Skyline over by med visualisering av den digitale nettorganiseringen

Smart veibelysning Digitalisering av urban belysning

✔ Energibesparelse gir reduserte kostnader
✔ Økt sikkerhet og synlighet i byrommet
✔ Mer komfort og effektivitet ved administrering og vedlikehold
✔ Datatransparens gjennom stedsuavhengig overvåking og diagnostikk
✔ Kompatibel og fremtidssikker grunnet åpenhet og moderne kommunikasjonsteknologier
✔ CO2-utslipp grunnet redusert belysningsaktivitet
✔ Begrensning av lysforurensning om natten

Vei med belysning i forbindelse med smart veibelysning

I tillegg til omstillingen til LED-teknologi har smart veibelysning et enormt potensial hva effektiv bruk av energien angår.

Smart styring av offentlig belysning

Belysningen av offentlige trafikkområder sørger for trygge og attraktive omgivelser som er gode å bo og leve i for alle innbyggere. Belysning av veier og områder krever på sin side likevel også veldig mye energi.

Steds- og situasjonsavhengig administrering av belysningsinfrastrukturen fører til forlenget levetid for lampene, og reduserer vedlikeholdsbehovet i veilysene. Sikkerhet og synlighet i byrommet blir betydelig bedre gjennom målrettede belysningsaktiviteter. Samtidig reduseres CO2-utslippene, og lysforurensningen begrenses.

Smart Street Lighting Løsningen for smart lysstyring

Kan brukes for oppgradering av eksisterende anlegg eller for utforming av nye prosjekter: Med den smarte belysningsløsningen Smart Street Lighting tar du et første, viktig skritt i retning Smart City. Smart Street Lighting støttes av moderne kommunikasjonsteknologier som LoRaWAN eller mobilradio.

Kombinasjonen av smarte styre- og kommunikasjonskomponenter samt et åpent og sikkert lysstyresystem gir deg full kontroll over belysningsinfrastrukturen i hele byen. Du kan slik digitalisere belysningsinfrastrukturen med de universelle belysningsstyreenhetene, uten å begrense deg til én leverandør.

Med lysstyreprogrammet styrer du lyspunktene individuelt, lokaliserer dem og setter dem i drift helt enkelt. Utover dette analyserer og optimaliserer du hele belysningsnettverket. Takket være den åpne systemarkitekturen bruker du Smart Street Lighting-løsningen direkte i skyen, eller vi sørger sammen for en integrering av tjenestene våre i din eksisterende infrastruktur.

Allerede i dag finnes det mange forskjellige eksempler på Smart City- og IoT-prosjekter som utvikler den eksisterende infrastrukturen videre til smarte livsrom. En smart tilnærming ved utvikling av byer og kvartaler er moderniseringen og nettorganiseringen av belysningsinfrastrukturen. Phoenix Contact viser hvordan du nettopp med våre produkter og løsninger setter opp fremtidssikker, smart veibelysning.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Smarttelefon med serviceapp for idriftsetting av lysstyreenheter

Enkel fjernadministrering av belysningsinfrastrukturen

Kontroll over veibelysningsnettet

Få full oversikt over belysningsinfrastrukturen din, til enhver tid og gjennom hele livssyklusen. Som systemintegrator eller installatør drar du nytte av en fullstendig fjernovervåking, -administrering og -styring av belysningen via en og samme nettportal.

Via service-app får du helt enkelt fjerntilgang til lysstyreenhetene. Den brukervennlige appen Luminaire Start hjelper deg med å sette enhetene dine i drift via mobilenheten din, teste og lokalisere dem og overføre dataene til lysstyresystemet.

Styring av lysnivået i gatelys

Kalender- og hendelsesbasert lysscenariokobling for gatelys enkeltvis eller i grupper

Profilavhengige lysscenarier

Fleksible dimmeprofiler for enkeltgatelys eller for grupper forbedrer lysets tilgjengelighet. Avhengig av når og hvor lyset kreves, kan du tilpasse lysnivået dynamisk - alt etter lysstyrke, trafikk eller tilstedeværelse av mennesker.

