Luftopptak av en nettorganisert by

Intelligent miljøstyring Løsning for smart overvåking av miljøet

Et miljø er ikke intakt før vannet, jordsmonnet og luften har høy kvalitet, samtidig må også støynivået være lavt. Spesielt i byer og på større tettsteder må miljøforholdene overvåkes, analyseres og optimaliseres kontinuerlig.

I forbindelse med intelligent miljøstyring er nettopp innsamling og bruk av miljødata en særdeles viktig faktor. Med Environmental IoT-løsninger fra Phoenix Contact overvåkes miljødata via Tingenes Internett.

Miljøovervåking med IoT

I takt med veksten av byer og regioner vokser også behovet for bærekraftig miljøstyring. Tiltak som effektiv håndtering av parkanlegg og grøntområder samt målrettet avledning av kompensasjonsområder er viktige for å beskytte miljøet, og øker livskvaliteten i byene.

Informasjon om vannkvalitet, CO2 i luften, jordfuktighet og helt til mange forskjellige typer klimaparametere kan samles inn av sensorer i Tingenes Internett. De klargjøres av moderne informasjonssystemer, og gir informasjon om hvordan miljøet forandrer seg.

Grønne blader i naturen

Environmental IoT-løsning Løsning for enkel innsamling av miljødata

For å møte aktuelle temaer som klimaendringer eller finstøvbelastning i byer og kommuner mest mulig proaktivt har Phoenix Contact utviklet et system for intelligent miljøovervåking.

Ved hjelp av et sensorsystem kan Environmental IoT-systemet registrere miljødata. Dataene sammenflettes og fortettes via kontrollerne våre, og da med utgangspunkt i det åpne økosystemet PLCnext Technology, før de overføres til urbane dataplattformer via et kommunikasjonsnettverk.

Miljøinformasjonen, som visualiseres via det intelligente systemet, er viktige hjelpemidler når by- og landskapsplanleggere skal treffe avgjørelser. Kostnadene for tjenesteytelser og prosesser som oppstår for eksempel gjennom behovstilpasset vanning av planter og grøntområder, reduseres betraktelig.

I tillegg til mange forskjellige bruksområder innen bærekraftig miljøstyring kan systemet også levere datagrunnlaget for advarsler ved uvær eller høyvann.

Transparens i miljødata

I sammenheng med miljøproblemer som kan registreres, danner Environmental IoT-systemet et fagmessig grunnlag for fornuftig håndtering av klager. Miljødataportaler vil gi innbyggerne informasjon på smarttelefonen om for eksempel støy i byene. Fordi informasjonen som deles, er helt transparent, foregår diskusjonene ikke lenger med utgangspunkt i en enkelt punktuell måling eller personlige fortolkninger og opplevelser.

Dine fordeler

  • Avledning av effektive tiltak for kontinuerlig beskyttelse av miljøet
  • Tidsnok reaksjon på farlige situasjoner som uvær og høyvann
  • Sensibilisering rundt miljøproblemer grunnet oversiktlig, transparent kunnskap om miljøet
  • Reduksjon av kostnader for tjenesteytelser og prosesser grunnet behovstilpasset optimalisering

Intelligent miljøstyring med Smart City Box

VI ER HER FOR DEG
En løsning i fellesskap
Forbedring av vann- og miljøstyring, byplanlegging og infrastrukturen rundt forsyning og avfallshåndtering – vi hjelper deg med konsepter for bærekraftige livsrom som er gode å leve i.
Ta kontakt i dag
Hånden til en forretningsmann strekker seg mot naturens hånd