Skyline over by med visualisering av den digitale nettorganiseringen

Smart veibelysning Digitalisering av urban belysning

Veibelysning med smart styring gir bedre sikkerhet i veitrafikken og bedre komfort i forbindelse med vedlikehold. Samtidig sparer du rikelig energi, og bidrar til å ta vare på miljøet.
Med vår løsning for smart lysstyring utformer du byens lyssystemer mer effektivt, og du tar det første viktige skrittet i retning Smart City.

Utfordring

Vei med belysning i forbindelse med smart veibelysning

I tillegg til omstillingen til LED-teknologi har smart veibelysning et enormt potensial hva effektiv bruk av energien angår.

Effektiv styring av offentlig belysning

Belysningen av offentlige trafikkområder sørger for trygge og attraktive omgivelser for alle innbyggere. Belysningssystemene til veier og plasser krever på sin side likevel også veldig mye energi. Utover dette mangler det også ofte transparens når det gjelder svikt, eller fleksibilitet med hensyn til belysningsinfrastrukturens tilpasningsdyktighet.
En intelligent administrering av belysningsinfrastrukturen fører til forlenget levetid for lampene, og reduserer vedlikeholdsbehovet. Sikkerhet og synlighet i byrommet blir betydelig bedre gjennom målrettede belysningsaktiviteter. Samtidig reduseres CO₂-utslippene, og lysforurensningen begrenses.

Løsning

Smart Street Lighting

Med vår løsning for smart lysstyring utformer du byens lyssystemer mer effektivt, og du tar det første viktige skrittet i retning Smart City. Bruk Smart Street Lighting for oppgradering av eksisterende anlegg eller for utforming av nye prosjekter. Denne smarte belysningsløsningen støttes av moderne kommunikasjonsteknologier som LoRaWAN eller mobilradio.
Kombinasjonen av smarte styre- og kommunikasjonskomponenter samt et åpent og sikkert lysstyresystem gir deg full kontroll over belysningsinfrastrukturen i hele byen. Du kan slik digitalisere belysningsinfrastrukturen med de universelle belysningsstyreenhetene, uten å begrense deg til én leverandør.

Dine fordeler

  • Energibesparelse gir reduserte kostnader
  • Reduserte CO₂-utslipp og lysforurensninger
  • Mer komfort og effektivitet ved administrering og vedlikehold
  • Datatransparens gjennom stedsuavhengig overvåking og diagnostikk
  • Kompatibel og fremtidssikker grunnet åpenhet og moderne kommunikasjonsteknologier
Illustrasjon av en nettorganisert by

Vår åpne IoT-løsning fører informasjon fra forskjellige Smart City-anvendelser sammen.

Smart City- og IoT-integrering

Nettorganiseringen av smarte belysningsanlegg fungerer som ideell plattform for Smart City- og IoT-anvendelser. Multifunksjonelle gatelys vil i fremtiden overta viktige oppgaver i byer med nettorganisert kommunikasjon. I tillegg til offentlig WLAN leverer de data rundt luftkvalitet og trafikkflyt, eller de fungerer som E-ladestasjon.

Gatelys som er utstyrt med miljøsensorer kan dermed samle inn data, for eksempel rundt bevegelser, vær og trafikksituasjon. Ved hjelp av lysstyresystemet overføres disse dataene til vår IoT-plattform eller også kommunale og institusjonelle dataplattformer via det åpne grensesnittet (API), der de sammenkobles og analyseres på en hensiktsmessig måte.

Mer enn bare å slå lys av og på

Smarttelefon med serviceapp for idriftsetting av lysstyreenheter
Styring av lysnivået i gatelys
Person ved datamaskin betjener program for smart veibelysning
Smarttelefon med serviceapp for idriftsetting av lysstyreenheter

Få full oversikt over belysningsinfrastrukturen din, til enhver tid og gjennom hele livssyklusen. Som systemintegrator eller installeringspersonell drar du nytte av en fullstendig fjernovervåking, -administrering og -styring av belysningen via en og samme nettportal. Via service-app får du helt enkelt fjerntilgang til lysstyreenhetene.

Styring av lysnivået i gatelys

Fleksible dimmeprofiler for enkeltgatelys eller for grupper forbedrer lysets tilgjengelighet. Avhengig av når og hvor lyset kreves, kan du tilpasse lysnivået dynamisk, alt etter lysstyrke, trafikk eller tilstedeværelse av mennesker.

Person ved datamaskin betjener program for smart veibelysning

Få til enhver tid omfattende status- og ytelsesinformasjon fra målinger og beregninger i hver enkelt lampe. Disse gir deg også verdifullt innsyn i energiforbruk og energisparepotensial. Gjennom systemets diagnostikkfunksjon kan servicepersonellet lokalisere lamper med feil, direkte i veibelysningsnettet.

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg hjelper deg gjerne på veien til en effektiv Smart City-belysning.

Referanse