Skyline over by med visualisering av den digitale nettorganiseringen

Smart veibelysning Digitalisering av urban belysning

Veibelysning med smart styring gir bedre sikkerhet i veitrafikken og bedre komfort i forbindelse med vedlikehold. Samtidig sparer du rikelig energi, og bidrar til å ta vare på miljøet.
Med vår løsning for smart lysstyring utformer du byens lyssystemer mer effektivt, og du tar det første viktige skrittet i retning Smart City.

Utfordring

Vei med belysning i forbindelse med smart veibelysning

I tillegg til omstillingen til LED-teknologi har smart veibelysning et enormt potensial hva effektiv bruk av energien angår.

Smart styring av offentlig belysning

Belysningen av offentlige trafikkområder sørger for trygge og attraktive omgivelser som er gode å bo og leve i for alle innbyggere. Belysning av veier og områder krever på sin side likevel også veldig mye energi.

Steds- og situasjonsavhengig administrering av belysningsinfrastrukturen fører til forlenget levetid for lampene, og reduserer vedlikeholdsbehovet i veilysene. Sikkerhet og synlighet i byrommet blir betydelig bedre gjennom målrettede belysningsaktiviteter. Samtidig reduseres CO2-utslippene, og lysforurensningen begrenses.

Løsning

Video Smart veibelysning
Smart veibelysning med Smart City Box MovingImage

Smart Street Lighting

Bruk Smart Street Lighting for oppgradering av eksisterende anlegg eller for utforming av nye prosjekter. Denne smarte belysningsløsningen støttes av moderne kommunikasjonsteknologier som LoRaWAN eller mobilradio.

Kombinasjonen av smarte styre- og kommunikasjonskomponenter samt et åpent og sikkert lysstyresystem gir deg full kontroll over belysningsinfrastrukturen i hele byen. Du kan slik digitalisere belysningsinfrastrukturen med de universelle belysningsstyreenhetene, uten å begrense deg til én leverandør.

Dine fordeler

  • Energibesparelse gir reduserte kostnader
  • Reduserte CO2-utslipp og lysforurensninger
  • Mer komfort og effektivitet ved administrering og vedlikehold
  • Datatransparens gjennom stedsuavhengig overvåking og diagnostikk
  • Kompatibel og fremtidssikker grunnet åpenhet og moderne kommunikasjonsteknologier
Smarttelefon med serviceapp for idriftsetting av lysstyreenheter
Styring av lysnivået i gatelys
Mann ved datamaskin betjener program for smart veibelysning
Symboler for miljøsensorsystemer over en Smart City
Smarttelefon med serviceapp for idriftsetting av lysstyreenheter

Få full oversikt over belysningsinfrastrukturen din, til enhver tid og gjennom hele livssyklusen. Som systemintegrator eller installatør drar du nytte av en fullstendig fjernovervåking, -administrering og -styring av belysningen via en og samme nettportal.

Via service-app får du helt enkelt fjerntilgang til lysstyreenhetene. Den brukervennlige appen Luminaire Start hjelper deg med å sette enhetene dine i drift via mobilenheten din, teste og lokalisere dem og overføre dataene til lysstyresystemet.

Styring av lysnivået i gatelys

Fleksible dimmeprofiler for enkeltgatelys eller for grupper forbedrer lysets tilgjengelighet. Avhengig av når og hvor lyset kreves, kan du tilpasse lysnivået dynamisk, alt etter lysstyrke, trafikk eller tilstedeværelse av mennesker.

Hver individuelle lysgruppe, f. eks. for fotgjengeroverganger, hoved- og sideveier eller plasser, kan tilordnes egne belysningsprofiler. Belysningsclusterne, som har sitt utgangspunkt i astronomiske kalendere, lysstyrke- eller bevegelsessensorer, opprettes raskt ved hjelp av funksjonene i lysstyresystemet.

