Lyn over tunnelinnkjøring

Overspenningsbeskyttelse i tunnelen Beskytte tunnelens infrastruktur ved uvær

Transient overspenning, som forårsakes av lyn eller koblingsforløp, kan skade utstyr og installasjoner eller føre til at de svikter. Selv om de forløper under bakken, er tunneler ikke beskyttet av disse effektene. Konsekvensene er at tunnelen må stenges, og reparasjonstiltak utføres.

Med et effektivt overspenningsbeskyttelseskonsept fra Phoenix Contact kan disse risikoene i tunnelen reduseres til et absolutt minimum.

Uvær med lyn

Reduser risikoene for lynnedslag i tunnelen

Trafikktunneler må være tilgjengelige døgnet rundt. Stenging av tunnelen eller svikt i et rømningssystem som følge av overspenning kan få ikke bare økonomiske konsekvenser, men også sette menneskeliv i fare.

Iverksett forebyggende tiltak: Overspenningsbeskyttelse øker tilgjengeligheten i de elektrotekniske systemene betraktelig, og reduserer risikoene. Overvåking av overspenningsbeskyttelsesutstyret og dermed også energiforsyningen gjør svikt forutsigbart, og vedlikeholdstiltak kan planlegges mer effektivt.

Våre løsninger for dine applikasjoner

Produkter for overspenningsbeskyttelse
PT-IQ overspenningsbeskyttelse
Elektroniske automatsikringer
Produkter for overspenningsbeskyttelse

Alle grensesnitt trenger en egnet beskyttelse. I det store produktspekteret finnes en riktig løsning for alle anvendelser: Rask datakommunikasjon, smal overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk, smale eller bredbånds-antennesignaler samt for ytelsessterke enheter til energiforsyningssystemer.

PT-IQ overspenningsbeskyttelse

Hvis en OBU blir overbelastet, har tunnelens elsystem ikke lenger noen beskyttelse. For uavbrutt beskyttelse av tunnelen sender smarte komponenter ut en melding straks ytelsesgrensen er nådd. Dermed kan du skifte ut en OBU allerede før svikten blir et faktum. Tunneldriften kan dermed opprettholdes.

Elektroniske automatsikringer

Ikke bare overspenning, men også overlast og kortslutning utgjør en fare for tunneldriften. De flerkanals automatsikringene reduserer denne risikoen.
Er det kun én kanal som skal beskyttes? Da er de 6 mm smale automatsikringene i rekkeklemmeform nettopp riktig valg.

Lynsikringssoner i trafikktunnel

Overspenningsbeskyttelse korrekt plassert i tunnel

Tunnelrørene kan inndeles i forskjellige lynsikringssoner, og på overgangene til disse er overspenningsbeskyttelsesutstyr installert. Gjennom OBU type 1 i rørenes henholdsvis første automasjonskap blir denne til sone 1. Alle etterfølgende automasjonskap blir til sone 2 ved hjelp av OBU type 2. For eksterne strukturer (bl. a. kontrollrom, variable trafikksignaler) finner de etablerte reglene rundt lynbeskyttelse (IEC 62305) anvendelse.

Dine fordeler

  • Gjenkjenn utløst overspenningsbeskyttelsesutstyr (Surge Protection Devices (OBU)) tidsnok, og skift ut med intelligent tilbehør
  • Egnet beskyttelse til alle behov ved hjelp av omfattende portefølje
  • Reduksjon av svikt i tunnelens infrastruktur som følge av uvær
  • Øke tunnelens tilgjengelighet permanent
Vi er her for deg
En løsning i fellesskap
Vi hjelper deg gjerne når du skal modernisere eller utvide et prosjekt. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og det store tjenestetilbudet.
Ta kontakt i dag!
Tekniker i tunnel