Beskyttelse og forsyning i kraftverket

Produkter for anleggsbeskyttelse og spenningsforsyning på området konvensjonell generering av energi

Med de innovative produktene fra Phoenix Contact kan du beskytte enhetene i kraftverket pålitelig, og sørger for en sikker spenningsforsyning. Last ned brosjyren Energioverføring og -distribuering - Produkter for din fremgang

Last ned nå
Stasjonsstyreteknikk i en trafostasjon

Sørg for konstant høy tilgjengelighet i kraftverket, og unngå stillstand som ikke er planlagt. I applikasjoner med strenge krav til driftssikkerhet trengs det redundante strømforsyningsløsninger. De forhindrer at svikt i en strømforsyning fører til anleggsstillstand. Den komplette porteføljen med elektroniske automatsikringer gir intelligent beskyttelse til strømforsyningssystemet. Høyfrekvente forstyrrelser med lite energi kan glattes og fjernes ved hjelp av støyfiltre. Hvis det dreier seg om transiente spenningstopper med mye energi, gir lyn- og overspenningsbeskyttelsesutstyr nødvendig beskyttelse.

Redundansmodul for økt driftssikkerhet

Redundant hjelpespenningsforsyning

Parallellkoblede strømforsyninger sørger for sikker spenningsforsyning. Forsyningen av utstyret i automasjonskapet opprettholdes dermed også selv om en strømforsyning svikter. Ved hjelp av redundansmoduler øker du anleggets driftssikkerhet.

Elektroniske automatsikringer

Effektiv beskyttelse av komponenter

Sikre komponentene enkeltvis. Automatsikringer beskytter komponentene pålitelig, og du sørger for konsekvent høy anleggstilgjengelighet.

Overspenningsbeskyttelse

Beskyttelse mot overspenning

Beskytt de elektroniske komponentene i kraftverkets kontroller pålitelig mot overspenning, og dra nytte av høy anleggstilgjengelighet.