Beskyttelsesteknikk ved tunnelapplikasjon

Energiforsyning og -fordeling i tunneler Omfattende beskyttelse på samtlige nivåer i energisystemet

Et høyt antall anvendelser i tunnelen må forsynes med energi, og det høyst tilgjengelig. Spesielt kritiske delkonstruksjoner som ventilasjon og belysning må fungere uavbrutt også i nødsituasjoner og ved brann.

Phoenix Contact står ved din side som pålitelig partner for sikker forsyning og konsekvent energifordeling. Med vårt datterselskap, det sveitsiske foretaket NSE, har Phoenix Contact en ekspert på nettbeskyttelsesanordninger.

Unngå svikt i tunnelene ved hjelp av meget tilgjengelige nettbeskyttelsesanordninger.

Sørg for konstant høy tilgjengelighet i anlegget, og unngå stillstand som ikke er planlagt. Robuste komponenter og redundante nettverksstrukturer sørger for høy tilgjengelighet. Phoenix Contact tilbyr omfattende beskyttelse på samtlige nivåer i energiforsyningen: IT-sikkerhet og kryptert dataoverføring til de overordnede styresentralene, herdede tilkoblinger til energifordelingsnettet samt komplett beskyttelse til feltnivået. Kommunikasjonen etter IEC 60870-5-101/103/104 eller IEC 61850 og de redundante Ethernet-tilkoblingene via RSTP/HSR/PRP sørger for feilfri parallell drift.

Våre løsninger for dine applikasjoner

TAP-Box (Tunnel Application Power)
Managed Switches for IEC 61850
Automasjonskap Complete line Energy
TAP-Box (Tunnel Application Power)

TAP-Boxes (Tunnel Application Power) fra Phoenix Contact ble spesielt utviklet for å oppnå trygg og enkel energifordeling i tunneler. Med utgangspunkt i hovedfordelingen forsyner TAP-Box tunnelapplikasjonene dine med strøm, f. eks. belysnings- eller rømningssystemene.

Kortslutninger i retning hovedfordelingen blir slik skjermet. Fordi funksjonene bevares i stor grad, sikres kontinuerlig tilgjengelighet i nødsituasjoner.

Managed Switches for IEC 61850

Tunnelkonstruksjoner har et høyt antall elektriske anlegg som må forsynes med energi høyst tilgjengelig. Samtidig er også selve tunnelen en storforbruker i distribusjonsnettet.

Phoenix Contact tilbyr spesielle nettverksswitcher for energianlegg som åpner for Gigabit-dataoverføring til energileverandørenes styresentraler i henhold til IEC 61850 og IEEE 1613.

Automasjonskap Complete line Energy

I tunneler kan nettfeil føre til store skader og farer. Med våre beskyttelses- og styreenheter beskytter du anleggene dine i tunnelen. De kompakte variantene gir høy funksjonstetthet: beskyttelsesfunksjoner, styring av effektkretsene, måling av elektriske parametere samt protokollføring av hendelser og nettfeil.

Vi hjelper deg, fra nettanalyse og installering av utstyr og helt til opplæring og vedlikehold.

Topologi: Meget tilgjengelige nettverk i tunneler

Energiforsyning og -fordeling i tunneler

Testsituasjon beskyttelsesutstyr i tunneler

Dine fordeler

  • Opptil 80 % tidsbesparelse ved installering av energifordelingen takket være rask og enkel konfeksjonering
  • Utstrakt investeringssikkerhet grunnet kompatible produkter i henhold til IEC 61850 og IEEE-nettverksstandarder
  • Produktinnsats over lang tid også ved røffe omgivelsesforhold takket være robuste konstruksjoner
Vi er her for deg
En løsning i fellesskap
Vi hjelper deg gjerne når du skal modernisere eller utvide et prosjekt. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og det store tjenestetilbudet.
Ta kontakt i dag!
Tekniker i tunnel