Omformerrekkeklemmer med forskjellige tilkoblingsteknikker

Omformerrekkeklemmer for praktiske testkoblinger

Måletrafoskillerekkeklemmene er brukervennlige ved alle nødvendige testkoblinger i strømtrafosekundærkretser. Måletrafoskillerekkeklemmene har seks universelle funksjonssjakter for optimale funksjoner og fleksibilitet ved potensialfordelingen. Grunnet pluggvarianter med integrert forankoblet kortslutningskontakt oppnår du pålitelig beskyttelse av tilkoblede strømtransformatorer.

Mer informasjon

Fordeler

  • Mange funksjoner, med opptil seks universelle funksjonssjakter for potensialfordeling eller for testformål
  • Modulær oppbygging for koblinger av strømtransformatorer og måleomformere gjennom pluggbare omformerklemmer
  • Pålitelig beskyttelse av tilkoblede strøm- og måleomformere grunnet pluggvarianter med integrert forankoblet kortslutningskontakt
  • Enkel og funksjonell oppbygging grunnet gjennomgangs- og jordingsrekkeklemmer med samme profil
  • Pålitelig etablering av forbindelsen og feste av skillebrytere i respektiv koblingstilstand
  • Entydig merking av koblingstilstander
Strømtransformatorer

Strømtransformatorer

Strøm- og måleomformere

Strømtransformatorer er måleomformere som omformer en innkommende elektrisk størrelse, som strømstyrke eller elektrisk spenning, til en proporsjonal, avvikende utgangsstørrelse. Her blir større strømspenning og -styrke redusert, da denne er mange ganger for stor for vanlige målere. For at disse størrelsene skal kunne måles, må det foretas proporsjonal reduksjon, og det er her omformere er nødvendig. En typisk sektor for bruk av slike omformere og dermed også for omformerklemmer, er energibransjen. Måletrafoskillerekkeklemmer fra Phoenix Contact tilrettelegger for fagmessig oppbygging av måleomformerne dine i henhold til standard. Med raske koblingsmuligheter i form av langsskillebrytere og koblingslasker foretas målingene uten nevneverdig innsats.

Omformerskillerekkeklemmer

Omformerskillerekkeklemmer

Omformerrekkeklemmer og omformerskillerekkeklemmer

Strømtrafoklemmene åpner for fritt valg av tilkoblingsteknologi. Ved utforming av strømtrafoklemmene ble det benyttet en patentert, tredobbel funksjonssjakt. Det er også en av grunnene til at rekkeklemmenes kompakthet kunne garanteres. Takket være rekkeklemmenes langsskillebryter kan de kobles pålitelig ved hjelp av en skrutrekker, på de oransje skillehendlene. For at denne koblingstilstanden ikke skal kunne forandres utilsiktet, er låsemekanismer integrert i sluttposisjonene, og koblingssperrer er tilgjengelige (opsjon). I tillegg til skilleklemmene har gjennomgangs- og PE-rekkeklemmer med samme profil, supplert sortimentet.

PTME-måletrafoskillerekkeklemmer

PTME-måletrafoskillerekkeklemmer

Automatisk, sikker kortslutning

Ved hjelp av de pluggbare koblingslaskene og en standard skrutrekker kan måleomformeren kortsluttes trygt og praktisk. Koblingslaskene kan plasseres og festes trygt på begge sider av skillepunktet i laskebrønnen. I tillegg til varianten med kortslutningslask kan også pluggbare rekkeklemmevarianter med kortslutningsplugg benyttes. Hvis pluggen trekkes ut, sikrer et integrert koblingsmetall en foranliggende kortslutning. Tilkoblede måleomformere beskyttes slik automatisk mot ødeleggelser.

Planleggingsprogram PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Intuitiv konfigurering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er en nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.

Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.