Pumpekraftverk Waldshut

Kompakte segmenteringsfordelere i pumpekraftverket Schluchseewerk

Med sine fem pumpekraftverk er Schluchseewerk AG blant de viktigste aktørene innen vannkraftverk i Høy-Rhinen-området. Da koblingsanlegget skulle moderniseres, skulle bl. a. håndteringen av segmenteringsfordelersystemet optimaliseres. Valget falt på segmenteringsfordelersystemet PTRV fra Phoenix Contact.

Vannkraftverk

Kundeprofil

Schluchseewerk AG ble grunnlagt i 1928 og holder i dag til i Laufenburg, og er blant de største operatørene av pumpekraftverk i Europa. Sammen genererer de fem pumpekraftverkene 1862 MW effekt. Den regenerative andelen fra naturlige tilstrømninger utgjør årlig opptil 400 millioner kilowattimer.

Anvendelse

Maskinelementene til de fem pumpekraftverkene styres fra Kühmoos, som ligger på samme høyde som Hotzenwald, og alle bassenger og Rhein-reserver reguleres herfra. Her står 220/380 kV koblingsanlegget fra 1966/67, via dette mates strøm fra kraftverkene Säckingen og Wehr inn i det europeiske nettet.

Etter at styreknikken i Kühmoos hadde vært i drift i 20 år, begynte antall feil å øke betydelig. I tillegg ble det stadig vanskeligere å finne erstatning for komponenter som hadde sviktet. Derfor skulle en ny styreteknikk installeres. Ansvarlig for elektroteknikk ved dette tiltaket var Dietmar Kastner, avdelingsleder for elektroteknikk på området Asset. Tiltak i forbindelse med ombygginger eller nybygg planlegges og koordineres fra hans kontor i hovedkvarteret i Laufenburg.

Moderniseringstiltaket hadde som formål å fjerne utfordringene med reservedeler, og igjen sette anleggene i henhold til nyeste status.

Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG, Avdelingsleder for elektroteknikk på området Asset.
Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG
Segmenteringsfordelersystem PTRV i automasjonskapet

Løsning

Tidligere var det ekstremt omstendelig å koble signalene til segmenteringsfordeleren, dette på grunn av TERMI-POINT®-teknikken. Uten spesialverktøy, som kun fungerte med trykkluft, var tilkobling ikke mulig. Hvis trykklufttilkoblingen ikke forelå, måtte en kompressor skaffes til veie.

På grunn av spesialverktøyets vekt og byggform var håndteringen på stedet et omstendelig og tidkrevende foretak. Som en konsekvens av dette, ble kontaktene stadig bøyd, noe som førte til kortslutning mellom tilkoblingspunktene.

Etter at teknikerne hadde gitt en fagmessig vurdering av flere av segmenteringsfordelersystemene, bestemte Schluchseewerk AG seg for segmenteringsforbinderne PTRV fra Phoenix Contact. Sammenlignet med alternativene var det spesielt systemets kompakte byggform som ble avgjørende. Det har i tillegg ytterligere fordeler: På grunn av fargede innsatser kan brukeren tilpasse merkene etter driftsprosessene, eller bruke standardene for lederfarger, DIN VDE 0815, IEC EN 69100, på segmenteringsfordelersystemet. Klemmene har en 2,3 mm teståpning, som gjør at standard målespisser kan benyttes ved testingen.

Montering av segmenteringsfordelersystemet PTRV

På grunn av PTRV-systemets kompakte byggform kunne plassbehovet i automasjonskapet reduseres med ca. 35 % sammenlignet med den tidligere løsningen. Man sparer riktignok ikke inn antall automasjonskap, men gir Schluchseewerk AG likevel betydelige plassreserver for fremtidige utvidelser. På grunn av rekkeklemmenes moderne push-in-tilkoblingsteknikk ble tidsbehovet ved montering på stedet redusert i stor grad. Feil i form av bøyde kontakter eller kortslutning mellom kontaktene kan utelukkes takket være systemets oppbygging. Sikkerheten for personellet på stedet er nå bedre, fordi klemmene har berøringsbeskyttelse. Nå kan også signaler med potensial opptil 250 V kobles til – noe som av sikkerhetsmessige årsaker ikke var mulig tidligere.

Segmenteringsfordeler PTRV 8

Oppdag enda flere segmenteringsfordelere

De kompakte segmenteringsforbinderne PTRV brukes for å oppnå en oversiktlig segmentering av signaler i automatiseringsomgivelsene. Kablingen av høye antall ledere forenkles ved hjelp av etasjer som kan utformes individuelt med farger. Sammen med kablingen i front forhindres feil ved tilkoblingen.