Sensor- og aktuatorklemmer PTIO

Sensorklemmer og aktuatorklemmer for oversiktlig signalkabling

Sensor-/aktuatorklemmene PTIO har en kompakt byggform som gjør dem optimale for kabling av moderne maskinkontrollere. Ved hjelp av sensor-/aktuatorklemmene er du i stand til å kable bipolare initiatorer og aktuatorer på en klemmebredde på kun 3,5 mm. Videre kan man med rekkeklemmene koble opp 3- eller 4-ledersensorer og -aktuatorer.

Mer informasjon

Fordeler

  • Stort produktmangfold i form av varianter med PE-funksjon eller LED-lysindikator
  • Plassbesparende grunnet varianter for bipolare initiatorer og aktuatorer
  • Optimal oversikt over signaltilkoblingene takket være mange forskjellige merkemuligheter
  • Modulære utvidelsesmuligheter opptil maksimalt 50 poler
  • Samme profil som matemodulene
Initiatorrekkeklemmer med push-in-tilkobling

Initiatorrekkeklemmer med push-in-tilkobling

Fargekoding etter EN 60947-5-2

Initiatorrekkeklemmene med push-in-tilkobling i standardvarianten har oransje betjeningsmekanisme på begge signalnivåer. For å kunne skille enklere mellom signalnivåene finnes det også varianter med svart og hvit betjeningsmekanisme. Med svart-hvit variant imøtekommer rekkeklemmen EN 60947-5-2. I henhold til standarden har en slik fargekoding som formål å skille mellom N/C-er og N/O-er.

Initiator-aktuator-rekkeklemmer

Initiator-aktuator-rekkeklemmer

Forskjell mellom to-, tre- og fireledersensorer

Initiator-/aktuator-rekkeklemmene fra Phoenix Contact gir enkel og kompakt tilkobling av tre- og fireledersensorer. Men hva trenger jeg tre- og fireledersensorer til?
Ved sensor-/aktuatorkabling finnes det ulike tilkoblingsmuligheter. Avhengig av hva sensoren skal måle, forventes en viss nøyaktighet. Den enkleste og mest unøyaktige sensortypen er tolederinitiatoren. Ved toledertilkoblingen påvirker tilledningsmotstanden måleresultatet. Dette får konsekvenser for sensorenes måleresultat. Bruk av trelederinitiatorrekkeklemmer åpner for kabling av treledersensorer. På grunn av en ytterligere målekrets motvirker disse initiatorene tilledningenes temperaturpåvirkninger. Tilkobling av fireledersensorer gir en enda mer nøyaktig løsning. De to ytterligere målekretsene som resulterer av dette, motvirker ikke bare temperaturpåvirkningene, men også tilledningsmotstanden.

Bipolare sensorer

Bipolare sensorer

Bipolare sensorer

Forskjellen mellom monopolare og bipolare initiatorer er antall signalledninger. Bipolare sensorer har to signalledninger, og kan dermed motta og videresende to forskjellige koblingssignaler. Et eksempel på en slik initiator er en ultralydsensor som brukes for avstandsmålinger og for å måle gjenstander. Via den første signalledningen fastsettes avstanden til respektive objekt, og ved hjelp av den andre signalledningen fastsettes avviket til respektive gjenstand. For at denne type sensorer skal kunne kables opp der plassen er begrenset, er sensor-/aktuatorrekkeklemmer for bipolare sensorer en meget effektiv løsning. Sensorrekkeklemmene for bipolare sensorer har en klemmebredde på 3,5 mm og har to signalledningsinnganger og -utganger.

Planleggingsprogram PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Intuitiv konfigurering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er en nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.

Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.