Hver individuelle lysgruppe, f. eks. for fotgjengeroverganger, hoved- og sideveier eller plasser, kan tilordnes egne belysningsprofiler. Belysningsclusterne, som har sitt utgangspunkt i astronomiske kalendere, lysstyrke- eller bevegelsessensorer, opprettes raskt ved hjelp av funksjonene i lysstyresystemet.

Enkel integrering grunnet åpenhet Vår åpne systemarkitektur lover deg en fremtidssikker løsning for tilkobling av IT- og automatiseringsanvendelser som imøtekommer de mest forskjellige krav til belysningsinfrastruktur i byer.

Systemarkitektur Smart Street Lighting

Det være seg som sky- eller On-Premise-løsning – via den egne Web-Service-tilgangen til Smart Street Lighting-programmet kan du overvåke og styre automatisert drift. Takket være API-tilkoblingsmulighet kan du slik også integrere det datasenteret du foretrekker.

Mann ved datamaskin betjener program for smart veibelysning

Oversikt over status- og feilmeldinger i enkeltlamper

Innsyn i informasjon om status og ytelse

Få til enhver tid omfattende status- og ytelsesinformasjon fra målinger og beregninger i hver enkelt lampe. Disse gir deg også verdifullt innsyn i energiforbruk og energisparepotensial. Gjennom systemets diagnostikkfunksjon kan serviceteknikeren lokalisere lamper med feil, direkte i veibelysningsnettet.

Spesielt ved vidt fordelte veibelysningsnett reduserer dette kontrollkjøringer, og senker energikostnadene. Ved kommunikasjonsfeil i styreenheten sørger en automatisk fallback-strategi ved hjelp av interne kalenderoppføringer for friksjonsfri drift.

Miljøsensorsystem i Smart City

Lyktestolpen er det ideelle stedet for å montere intelligente bysystemer

Smart City- og IoT-integrasjon

Nettorganiseringen av smarte belysningsanlegg fungerer som ideell plattform for Smart City- og IoT-anvendelser. Multifunksjonelle gatelys vil i fremtiden overta viktige oppgaver i byer med nettorganisert kommunikasjon. I tillegg til offentlig WLAN leverer de data rundt luftkvalitet og trafikkflyt, eller de fungerer som E-ladestasjon.

Gatelys som er utstyrt med miljø-/omgivelsessensorer kan dermed samle inn data, f. eks. rundt bevegelser, vær og trafikksituasjon. Ved hjelp av lysstyresystemet overføres disse dataene til kommunale og institusjonelle dataplattformer via det åpne grensesnittet (API), der de sammenkobles og analyseres på en hensiktsmessig måte.

LoRaWAN-basert belysningsløsning

Som den første åpne standarden brukes LoRaWAN som fremtidsvisende radiosignalteknologi nå også i stadig større grad i urbane sammenhenger. Ved den LoRaWAN-baserte belysningsløsningen oppgraderer byene gatelysene sine med LoRaWAN-styreenhetene (LCU), og styrer slik lampenes lysstyrke helt uten anstrengelser, og helt uavhengig av produsent. Den åpne LoRaWAN-Gateway sørger for sikker dataoverføring fra lampe og helt til lysstyresystemet, i LoRaWAN-nett.

Systemoppbygging LoRaWAN-basert veibelysningsløsning

LoRaWAN-produktportefølje

Kontakt
PHOENIX CONTACT AS
PHOENIX CONTACT AS
+47 22 07 68 00

Mobilradiobasert belysningsløsning

Du ønsker å modernisere anlegget ditt, og koble dagens veibelysning via det klassiske mobilradionettet (4G, 5G, ...)? Med vårt automatiseringssystem kommuniserer du, via standardisert fjernstyreteknikk, også med vidt fordelte veinett. Signalutvekslingen mellom veibelysningsfordelere og SCADA-systemet foregår kontinuerlig. Signal- og styreenheten tar seg av styringen av de enkelte lysbåndene. Kobling til nattlys eller redusert belysning samt spesialkoblinger for fotgjengerveier er ikke noe problem.

Systemoversikt mobilradioløsning