Samtale langs Kielkanalen for signalisering av vannveier

Sikre signaliseringsanlegg på vannveier Bedre trafikksikkerhet for sluser, bevegelige broer og porter

Signaler som er synlige på lang avstand regulerer trafikken på vannveiene, og sørger for at skipene kan reagere tidsnok på hindre som broer eller møtende trafikk. Stadig strengere sikkerhetskrav betyr at det nå mange steder kreves en signalisering som kan diagnostiseres.

Signaliseringssystemer med integrert sikkerhetsfunksjon sørger for pålitelig drift av signalanlegg på sluser, bevegelige broer og porter. LED-signaliseringslampene gir i tillegg energibesparelser og bedre tilgjengelighet.

Signaliseringssystemer som viktig bestanddel i anlegg på vannveier gir drift etter maskindirektivet døgnet rundt, samtidig som energien utnyttes effektivt.

Werner Pollmann - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Anvendelse

Bevegelig bro i Amsterdam

Sikker brobevegelse i henhold til maskindirektiv

Sikker drift på vannveier

I de forskjellige regionene og landene i verden finnes det forskjellige konsepter og krav for å ivareta anleggssikkerheten på vannveier. For å forhindre person- og anleggsskader må konstruksjoner med mekanisk bevegelige deler tilsvare grunnleggende sikkerhetskrav. Dermed faller bevegelige broer, sluser eller sperre- og demningsporter inn under maskindirektivet.

Signaliseringssystemer med integrert sikkerhetsfunksjon imøtekommer de strenge sikkerhetskravene og sørger for pålitelig drift av signalanleggene. Systemene, som er tilpasset hverandre, forhindrer f.eks. at en bro senkes så lenge det røde skipssignalet ikke er aktivert i begge retninger.

Løsning

Sikkerhetsrettet signaliseringssystem Løsning for sikker drift i henhold til maskindirektiv

Med det CE-kompatible signaliseringssystemet utformer du pålitelige signaliseringsanlegg for maritim bruk som utnytter energien effektivt, for sluser, broer og havner. Fra signaliseringslampe og kabling og helt til automatiseringsteknikk, med signaliseringssystemene, som har vist sin berettigelse i praksis, får du alt fra en og samme leverandør.

Opplev alle fordelene ved den sikkerhetsrettede styringen og diagnostikken i henhold til IEC 61508, og bygg opp din maritime signalanordning i samsvar med maskindirektivet. I tillegg til den nødvendige sikringen av bekreftelser og sporbarhet gir systemet raskt og enkelt vedlikehold.

For å oppnå høy tilgjengelighet på vannveier bruker signaliseringssystemet en robust design som tåler sjøvann. Integreringen i det prekonfigurerte systemet i signalanordningen din foregår sømløst via vanlige industrielle kommunikasjonsgrensesnitt.

Interaktiv Image Map: Sikkerhetsrettet signaliseringssystem for vannveier
Signaliseringslamper
Dra nytte av systemets fleksibilitet ved å kombinere Safety-signaliseringslamper og standard signaliseringslamper, og drifte dem i ett system. Hvis det ikke stilles Safety-krav til anlegget, er standard signaliseringslamper tilstrekkelig, og Signal Light Interface bortfaller.
Til signaliseringslamper
Signaliseringslamper
Signal Light Interface
Automasjonskap som er bygget opp klart til installering, for sikker tilkobling av lampene til nettverket.
Signal Light Interface
Signal Light Control
Grensesnitt mellom den sikre signaliseringen og anleggets automatisering, består av programvare og standard PLS. Det sikkerhetsrettede programmet åpner for integrering i anlegget med standardprotokoller (PROFINET, PROFIsafe), eller også diskret via en I/O-kobling.
Til applikasjonsprogramvaren
Signal Light Control
Sikkerhetskontroller
PROFINET-controller med integrert PROFIsafe-sikkerhetskontroller. Høy maskinsikkerhet grunnet prosessorer med ulike egenskaper og støtte av opptil 300 PROFIsafe-enheter.
Til sikkerhetskontrolleren
Sikkerhetskontroller
Sikre I/O-er
Det være seg med PROFIsafe eller SafetyBridge Technology. Med sikre I/O-moduler implementerer du sikkerhetsapplikasjoner meget enkelt. Det er også mulig uten å ta i bruk en sikkerhetskontroller, og uavhengig av nettverket som benyttes.
Til I/O-ene
Sikre I/O-er

