Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology

Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology

Bruk vår brede portefølje med automatiseringsteknikk for å klargjøre anlegget ditt for IIoT og Industrie 4.0 med PLCnext Technology. Du arbeider med akkurat de programmeringsspråkene du liker best, det være seg IEC 61131-3 eller høynivåspråk som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i sanntid. Du kan integrere Open Source Code og apper, og du kan nettorganisere deg gjennom skytilknytninger med PLCnext Control.

Mer informasjon

Hvorfor du bør bruke automatiseringsteknikk for PLCnext Technology:

 • PLS-er i forskjellige ytelsesklasser og optimalisert for forskjellige anvendelsesfelter åpner for en ideell tilpasning til nettopp dine automatiseringsformål
 • Tilkobling til forskjellige skytjenester, f. eks. Proficloud.io, gjør at man kan analysere maskin- og anleggsdata over hele verden
 • Ved hjelp av Open-Source-program og apper kan PLCnext Control tilpasses individuelt for de forskjellige bruksområdene dine
 • Åpent Linux-operativsystem og støtte av høynivåspråk inkludert optimaliserte utviklingsomgivelser
 • PLS-funksjonene kan utvides individuelt, det samme med I/O-enes modularitet, noe som tilrettelegger for passnøyaktige auomatiseringssystemer

Nye produkter

Tre I/O-moduler for potensialfordeling
PLS-tilleggsmodul – AXC F XT ML1000
PLCnext Control RFC 4072R
PLCnext Control – BPC 9102S
PLCnext Control Extension for PROFIBUS

I/O-moduler for potensialfordeling

Axioline Smart Elements

Tre nye Axioline Smart Elements tilrettelegger for potensialfordeling av I/O-forsyningen UP innenfor en I/O-stasjon.
Axioline Smart Elements er pluggbare, systemuavhengige moduler uten busskommunikasjon. De enkelte elementene har kun I/O-funksjonen. Først i forbindelse med en Backplane, som fungerer tilsvarende en adapter, realiseres busskommunikasjonen for de forskjellige I/O-systemene.

Viktigste egenskaper

 • Potensialfordeling av 24 V DC og/eller jord (GND) for I/O-forsyningen UP
 • Beskyttelse mot kortslutning og overstrøm
 • Status-LED-er

Fordeler

 • Betydelige plassbesparelser i automasjonskapet grunnet 2- eller 3-ledertilkoblingsteknikk direkte på I/O-stasjonen
 • Økt anleggstilgjengelighet grunnet beskyttelse mot kortslutning og overstrøm
 • Lavere tidsbruk for kablingen gjennom push-in-teknikk
 • Enkel signalisering av status med LED-er

PLS-utvidelse for maskinlæring

PLCnext Control Extension – AXC F XT ML 1000

Tilleggsmodulen for PLCnext Control AXC F 3152 baserer på Edge TPU Google Coral, en plattform for maskinlæring. Edge TPU benytter TensorFlow Lite, slik at alle forhåndsopplærte modeller kan benyttes på denne programvarebasisen.

Viktigste egenskaper

 • Google Edge TPU ML-akselerator med fire billioner operasjoner pr. sekund (TOPS)
 • Støtte av TensorFlow Lite – en Framework for datastrømsorientert programmering
 • Temperaturområde: -20 °C ... +55 °C

Fordeler

 • Muliggjør behandling av nevronale nettverk som kan lades
 • Treff kritiske avgjørelser lokalt, uten omveien via en sky
 • Hendelsesinformasjonen overføres direkte via PLS-ens GDS

Redundant High-Performance PLS

PLCnext Control – RFC 4072R

PLCnext Control RFC 4072R er optimalisert for bruksområder der det stilles strenge krav til tilgjengelighet og pålitelighet, som forutsetter systemredundans på både I/O-nivå og på PLS-nivå.

Viktigste egenskaper

 • C2C-sanntidskommunikasjon med OPC UA Pub/Sub
 • PROFINET-S2-systemredundans
 • Virtuell IP-teknologi for kommunikasjon med SCADA-systemer

Fordeler

 • Virtuell IP-teknologi tilrettelegger for enkel kommunikasjon med redundanssystemet
 • Det forutsettes ingen dypgående kunnskap om redundans, håndteringen foregår som ved standard kontrollere
 • PLCnext Technology optimalisert for redundansfunksjoner

Ytelsessterk sikkerhetskontroller for ekstreme forhold

PLCnext Control – BPC 9102S

BPC 9102S er den kraftigste Remote Field Controller basert på PLCnext Technology. Den ble utviklet for bruk med de strengeste sikkerhetskrav eller ekstreme forhold.

