Overspenningsbeskyttelsesutstyr for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Overspenningsbeskyttelse innen måle-, styre- og reguleringsteknikk sørger for at signalene overføres feilfritt. Forutsetning for feilfri drift er høy kvalitet og at signalene som overføres, er tilgjengelige. Vårt overspenningsbeskyttelsesutstyr gir deg en optimal løsning for alle typer bruk innen måle-, styre- og reguleringsteknikk. Dermed unngås anleggssvikt.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • En komplett produktportefølje med overspenningsbeskyttelsesutstyr sørger for beskyttelse av alle vanlige måle-, styre- og reguleringstekniske signaler, helt etter behov
  • Allsidig bruk: Byggformer og tilkoblingsteknikker tilpasset applikasjonen
  • Enkel testing grunnet pluggbar utførelse av overspenningsbeskyttelsesutstyr
  • Global bruk på eksplosjonsfarlige områder grunnet godkjennelsene ATEX og IECEx
  • Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk er en del av COMPLETE line-systemet
Overspenningsbeskyttelsesutstyr for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Konfigurator overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Innen måle-, styre- og reguleringsteknikk forbinder et høyt antall ledninger mange ulike grensesnitt. Via disse ledningene vil overspenning kunne koble seg inn i alle grensesnitt. I to trinn til korrekt overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk.

Produktserie TERMITRAB complete

Produktserie TERMITRAB complete

Kompakt, for alle behov

TERMITRAB complete er verdens smaleste overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk. Med produktserien får du et komplett system. Den strekker seg fra enkel, entrinnet overspenningsbeskyttelse og helt til flertrinnede, pluggbare varianter med knivskille, signalisering og fjernmeldeopsjon.

Det smaleste overspenningsbeskyttelsesutstyret har en bredde på kun 3,5 mm. Det gir en plassbesparelse opptil 50 % sammenlignet med installasjoner i byggform 7 mm.

Beskyttelsesutstyret i serien TERMITRAB complete gir en mekanisk signalisering som viser beskyttelsesutstyrets status uten ekstra hjelpeenergi. Fjernmeldemoduler (opsjon) overvåker opptil 40 beskyttelsesenheter optisk. Ved termisk overlast signaliserer fjernmeldemodulene statusen som gruppemelding via en potensialfri kontakt, f. eks. til kontrollrommet.

Egenskapene til produktserien TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Beskyttelsesutstyr
TERMITRAB complete
Integrert knivskille i TERMITRAB complete
Pluggbare varianter av TERMITRAB complete
Også når signaler i egensikre strømkretser med tennbeskyttelsesgrad Ex i skal beskyttes, har TERMITRAB complete en velegnet løsning parat.
Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk - PLUGTRAB PT-IQ

Entydige signalfarger angir beskyttelsesutstyrets status

Intelligent og forutseende

PLUGTRAB PT-IQ gir en flertrinnet overvåking av det installerte overspenningsbeskyttelsesutstyret. Her hensyntas samtlige beskyttelseskoblinger som begrenser spenningen. Kontrolleren forsyner opptil 28 beskyttelsesenheter med spenning. Samtidig ivaretar den samlefjernmeldingen. Et gult statussignal signaliserer at ytelsesgrensen er nådd som følge av hyppig overspenning. Overspenningsbeskyttelsen er da fremdeles funksjonsdyktig, og anlegget fortsatt beskyttet. Det anbefales å foreta en utskiftning dersom statusen er gul, dette for å forhindre unødvendige servicetiltak.

  • Grønn: Beskyttelsesutstyr OK
  • Gul: Effektgrensen nådd, utskiftning anbefales
  • Rød: Overbelastet, utskiftning nødvendig
Pluggbar overspenningsbeskyttelse i rekkeklemmer - CLIXTRAB

CLIXTRAB: kombinasjon av overspenningsbeskyttelse og rekkeklemmer

Plassbesparende for høy signalspenning

Produktserien CLIXTRAB er designet for sikkerhetsrelevante anlegg, f eks. innen jernbaneindustrien. Artiklene består av push‑in‑rekkeklemmer med knivskille og tilhørende overspenningsbeskyttelsesplugg. Med det standardiserte tilbehøret for rekkeklemmesystemet føyer artiklene seg ideelt inn i nye og eksisterende installasjoner.

Med CLIXTRAB er du helt trygg: Den kraftige beskyttelseskoblingen med integrert overlastbeskyttelse sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Den mekaniske kodingen av pluggene forhindrer feilplugging og gir sikkerhet ved vedlikeholdsarbeid.

Lyn- og overspenningsbeskyttelsen gir i tillegg raske og enkle diagnostikkmuligheter. Med den tilgjengelige fjernmeldingen (opsjon) overvåker du enhetene enkelt på avstand. Gjennom implementeringen i den digitale infrastrukturen din, er du perfekt forberedt for fremtiden. Gjentagende kontroller foretas raskt og enkelt med CHECKMASTER 2.

Overspenningsbeskyttelse som kobles direkte til sensorhoder

SURGETRAB S-PT: Overspenningsbeskyttelse som installeres rett på feltutstyret

Robust for bruk i felten

SURGETRAB er overspenningsbeskyttelsesutstyr for alle vanlige standardsignaler og festes direkte til sensorhodet ved hjelp av tilkoblingsgjengene. Denne monteringsmetoden sparer tid og kostnader, en ekstra tilkoblingsboks for montering av overspenningsbeskyttelsen bortfaller.

