contact tilbyr nyskapende automatiserings- og tilkoblingsteknikk for utrustning av kraftverkene dine. Mange produkter er utviklet spesielt for energisektoren, og imponerer med sin utpregede robusthet og smarte funksjoner. Brukervennlig betjening og sømløst samspill er en selvfølge. Opplev våre produktløsninger i kraftverket ditt.

Løsninger for kraftverket ditt Les solskinnshistoriene til kundene våre

Våre applikasjonseksempler gir en oversikt over det store spekteret med løsningsmuligheter, som vi gjerne implementerer helt i tråd med behovene dine.