Viktigste egenskaper

 • Standard- og sikkerhetsprogrammering i kun ett Engineeringverktøy
 • Opptil 300 PROFIsafe-enheter, støtte av PROFIsafe V2.6.1
 • Omgivelsestemperatur (drift) fra -20 °C til +60 °C uten vifte

Fordeler

 • Intel® Core™ i7 Octa-Core-prosessor og to ytelsessterke prosessorer med utgangspunkt i ARM-arkitekturen gir optimal yteevne
 • Høyt sikkerhetsnivå takket være diversifiserte prosessorer og støtte av opptil 300 PROFIsafe-enheter
 • Rask implementering av krav grunnet C-funksjoner som kan lastes i ettertid

PLS-utvidelse for PROFIBUS

PLCnext Control Extension – AXC F XT PB

Tilleggsmodulen er en universell PROFIBUS-DP-Controller for PLCnext Control AXC F 2152 og AXC F 3152. Den implementerer det klassiske bussystemet i PLCnext Technology.

Viktigste egenskaper

 • Opptil 125 PROFIBUS-enheter kan tilkobles
 • Protokoll DP-V0/DP-V1
 • Temperaturområde: -25 °C ... +60 °C

Fordeler

 • Enkel integrering av PROFIBUS-Controller-funksjonene
 • Kommunikasjon via DP-V0 og DP-V1
 • Tilrettelegger for bruk av PROFIBUS for PLCnext Technology

PLCnext Control i serien Axiocontrol

Skalerbar PLCnext Control i forskjellige ytelsesklasser

Åpen og innovativ – modulær PLCnext Control i serien Axiocontrol

Fra serien med de robuste Axiocontrols tilbyr Phoenix Contact flere PLS-er i forskjellige ytelsesklasser for PLCnext Technology. De er konstruert for programmering med høynivåspråk, og også klassisk med IEC 61131-3.
PLS-ene kan utvides med moduler for IP20-I/O-systemene Axioline og Inline. Utover dette kan du også utvide PLCnext Control AXC F 2152 og AXC F 3152 med en maskinvarefunksjon på venstre side, f.. eks. en ytterligere Ethernet-port eller Safety- og KI-funksjoner.

Security har sitt utgangspunkt i en Trusted Platform Module (TPM), der også brukersertifikater kan lagres. Kontrollerne i denne serien er de første PLS-ene som er sertifisert etter IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile kombinert med IEC 62443-4-2, av TÜV Süd. Dermed bekreftes det at Secure Development Life Cycle ble benyttet i sin helhet ved utviklingen av PLCnext Control. Produktsertifiseringen etter IEC 62443-4-1/-4-2 viser deg at et produkt ble trygt utviklet, og gir informasjon om hvilke tekniske sikkerhetskrav som har blitt implementert. Ved å aktivere sikkerhetsprofilen har du i tillegg tilgang til omfattende funksjoner på sikkerhetstrinn 2 (SL2).

High-Performance PLCnext Control

High-Performance PLCnext Control

Sikker og redundant – PLCnext Control for store nettverk

Med høyytelseskontrollerne for PLCnext Technology får du bl. a. automatiseringsapplikasjoner som stiller spesielle krav til sikkerhet eller tilgjengelighet. For applikasjoner på høyt sikkerhetsnivå er du helt trygg med våre sikkerhetskontrollere opptil SIL 3. Den forener optimal sikkerhet grunnet to uavhengige CPU-er med meget kraftig firekjernerssystem som kan drifte særdeles utstrakte nettverk med opptil 300 sikkerhetsrettede enheter.

Med redundant automatiseringsteknikk reduserer du stillstand, arbeider økonomisk effektivt og forhindrer farer, f. eks. i tunneler og på flyplasser. De integrerte redundansfunksjonene på fiberoptisk basis gir avbruddsfri prosess ved svikt eller utskiftning av en kontroller. RFC-kontrolleren fungerer på PROFINET-basis, og bygger, takket være AutoSync Technology, det redundante systemet automatisk opp.

Begge RFC-er har et enkelt brukergrensesnitt med bedre håndtering takket være resistiv berøringsflate. Denne sørger for permanent overvåking.
Med den implementerte OPC UA serveren er PLS-ene allerede i dag klare for fremtidens krav på grunn av en standardisert kommunikasjonsprotokoll.

PLCnext Control for Edge Computing Use Cases

PLCnext Control for Edge-anvendelser i to ytelsesklasser

Datasentrert og kompakt – PLCnext Control for Edge-Computing

For å benytte skybaserte data fra felten helt optimalt åpner PLCnext Control for å sette opp smarte IoT-Edge-løsninger for Edge-bruk. Dermed lukker du gapet mellom IT-verden og OT-verden. Gjennom PLCnext Technology er enkel integrering i eksisterende IT-infrastruktur mulig.