Det finnes tilkoblingsvarianter for gjennomgangs- og parallellkabling. Dermed tilkobles beskyttelseskoblingen etter ønske i serie eller parallelt med måleverdigiveren. Ved varianten for parallellkabling kreves et ekstra tilkoblingsgjenge på sensorhodet.

Alltid velegnet overspenningsbeskyttelse

For alle krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk tilbyr Phoenix Contact nyskapende komponenter for overspenningsbeskyttelse.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Monteringstype DIN-skinne DIN-skinne DIN-skinne Kan skrus på feltutstyret
Byggbredde 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2" / 3/4"
Tilkoblingsteknikk Push-in/skrue Push-in/skrue Skrue Kabler
pluggbar / ikke pluggbar ja/ja ja/nei ja/nei nei/nei
Statusindikator 2-trinns, mekanisk 3-trinns, LED nei nei
Fjernmelding alternativ ja nei nei
Kan testes med Checkmaster 2
Egensikre varianter
Untitled Row

Typiske bruksområder for måle-, styre- og reguleringsteknikken

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for isolerte signalkretser

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for isolerte signalkretser

Isolerte signalkretser

Analoge målestørrelser som turtall, trykk, gjennomstrømning og annet, registreres av sensorer og omformes til strøm- henholdsvis spenningssignaler ved hjelp av måleomformere. Overføringen til kontrolleren eller skillemodulen foregår innenfor et standardisert verdiområde. Den såkalte "1x2-koblingen" benyttes typisk for slike analoge overføringsmetoder.

Transient innkoblet overspenning kan forårsake skader på både feltutstyret og på sentral side. Begge sluttpunkter bør derfor utstyres med overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for signaler med felles referansepotensial

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for signaler med felles referansepotensial

Signaler med felles referansepotensial

Koblingstilstander og signalkontakter er typiske signaler som registreres med binærinnganger i kontrollere. Med kontrollerne kobles også aktuatorer som for eksempel magnetventiler. Benytt egnet overspenningsbeskyttelse for å beskytte kontrollernes ømfintlige inn- og utganger. Ofte er de enkelte binærsignalene koblet mot et felles referansepotensial. Typiske beskyttelsesanordninger som tar hensyn til dette felles referansepotensialet, gir de såkalte 2X1- eller 4X1-koblingene.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for motstandsavhengige målere

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for f.eks. Pt 100-målere

Motstandsavhengige målere

Hvis en målestørrelse fastsettes direkte via motstandsverdien i en elektrisk komponent, spiller de ekstra impedansene inne i målesløyfen en spesiell rolle. Dette gjelder f. eks. temperaturmålere med platinamotstander (PT 100, PT 1000) og også strekklapper i totrådersteknikk. Vanligvis har overspenningsbeskyttelsesprodukter for måling, styring og regulering impedanser i langsgående jordledere. Hvis impedansene føres inn i kretsen uten ny kalibrering, forvrenges måleresultatet som følge av total impedansendring. Koblingsvarianter uten ekstra langsmotstand forenkler installeringen av overspenningsbeskyttelse ved den type anvendelser.

Smal overspenningsbeskyttelse TERMITRAB complete for Ex-anvendelser

Overspenningsbeskyttelse for Ex-anvendelser

Potensielt eksplosive anvendelser

Innen kjemisk og petrokjemisk industri oppstår det, på grunn av prosesstekniske forløp, stadig eksplosjonsfarlig atmosfære. Dette skyldes bl. a. damp, tåke eller gass som strømmer ut. Men også i møller, siloer, sukker- og fôrfabrikker må man regne med forekomster av potensielt eksplosiv atmosfære som følge av støv.

Overspenningsbeskyttelsesutstyret for Ex-områder underligger spesielle betingelser. Artiklene imøtekommer de spesielle kravene i tennbeskyttelsesgrad Egensikkerhet. Ettersom alt overspenningsbeskyttelsesutstyr for egensikre strømkretser er innordnet i kategori "Ex ia", gir de også optimal sikkerhet. I denne kategorien skal komponenten ikke kunne forårsake tenning selv ved antagelsen om at to uavhengige feil oppstår.

Montering er tillatt i Ex-sone 1, Ex-sone 2 og på Non-Ex-området. Videreføring av tilkoblede signaler er tillatt frem til Ex-sone 0. Enkelte artikler imøtekommer i tillegg kravene i tennbeskyttelsesgrad trykkapsling. Godkjenningene er i henhold til ATEX og IECEx.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr TERMITRAB complete med ettrinns beskyttelseskobling

Overspenningsbeskyttelsesutstyr TERMITRAB complete med ettrinns beskyttelseskobling

Ettrinns beskyttelsesutstyr

Ideelt sett har overspenningsbeskyttelseskonseptet en flertrinnet oppbygging. Det betyr optimalisert plassering av raskt reagerende komponenter som suppressordioder og ytelsessterkt beskyttelsesutstyr som gassutladingsavledere. Gapet som oppstår mellom disse to beskyttelsestrinnene, lukkes av varistorer. De reagerer saktere enn dioder, men har bedre avledningskapasitet.

Ettrinns beskyttelsesutstyr har kun én komponent. De er bl. a. egnet for ekstra sikring av lange ledninger fra felten, ved bygningsinnganger eller på overgangen mellom ulike beskyttelsessoner. Ettrinns beskyttelsesutstyr med langsspenningsbeskyttelse beskytter mot overspenning mellom de enkelte signallederne. Varianter med tverrspenningsbeskyttelse sikrer beskyttelsen av en leder og leder eller Ground.