Skilleklemmer og knivskillerekkeklemmer PTV

Skilleklemmer og knivskillerekkeklemmer

Spesielt innen test- og måleteknikk benyttes forskjellige rekkeklemmer som kan brukes til å bryte strømkretser helt enkelt manuelt. Knivskillerekkeklemmer fra Phoenix Contact har en skillekniv med hevarm. Skillebasisklemmene har en standardisert skillesone for montering av komponentplugger, sikringsplugger, skilleplugger eller gjennomføringspluggforbindere.

Mer informasjon

Fordeler

 • Praktisk skille av strømkretser på grunn av skillekniv med hevarm, skilleplugg eller dreiekontakt
 • Brukervennlig strømmåling grunnet testmuligheter foran og bak skillepunktet
 • Sikker betjening fordi skillehendelen går i lås i sluttposisjoner
 • Entydig identifisering av skillepunktet på grunn av fremheving med farge
 • Individuell montering av skilleelement, sikringsplugg, komponentplugg og gjennomgangsplugg

Nye produkter

Flerlederrekkeklemmer med integrert overspenningsbeskyttelsesplugg CLIXTRAB

Flerlederrekkeklemmer for overspenningsbeskyttelse CLIXTRAB

Lynbeskyttelse for sikkerhetsrelevante anlegg

CLIXTRAB, kombinasjonen av rekkeklemme og overspenningsbeskyttelse, ble utviklet for sikkerhetsrelevante applikasjoner. De nye flerlederrekkeklemmene tilrettelegger for lynbeskyttelse selv der plassen er minimal, ved anvendelser med redundant oppbygging og for signalsegmentering.

Dette er de viktigste egenskapene

 • Push-in-tilkobling
 • Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
 • Dobbel funksjonssjakt
 • Testmulighet gjennom prøveuttak

Dette er fordelene

 • Rask ledertilkobling grunnet push-in-teknologi
 • Enkel integrering av overspenningsbeskyttelse grunnet enkel pluggkontakt
 • Plassbesparende TWIN-utførelse med tre tilkoblingspunkter for bruk med redundant oppbygging av spenningsforsyningen, eller for signalsegmentering i inneanlegget
 • Plassbesparende QUATTRO-utførelse med fire tilkoblingspunkter for redundant oppbygging av uteanlegget, f. eks. for anleggsutvidelse

Knivskillerekkeklemme

Knivskillerekkeklemme

Knivskillerekkeklemme

Knivskillerekkeklemmer har integrerte, svingbare skillekniver med hevarm. Disse knivene betjenes med en standard skrutrekker, der strømkretser, for eksempel i forbindelse med testing, kan deles opp og lukkes på kort tid. For at testene skal kunne utføres med tilkoblede ledere, er prøveuttak integrert på tilkoblingspunktene. For at skilleknivene ikke betjenes utilsiktet, festes de i de utvetydige sluttposisjonene. For å komplett utelukke at skilleknivene med hevarm betjenes finnes det også koblingssperrer (opsjon).

Skillerekkeklemmer

Skilleplugger

Skillerekkeklemmer

I de fleste tilfeller er skilleklemmer gjennomgangs-, flerleder- eller fleretasjesklemmer med integrert skilleområde. Skilleområdene er standardisert og tar opp mange forskjellige funksjonsplugger. Opptak av funksjonsplugger gir forskjellige typer funksjonsklemmer. Ved hjelp av sikringspluggene blir skillebasisklemmen til en sikringsklemme. Gjennom komponentpluggen blir klemmen til en byggelementklemme. Gjennomføringspluggforbinderne og gjennomgangssperrer åpner for nye funksjonendringer, der basisklemmen blir til en gjennomgangsklemme eller til en rekkeklemme uten gjennomgang. De integrerbare skillepluggene gir på sin side, som knivskillerekkeklemmenes skillekniver med hevarm, rask endring mellom de to koblingstilstandene. Denne endringen åpner bl.a. for raske målinger i strømkretser enkeltvis. Dermed er skillebasisklemmen ved hjelp av de avtakbare pluggene den mest variable klemmen i et automasjonskap.

Planleggingsprogram PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Intuitiv konfigurering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er en nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.

Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.