Veitrafikk i by

Intelligent trafikkstyring AI-baserte løsninger for trafikkstyring

Mobilitetens kvalitet står ofte i direkte relasjon til hvor attraktiv byen eller regionen er. CO2-utslipp, støy og økte støvmengder får vidtrekkende konsekvenser for mennesker og natur. For å motvirke et stadig tettere trafikkbilde, og for at trafikken skal flyte mest mulig friksjonsfritt, er intelligent trafikkstyring en absolutt nødvendighet.

Hos Phoenix Contact skapes det løsninger for intelligent registrering og styring av trafikken, som yter et viktig bidrag til trafikksikkerhet og bærekraftig mobilitet.

Intelligent styring av trafikken

En stadig økende befolknings- og trafikktetthet krever nye tilnærminger ved byplanleggingen. Intelligent trafikkstyring gir ikke bare bedre mobilitetskomfort og større sikkerhet hos transportørene, men er også gunstig for miljøet. Veitrafikken styres mer effektivt og sikrere ved hjelp av tilsvarende sensorsystem samt informasjons- og analysesystemer.

Automasjonskapløsning for registrering av trafikk

Løsning for registrering av trafikk Flyt i trafikken ved hjelp av intelligent trafikkstyring

For å optimalisere trafikkflyten har Phoenix Contact utviklet Smart Road Interface. Det intelligente trafikkregistreringssystemet registrerer trafikkstrøm anonymisert, og evaluerer den ved hjelp av kunstig intelligens. Dataene som genereres rundt kjøretøytyper, antall kjøretøyer og bevegelsesretninger kan overføres til styresystemer eller direkte til trafikantene.

Med data rundt trafikksituasjonen kan også kobling av trafikklys gjøres mer effektivt. Den smarte styringen av lyssignalanlegg forkorter kjøretider og reduserer CO2-utslipp som følge av trafikk.

Dine fordeler

  • Optimalisert trafikkflyt gir bedre livskvalitet i byer
  • Færre negative miljøpåvirkninger og lavere energiforbruk grunnet dynamisk trafikkstyring
  • Sanntidsovervåking av mobilitetsdata i trafikkstyresystemer eller direkte til trafikantene
  • I samsvar med personvern grunnet anonymisert innsamling av trafikkdata
Fraunhofer IOSB-INA og PLCnext Technology logo

Utvikling av intelligente trafikksystemer

Phoenix Contact er engasjert i forskningsprosjekter rundt temaet Smart City. Sammen med Fraunhofer IOSB-INA skapes det konsepter for intelligente trafikksystemer. Ved å ta i bruk sensorer som analyse-, prognose- og informasjonssystemer kan veien tilkobles trafikkstyringen via et kommunikasjonsnettverk.

Sanntidsdata som er relevante for trafikk og infrastruktur tilkobles og fortettes via kontrollere, og da med utgangspunkt i det åpne økosystemet PLCnext Technology. Informasjon fra forskjellige kilder blir videreført og tolket i databaser, eller også viderebehandlet i Phoenix Contact IoT-plattform Grovez.io.

Intelligent trafikkstyring med Smart City Box

VI ER HER FOR DEG
En løsning i fellesskap
Forbedret byplanlegging, trafikkstyring og sikkerhetsforholdene på veiene – vi hjelper deg med konsepter for smart mobilitet.
Ta kontakt i dag!
Mann i kontrollsentral i Smart City