Følgevarmer i et prosessanlegg

Radiosignalbasert overvåking av rørfølgevarmere Papir- og cellestoffabrikk Sappi Stockstadt GmbH

For at råstoffene som transporteres i dem, alltid skal komme pålitelig frem til destinasjonen, blir rørledningssystemer over bakken vanligvis oppvarmet. Hos papir- og cellestoffprodusenten Sappi Stockstadt sørger radiosignalsystemet Radioline for at påfallende måleverdier vises umiddelbart i operatørkontrollrommet, slik at mottiltak kan treffes på et tidlig tidspunkt.

Kundeprofil

Sappi Limited er en verdensledende leverandør av løsninger innen papir, papircellestoff og kjemicellestoff.

Hovedkvarter Sappi Stockstadt GmbH

Siden mars 2018 har den trådløse kommunikasjonsløsningen for overvåking av følgevarmere vært i bruk hos papirprodusenten Sappi Stockstadt.

  • Hos Sappi Stockstadt GmbH produserer over 550 ansatte hvert år opptil 145 000 t cellestoff og 230 000 t papir.

  • Stedet har et eget kraftverk og et anlegg for behandling av avløpsvann.

  • Finpapiret, som er mye brukt innen trykkeri- og medieverden, sendes til rundt 100 land, der de lages til høykvalitetsmagasiner, kataloger, kunstbøker eller High-End-trykkreklame.

  • Hver arbeidsdag forlater opptil 1000 t papir fabrikken.

Anvendelse Pålitelig forebygging av anleggsstillstand

De enkelte følgevarmerne ble tidligere kontrollert regelmessig i en egen kontrollrutine. Videre ble det benyttet en feilstrømvernebryter for overvåking av samtlige rørfølgevarmere. Erfaringene viste likevel at svikt ikke alltid ble oppdaget i tide.

På grunn av frosne rørledninger måtte losseprosessen stanses igjen kort tid etter oppstart. Det førte til tidkrevende og dyr avising og rengjøring av berørt rørledning, noe som i verste tilfelle kan føre til produksjonsstillstand over lang tid.

Rørfølgevarmer

Rørfølgevarmere utsettes permanent for røffe omgivelsesforhold, og aldres dermed tilsvarende.

Løsning Umiddelbar visning av påfallende måleverdier i kontrollrommet.

Automasjonskapløsning for overvåking av følgevarmere
Automasjonskapløsning for overvåking av rørfølgevarmere
Topologisk oppbygging for overvåking av følgevarmer
Automasjonskapløsning for overvåking av følgevarmere

Med overvåkingssystemet vårt måles strømstyrken for hver rørfølgevarmer. Ved avvik på 0,5 A genereres en advarsel i prosesstyresystemet, som vises umiddelbart på monitoren i kontrollrommet og som alternativ i det fjernliggende verkstedet. Dermed kan de ansatte registrere endringer på et tidlig tidspunkt. De kan reagere umiddelbart, slik at høy anleggstilgjengelighet er sikret.

Automasjonskapløsning for overvåking av rørfølgevarmere

Den spesielle utfordringen ved løsningen i Stockstadt lå i integreringen av måleverdiene i det eksisterende prosesstyresystemet, for mellom bygningsdelene fantes det ingen kabelveier. Derfor måtte en enkel og pålitelig signaloverføring på plass.

Med det proprietære radiosignalsystemet Radioline kan måleverdier videreføres trådløst. Avhengig av applikasjonskravene implementeres forskjellige topologier. Etter at man hadde funnet en løsning for radiosignalstrekningen, ble signalene fra rørfølgevarmeren integrert i prosesstyresystemet via Modbus/RTU-modulen.

Topologisk oppbygging for overvåking av følgevarmer

På grunn av de ganske så kraftige betongveggene var det usikkert hvorvidt en trådløskommunikasjon ville la seg gjennomføre i praksis. Med en radiosignaltest på stedet ble det fastslått hvilken overføringsfrekvens og hvilken antennetype som ville være egnet for bruksscenariet.

Nødvendige komponenter ble avdekket på kort tid, og bekreftelse på at en trådløsoverføring ville fungere pålitelig, gjorde at budsjettet kunne få sin godkjenning.

Fasit Gjentagende inspeksjoner bortfaller

Dataene fra samtlige rørfølgevarmere overføres til kontrollrommet, der de visualiseres. I tillegg til den foreliggende strømstyrken i de enkelte følgevarmerne, mottar de ansatte også en advarsel, for sikkerhets skyld.

Omstendelig kabling mellom bygningsdelene er ikke nødvendig. Måleverdiene overføres trådløst til prosesstyresystemet ved hjelp av vårt radiosignalsystem Radioline. Dataene er sentralt tilgjengelige for kontrollrommet og verkstedet, i en monitoringløsning i prosesstyresystemet. Dermed bortfaller tidkrevende inspeksjoner.

Med overvåkingssystemet kan flere rørfølgevarmere kontrolleres samtidig, og endringer kan fastsettes umiddelbart. Løsningen bidrar dermed ikke bare til økt anleggstilgjengelighet, men reduserer også arbeid og kostnader.

Overvåking av rørfølgevarmer hos Sappi Stockstadt GmbH

Ved hjelp av radiosignalsystemet Radioline kan flere rørfølgevarmere overvåkes samtidig.

Personlig kontakt
Send forespørsel om individuell løsning!
Vi veileder deg gjerne videre, og avklarer alle prosjektrelaterte behov sammen med deg.
Ta kontakt med oss
To menn med nettbrett i samtale