Testing av utstyr og grensesnitt i kraftverk

Produkter for faglig korrekt kontroll ved konvensjonell generering av energi

Phoenix Contact tilbyr innovative, modulære testmuligheter for alle oppgaver rundt måling og testing innen beskyttelses- og styreteknikk.
Last ned brosjyren Energioverføring og -distribuering - Produkter for din fremgang

Last ned nå
Pluggbart system FAME for rask og sikker tilkobling, testing og utskiftning av utstyr

Kontrollere

Spesielt i kritiske infrastrukturer, f.eks. energikoblingsanlegg, er regelmessige kontroller av utstyr og grensesnitt helt uunnværlig. Det være seg tellere, målere eller beskyttelsesreleer – med våre spesielle rekkeklemmer eller med vårt pluggbare system FAME kan samtlige enheter tilkobles, testes og skiftes ut raskt og sikkert.

Plassbesparende og modulær oppbygging av koblingsanlegg med det pluggbare CLIPLINE complete-systemtilbehøret

Enkel, individuell oppbygging av strømtrafosett

Med strømtransformatorskilleklemmer bygger du opp koblingsanleggene både plassbesparende og modulært. Det pluggbare CLIPLINE complete-systemtilbehøret for testing og kortslutning av strømtrafoene samt potensialfordelingen kan plasseres innenfor koblingslistene, avhengig av type bruk.

Prekonfigurert FAME-plugg og list

Trygg og enkel tilkobling av kontroller for beskyttelsesreleer

Beskyttelsesutstyr for høyspenningskoblingsanlegg kontrolleres regelmessig. De modulære og prekonfigurerte FAME-pluggene omfatter alle koblingsforløp for sikker beskyttelseskontroll sammen, og åpner slik for tidsbesparende måle- og testprosedyrer.

En sammenligning av testpluggsystemer

En sammenligning av testpluggsystemer

FAME er tilgjengelig i fem varianter. Her velger du din løsning:

  • FAME 1-testpluggsystem med driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten.
  • FAME 2-testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testpluggen.
  • FAME 3- og FAME 3 SL-testpluggsystemer uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten.
  • FAME RACK-testpluggsystem uten driftsplugg og trafokortslutning i testplugglisten.