SFB Technology

QUINT POWER strømforsyninger med SFB Technology

For å sikre tilgjengeligheten til anlegget ditt er våre ytelsessterke QUINT POWER strømforsyninger med SFB Technology meget godt egnet.

Takket være SFB Technology utløser standard sikringsautomater selektivt, og parallelt tilkoblede forbrukere arbeider uavbrutt videre.

Mer informasjon
SFB Technology

Selektiv sikring av anlegg

For å oppnå optimal anleggstilgjengelighet må standard sikringsautomater utløse magnetisk og slik selektivt kunne koble ut strømforløp med feil. Strømforsyninger og DC/DC-omformere med SFB Technology (Selective Fuse Breaking) leverer i den forbindelse mange ganger nominell strøm i en kort periode, og holder nødvendig strømreserve klar.

QUINT POWER med SFB Technology

QUINT POWER med SFB Technology

Økonomisk effektiv sikring ved hjelp av sikringsautomater

I tillegg til kontrollere er vanligvis ytterligere forbrukere, som sensorer eller aktuatorer, koblet til en strømforsyning. For å holde stillstandstidene nede bør disse strømkretsene være sikret enkeltvis. Hvis det oppstår en kortslutning, skilles kun kretsen med feil fra strømforsyningen, mens de andre forbrukerne fungerer avbruddsfritt videre. For tiden er vanlige sikringsautomater den mest prisgunstige løsningen for beskyttelse av en strømkrets. De kan utløse elektromagnetisk eller termisk via et bimetall. For å kunne løse ut i løpet av få millisekunder trenger den integrerte elektromagneten likevel en betraktelig høyere strøm enn vernebryterens nominelle strøm.

Sikringsautomatenes egenskaper

Sikringsautomatenes egenskaper

Sikringsautomatenes egenskaper

Kortslutningsstrømmen som kreves for en elektromagnetisk utløsning angis av produsentene vanligvis for vekselstrøm (AC). Brukere må derfor ta hensyn til at DC-verdiene ligger høyere, og da med en faktor opptil 1,5.

Sikringsautomater finnes med forskjellige utløsekarakteristikker, i industrielle omgivelser brukes som regel brytere med B- eller C-karakteristikk. Ved karakteristikk B kreves følgende strøm for å utløse switchen:

  • Anvendelser med AC: Tre til fem ganger nominell strøm
  • Anvendelser med DC: Tre til syv og en halv ganger nominell strøm

Det innebærer at man ved de mest ugunstige betingelsene for en 25 A-switch med karakteristikk B vil trenge 187,5 A for å løse ut i løpet av få millisekunder. For brytere med karakteristikk C kreves følgende strøm:

  • Anvendelser med AC: Fem til ti ganger nominell strøm
  • Anvendelser med DC: Fem til femten ganger nominell strøm
SFB-impuls

SFB-impuls

SFB Technology forhindrer spenningsfall

Ved feil begrenses nødvendig utløsestrøm av lange ledninger. Det kan føre til forsinket utløsning av automatsikringen, eller til at den ikke utløses i det hele tatt. Hvis strømforsyninger stiller mindre ytelsesreserver til rådighet, sørger de for en termisk utløsning som kan ta flere sekunder eller minutter. I dette tilfellet er feilsøkingen enkel, da man ser hvilken vernebryter som har utløst. I løpet av denne tidsperioden har strømforsyningens 24 V DC spenning allerede falt, og kontrolleren har sviktet.

I verste fall leverer strømforsyningen en så lav strøm eller strømreserve i kun noen få sekunder at sikringen ikke utløser i det hele tatt. Det gjør feilsøkingen både dyr og tidkrevende. Ved hjelp av SFB Technology leverer enheter i QUINT-serien derfor opptil seks ganger nominell strøm. Med denne impulsen utløser vernebryterne magnetisk i løpet av få millisekunder.

SFB-konfigureringsmatrise

SFB-konfigureringsmatrise

Ledningslengde og ledertverrsnitt

Om en automatsikring utløser raskt nok, er også avhengig av lengden og tverrsnittet til ledningen som forbrukeren er tilkoblet med. Her er det ikke bare den høye strømmen som strømforsyningen kan levere, som er utslagsgivende. Kun når impedansen til strømforløpet med feil er lavt nok, kan den høye strømmen også flyte i kortslutningen og utløse vernebryteren magnetisk.

I vår konfigureringsmatrise finner du hvilken strømforsyning, ledningslengde og tverrsnitt som passer til ditt behov.

Eksempel på bruk med SFB Technology

  • En strømforsyning (24 V / 20 A) forsyner en kontroller og tre andre lasttyper.
  • Hver strømvei er sikret ved hjelp av en sikringsautomat (6 A med B-karakteristikk).
  • Strømforløp består av kobberledninger med lengde 25 m (tverrsnitt 2,5 mm2)

Hvis det i dette eksempelet oppstår en kortslutning, leverer 20 A-strømforsyningen ved hjelp av SFB Technology seks ganger nominell strøm i kort tid, det vil si maks. 120 A. Med ti ganger merkestrøm utløser vernebryteren i alle tilfeller i løpet av 3 til 5 ms på det magnetiske området i sin karakteristikk.

De andre forbrukerne fungerer fortsatt som de skal, kontrolleren forsynes med 24 V DC og arbeider videre uten avbrudd til tross for kortslutningen.

Eksempel på bruk med SFB Technology

Eksempel på bruk med SFB Technology

Automatsikringer

I serien med termomagnetiske vernebrytere fra Phoenix Contact benyttes nå for første gang SFB-karakteristikken.
Denne utløsekarakteristikken er spesielt utviklet for bruk med strømforsyninger som fungerer med utgangspunkt i SFB Technology. Kombinasjonen av disse to enhetene sørger for en meget pålitelig utløsning ved feil, også selv om ledningene mellom strømforsyning og sluttenhet er lange. SFB-karakteristikken er med referanse til C-karakteristikken, men adskillig smalere når det gjelder toleranse. Dermed oppnår vernebryteren utløsestrømmen raskere, og kobler tidligere ut. Det begrenser kortslutningsstrømmen og reduserer belastningen på ledninger og tilkoblet utstyr.