Med preinstallerte programvareverktøyer som Node-RED, en lokal Time-Series-database og en enkel skytilknytning korter du ned utviklings- og klargjøringstidene. Når data kan behandles fysisk nærmere brukeren, kan informasjon utveksles raskt, sikkert og uten latens. Enkel og sikker administrering er gitt via et integrert Web-based Management-verktøy. I tillegg er Edge-Device meget kompakt og passivt avkjølt i helmetallhus.

PLCnext Technology-startsett
Start nå med PLCnext Technology!
Gå inn i den åpne verden til PLCnext Technology, og la deg imponere av funksjonene, betjeningen og den usedvanlig høye ytelsen. God fornøyelse, og lykke til ved programmeringen.
Til startsettet
PLCnext Technology-startsett
Automatiseringssystem med PLCnext Control og forskjellige I/O-er

Automatiseringssystem med PLCnext Control og forskjellige I/O-er

Høy modularitet i automatiseringssystemet med I/O-er

Trenger du I/O-er for automatiseringssystemet ditt? Med den omfattende porteføljen med I/O-moduler kan PLS-stasjoner settes opp etter byggeklossprinsippet, og som ivaretar de forskjellige applikasjonskravene helt optimalt. På en PLCnext Control i serien Axiocontrol kan du da rekkeplassere de blokkmodulære I/O-modulene i produktserien Axioline F samt Axioline Smart Elements, som kan settes sammen fleksibelt selv der plassen er meget begrenset. I tillegg til digital- og analogmoduler inneholder I/O-porteføljen forskjellige funksjonsmoduler. Enkelte Axioline F-moduler finnes i tillegg som varianter for særdeles røffe omgivelsesforhold.

Allerede nå automatiserer du anleggene dine med I/O-systemet Inline fra Phoenix Contact, og ønsker i fremtiden å benytte ytterligere fordeler og gå over til økosystemet PLCnext Technology. Inline-adapterklemmene gjør at man helt enkelt kan gå over fra en eksisterende I/O-stasjon og til en PLCnext Control og slik fortløpende modernisere eksisterende systemer.
Valg av egnede I/O-funksjoner samt konfigurering av I/O-stasjonen foregår feilfritt og raskt via programmet Project+.

PLS-utvidelser for Safety, Ethernet og INTERBUS

PLS-utvidelser for Safety, Ethernet og INTERBUS

Funksjonell utvidelse av PLCnext Control

Utvid funksjonene til din PLCnext Control (AXC F 2152 eller AXC F 3152), f. eks. med en Safety-, Ethernet- eller KI-modul som rekkeplasseres til venstre for kontrolleren. Demed får du et ytterligere Ethernet-grensesnitt, eller kontrolleren din optimaliseres for bruk med kunstig intelligens og maskinlæring. PROFIsafe-utvidelsene, som kan rekkeplasseres på venstre side, er fullverdige sikkerhetsrettede PLS-er som utvider funksjonsomfanget til din PLCnext Control for sikre applikasjoner opptil SIL 3. Du kan koble til opptil tre moduler til din PLS med en ytterligere tilleggsmodul.

Bruk alle fordelene ved økosystemet PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programmerer ved laptop
Laptop med PLCnext Store på skjermen
PLCnext Engineer

Med den fleksible programplattformen PLCnext Engineer får du et gratis program for alle Engineering-oppgaver for PLCnext Control forent i ett verktøy. Programmet muliggjør konfigurering, programmering etter IEC 61131-3, Safety-programmering, visualisering samt diagnostikk, og kan utvides med ytterligere funksjoner og grensesnitt ved hjelp av Add-ins.
Med PLCnext Engineer kan høynivåspråkprogrammer eller MATLAB® Simulink®-modeller hentes opp, og settes i drift og administreres på en PLCnext Control. Slik kobles høynivåspråkkode praktisk til standard automatisering.

Til programvare
Programmerer ved laptop

Med den enkle skyintegreringen, muligheten for Open Source Software og stadig mer kunnskap i PLCnext Community drar du slik nytte av nye former for samarbeid. Bruk informasjonen, support og nyttige ressurser som du får via PLCnext Technology. Eller still et spørsmål i forumet, og motta svar fra våre eksperter eller fra andre brukere. Finn de ofte stilte spørsmålene (FAQ), se veiledninger, og bruk vår tilstedeværelse på GitHub, Instagram og LinkedIn. Les om spennende bruksområder i MakersBlog, og finn ut mer om bransjens trender og konkrete brukseksempler.

Til Community
Laptop med PLCnext Store på skjermen

PLCnext Store tilbyr programapplikasjoner (apper) som du kan bruke for å utvide funksjonene i PLCnext Control direkte og helt enkelt. PLCnext Store har en åpenhet som gjør at også tredjeleverandører kan tilby apper for salg. Med PLCnext Store får du mange forskjellige apper for alle typer bruk - fra programvarebiblioteker for raskere programmering og helt til forhåndsprogrammerte apper som ikke forutsetter programmeringskunnskap.

Til PLCnext Store