K+S kalifabrikk merkesystem

Mye kraftverk på liten plass: K+S innfører kraftverksmerkesystem.

I en kalifabrikk med eget kraftverk i bedriften har K+S innført merkesystemet KKS – med systemkunnskap fra Gabo IDM og merkeskilt fra Phoenix Contact. Dermed ble ikke bare anleggets oversikt betydelig forbedret, også prosess- og arbeidssikkerheten ble adskillig bedre.

Kundeprofil

Som internasjonalt foretak innen råstoff transporterer og foredler K+S mineralske råstoffer for bruk innen landbruk, ernæring, veisikkerhet og industri. For en kalifabrikk skal et nytt merkesystem innføres.

Anvendelse

Fordi bergverksdriften og klargjøringen av råsalt krever mye energi, driftes det et gass- og dampkombinasjonskraftverk med en varmekapasitet på 116 MW. Frem til innføringen av KKS var det nærmest et virvar av merkinger og dokumentasjoner. Mye talte for en omfattende merking og dokumentering av samtlige anleggsdeler og driftsmidler i henhold til det standardiserte kraftverksmerkesystemet KKS. I første linje var det viktig å øke driftssikkerheten og forbedre HMS-situasjonen.

På grunn av forskjellige anleggsbyggere over mange tiår oppstod det et kompleks, blandet system. Anleggsmerking og -dokumentasjon var ikke på noen måter enhetlig. Forveksling av et aggregat eller en ledning kan føre til store person- og anleggsskader. Vedlikehold og service skulle også gjøres enklere og driften dermed sikrere.

Christian Berghausen - K+S, Leder for kraftverksdrift
Christian Berghausen (K+S) og Hans Karl Preuss (Gabo IDM)

Christian Berghausen fra K+S (til venstre) og Hans Karl Preuss fra Gabo IDM

K+S anleggsmerking

Løsning

I forbindelse med forarbeidet koordinerte Gabo IDM overtagelsen av eksisterende anleggsdokumentasjon og datastrukturer i det selvutviklede anleggsforvaltningssystemet AVIS. "Ved å analysere den faktiske statusen til den tekniske dokumentasjonen i det eksisterende anlegget ble det deretter kontrollert hvilke standarder og forskrifter som allerede følges“, forklarer daglig leder Hans Karl Preuss hos Gabo IDM. "For å oppnå et slikt omfattende samsvar ble nødvendige retningslinjer utformet.“ Samtlige prosesstrinn ble fortløpende diskutert og omsatt i praksis med Berghausen og hans gruppe.

Etter dette grundige og nøysommelige forarbeidet ble samtlige foreliggende skjemaer digitalisert. De gamle merkingene ble overført til det nye merkesystemet i henhold til KKS. For at overgangen fra det gamle til det nye systemet skulle bli mest mulig oversiktlig og transparent, ble en ytterligere database satt opp. Totalt ble over 4800 anleggsmerkeskilt fra Phoenix Contact generert. Her ble merkesystemet TOPMARK LASER benyttet, som med sin spesielle lasermetode sørger for permanent god holdbarhet og lesbarhet.

Merkeskiltene, som ble generert hos Phoenix Contact i Blomberg, ble deretter påført egnede farger og montert i fabrikken ved hjelp av festeelementer. På rørledninger for vann og gass ble i tillegg mediet og strømningsretningen merket i detalj.

Med KKS-prosjektet vårt fikk vi adskillig bedre anleggsoversikt, og prosessikkerheten økte betraktelig. Teknisk og tidsmessig har våre forventninger på alle måter blitt oppfylt.

Christian Berghausen - K+S, Leder for kraftverksdrift

Produkter

MARKING SYSTEM familiebilde

Oppdag enda flere skriversystemer

Finn ut mer om våre skrivere i serien MARKING system. Med de forskjellige merketeknologiene har vi garantert en riktig løsning for nettopp ditt brukstilfelle. Den enhetlige, brukervennlige betjeningsmenyen åpner for intuitiv håndtering.