Gjennomgående anleggsmerking i kraftverket

Produkter for merking innen konvensjonell generering av energi

Phoenix Contact tilbyr nyskapende merkeløsninger for samtlige kriterier innen energisektoren.
Last ned brosjyren Energioverføring og -distribuering - Produkter for din fremgang

Last ned nå
To personer foran PC med merkesystemer

I trafostasjonen er et konsekvent anleggsmerkesystem en forutsetning for effektivt vedlikehold, reparasjoner og feilsøk. Vi tilbyr i den sammenheng konsekvente og omfattende systemløsninger: Fra merkemateriell og merkesystemer og helt til maskinvare – alt fra en og samme produsent.

Produktportefølje merkesystemer

Individuell merking

Det være seg lasermerker, High-Speed-UV-LED-skriver eller termoskriver: Samtlige merkesystemer i MARKING system fungerer med en enhetlig, brukervennlig og lett forståelig betjeningsmeny for merkingen.

Skriver BLUEMARK CLED med Handheld

Merkemateriell med RFID-transpondere

Integrerte RFID-transpondere åpner for utvidet bruk av merkeskiltene våre. De lagrer informasjonen, og overfører den kontaktløst til tilhørende skrive-/leseenheter. Med BLUEMARK ID-skriverne merker du merkeskilt, som vanlig, med tekst, bilde eller strekkoder.

Eksempel på anleggsmerking

Oversiktlig anleggsmerking

Entydig anleggsmerking hjelper deg med å unngå betjeningsfeil og er helt essensielt for arbeidssikkerheten. Med vår merking foretar du merking helt tydelig og sikkert. Det være seg forbuds-, påbuds- eller varselskilt, magnetmerker eller rørledningsmerker – alle brukstilfeller vil her finne riktig type merking.

Den enkle veien frem til koblingslist

Den enkle veien frem til koblingslist

Hele veien, fra prosjektering til ferdig applikasjon. Programmet PROJECT complete er dagens mest nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.
Programmet har et lettforståelig brukergrensesnitt og åpner for individuell planlegging, automatisk kontroll og direkte bestilling av koblingslister.