Mann ved datamaskin betjener program for smart veibelysning

Få til enhver tid omfattende status- og ytelsesinformasjon fra målinger og beregninger i hver enkelt lampe. Disse gir deg også verdifullt innsyn i energiforbruk og energisparepotensial. Gjennom systemets diagnostikkfunksjon kan serviceteknikeren lokalisere lamper med feil, direkte i veibelysningsnettet.

Spesielt ved vidt fordelte veibelysningsnett reduserer dette kontrollkjøringer, og senker energikostnadene. Ved kommunikasjonsfeil i styreenheten sørger en automatisk fallback-strategi ved hjelp av interne kalenderoppføringer for friksjonsfri drift.

Symboler for miljøsensorsystemer over en Smart City

Nettorganiseringen av smarte belysningsanlegg fungerer som ideell plattform for Smart City- og IoT-anvendelser. Multifunksjonelle gatelys vil i fremtiden overta viktige oppgaver i byer med nettorganisert kommunikasjon. I tillegg til offentlig WLAN leverer de data rundt luftkvalitet og trafikkflyt, eller de fungerer som E-ladestasjon.

Gatelys som er utstyrt med miljø-/omgivelsessensorer kan dermed samle inn data, f. eks. rundt bevegelser, vær og trafikksituasjon. Ved hjelp av lysstyresystemet overføres disse dataene til kommunale og institusjonelle dataplattformer via det åpne grensesnittet (API), der de sammenkobles og analyseres på en hensiktsmessig måte.

Mer informasjon om Smart City
Interaktiv Image-Map: Systemarkitektur Smart Street Lighting
Sky eller On-Premise
Takket være vår åpne systemarkitektur bruker du Smart Street Lighting-løsningen direkte i skyen, eller vi sørger sammen for en integrering av tjenestene våre i din eksisterende infrastruktur. API-tilkoblingsmulighetene åpner for kommunikasjon med andre systemer, og i det datasenteret du foretrekker.
LoRaWAN-basert belysningsløsning
Opgrader gatelysene dine med LoRaWAN-styreenhetene (LCU), og styr slik lampenes lysstyrke helt uten anstrengelser og helt uavhengig av produsent. Den åpne LoRaWAN-Gateway sørger for sikker dataoverføring fra lampe og helt til lysstyresystemet, i LoRaWAN-nett.
LoRaWAN-produktportefølje for smart veibelysning
Lysstyringsprogramvare
Med den separate Web-Service-tilgangen til Smart Lighting Service styrer du lyspunktene individuelt, lokaliserer dem og setter dem i drift helt enkelt. Utover dette analyserer og optimaliserer du hele belysningsnettverket.
Mobilradiobasert belysningsløsning
Du ønsker å modernisere anlegget ditt, og koble dagens veibelysning via det klassiske mobilradionettet (4G, 5G, ...)? Med vårt automatiseringssystem kommuniserer du, via standardisert fjernstyreteknikk, også med vidt fordelte veinett. Signalutvekslingen mellom veibelysningsfordelere og SCADA-systemet foregår kontinuerlig. Signal- og styreenheten tar seg av styringen av de enkelte lysbåndene. Kobling til nattlys eller redusert belysning samt spesialkoblinger for fotgjengerveier er ikke noe problem.
Idriftsettingsapp
Den mobile anvendelsen Luminaire Start for smarttelefoner hjelper deg når du skal lokalisere lyspunktene i felten.

Referanse

St. Gallen med belysning om natten

Oppstart Smart Lighting i St. Gallen

På veien mot Smart City får St. Gallen modernisert utdatert og ueffektiv veibelysningsteknikk. I Proof-of-Concept-prosjektet med Phoenix Contact integrerer man med godt resultat et smart lysstyresystem, godt støttet av kommunikasjonsteknologien LoRaWAN.

Produkter

LoRaWAN-styreenheter for smart lysmanagement

LoRaWAN-produktportefølje

Phoenix Contact tilbyr LoRaWAN-styreenheter (LCU) for administrering og styring av lamper og LED-drivere. Hvis du vil bygge opp eller utvide det private LoRaWAN-nettverket ditt, kan du benytte vår åpne LoRaWAN-Gateway.