Drenering i tunneler

Drenering i tunneler Overvåking og regulering av pumpestasjoner

Ekstreme værforhold og nærheten til grunnvannsspeilet forutsetter komplekse dreneringssystemer i tunneler. I tillegg til å forhindre oversvømmelser må også brennbare væsker, som drivstoff eller forurenset slukkevann, transporteres pålitelig ut av tunnelen.

Phoenix Contact hjelper deg med å oppnå økonomisk effektiv og behovstilpasset styring av pumpestasjonene dine i tunnelen.

Intelligent dreneringsstyring

Ved uvær forhindrer dreneringspumpestasjoner oversvømmelse i tunnelen, og sørger i nødsituasjoner for bortledning av forurenset slukkevann. For å beskytte tunnelbrukeren og underjordiske anlegg er det helt essensielt at pumpenes tilgjengelighet overvåkes kontinuerlig. Phoenix Contact tilbyr løsninger for overvåking av ytelsen og pålitelig regulering av pumpene også ved svikt i kommunikasjonen.

Våre løsninger for dine applikasjoner

Pumpestasjon for drenering i tunnel
CONTACTRON-Speed-starter
Kjemikaliefilm på gulvet
Berøringsskjerm for forutseende vedlikehold av pumper i tunneler
Pumpestasjon for drenering i tunnel

Vår fleksible løsning for styring av pumper i tunneler kan brukes i kombinasjon med enhver PLCnext Control. Den modulære I/O-designen åpner for høy tilpasningsevne til enhver maskinvaredesign. Med utgangspunkt i at vannivået er i stadig endring, styrer PLS-en flere pumper, og da i samsvar med driftstimer eller motorstart.

Kombinert med en detaljert diagnostikk, overvåking og protokollføring av data åpner systemet for pålitelig og permanent bruk for tunneler. Ethvert avvik overføres til det overordnede styresystemet for forutseende vedlikehold.

CONTACTRON-Speed-starter

Regn- og grunnvann kan fort føre til oversvømmelser i tunnelen. Et intelligent dreneringssystem skal forhindre oversvømmelser. I den forbindelse samles vannet som renner inn, først i tunnelen, før det videreføres til kanalsystemet.

For å flytte vannmengdene kreves det meget tilgjengelige pumper.
Speed-starter CONTACTRON fra Phoenix Contact sørger for at pumpemotorene fungerer helt uten avbrudd.

Kjemikaliefilm på gulvet

Ved vanlig trafikkdrift, ulykker eller brann kan også giftige eller eksplosive væsker trenge inn i dreneringssystemet. Før inntaket i pumpestasjonen kontrolleres vannet derfor med hensyn til potensielle farlige kjemikalier. Ved farer blir enten beskyttelsestiltak innledet, eller pumpesystemet kobles komplett ut.

Berøringsskjerm for forutseende vedlikehold av pumper i tunneler

Pumpene overvåkes for slik å sikre pumpedrift over lang tid og med effektiv bruk av energien. Ved å hente inn relevante målestørrelser, f. eks. svingninger, temperaturer eller pakninger, får man forutseende vedlikehold og optimal drift av pumpene.
Phoenix Contact tilbyr en helhetlig løsning for kontinuerlig overvåking av pumpene og dermed pålitelig drenering av tunnelkonstruksjonen.

Vannreservoartunnel

Dine fordeler

  • Redusert vedlikeholdsbehov takket være forutseende vedlikehold
  • Redusert energiforbruk med optimal pumpedrift
  • Detaljert registrering av driftsdata som f. eks. driftstimer, temperatur og vannivå
Vi er her for deg
En løsning i fellesskap
Vi hjelper deg gjerne når du skal modernisere eller utvide et prosjekt. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og det store tjenestetilbudet.
Ta kontakt i dag!
Tekniker i tunnel