Dine fordeler

  • Signaliseringssystem for optimal driftssikkerhet med PL d- og SIL 2-sertifisering etter maskindirektivet
  • Meget tilgjengelig signalisering grunnet robuste lamper med lang levetid for maritim bruk
  • Enkel idriftsetting og vedlikehold grunnet prekonfigurert system
  • Reduksjon av vedlikeholds- og energikostnader grunnet diagnostikk- og overvåkingsfunksjoner
Tekniker med nettbrett foran signalanlegg
Ansatt mottar statusinformasjon og alarmmeldinger om sperresystemet og den bevegelige broen, på det mobile sluttutstyret
Innenlandsk skipsfart med sluse
 Pluggforbindere og kabler
Tekniker med nettbrett foran signalanlegg

Med signaliseringssystemets diagnostikk- og overvåkingsfunksjon får du tilgang til mye forskjellig diagnostikk- og statusinformasjon i signalanlegget. Dermed har du alltid oversikt over lysstyrke, strøm og spenning i hver LED, LED-enes status samt lysstyrken som virker inn på lampene. Signaliseringens tilgjengelighet blir mer oversiktlig. Fordi vedlikehold utføres etter behov, reduseres vedlikeholds- og energikostnadene over lang tid.

Hvis det skulle oppstå et problem på anlegget, klargjør signaliseringssystemet alle relevante data. Havnemyndigheter eller sluseoperatører får muligheten til å arkivere de diagnostiserte dataene trygt hos seg. På den måten kan du alltid bekrefte i henhold til maskindirektiv hvilke signaler som var aktive på sluseanlegget til hvilket tidspunkt.

Ansatt mottar statusinformasjon og alarmmeldinger om sperresystemet og den bevegelige broen, på det mobile sluttutstyret

Med signaliseringssystemet kobler du signaler sikkert, og overvåker anleggets tilstand kontinuerlig. Dette systemet, som er definert i samarbeid med TÜV, gir deg maksimal driftstilgjengelighet grunnet sikkerhetsrettet diagnostikk av signaliseringslampene.

Hvis systemet som følge av feilaktig styring, kortslutninger eller svikt ikke lenger kan ivareta korrekt drift, kobles signalanlegget i en sikker modus. Hvis f.eks. det røde signalet for "sluse sperret" er aktivert, men det vises et grønt signal, griper den integrerte utkoblingsanordningen inn, og kobler ut signaliseringslampene med feil. Sikker modus, som f.eks. "alle grønne lamper koblet ut" og "alle røde lamper lyser", definerer du individuelt.

Innenlandsk skipsfart med sluse

For sjøtrafikkmanagement har signaliseringssystemenes tilgjengelighet høy prioritet. Signaliseringslampene i produktserien CSD-SL tar hensyn til dette kravet i form av konsekvent implementerte diagnostikkegenskaper og en sikker, industriegnet kommunikasjonsforbindelse. Disse TÜV-sertifiserte lampene for optimal driftssikkerhet imøtekommer sikkerhetsstandardene opptil PL d og SIL 2 i henhold til EN ISO 13849 og EN 62061.

Signaliseringslampene er tilgjengelige i lysfargene rød, grønn, gul og hvit. De meget robuste V4A-husene er resistente mot sjøvann og konstruert for langvarig bruk i røffe utendørsomgivelser. Belysningsstyrken kan tilpasses, alt etter tilstand, og også etter spesielle værforhold.

Til signaliseringslamper
 Pluggforbindere og kabler

Utrettingen av signaliseringslampene på vannveier foregår via retningsrør. Bruk egnede holdere for signalisereringssystemet for den mekaniske monteringen av lampene i innkjøringssignalene.
Prekonfigurerte kabler forenkler installasjonen og idriftsettingen. Vedlikeholdsarbeid utføres raskt og enkelt grunnet kundetilpassede kabelkonfeksjoneringer.

I lampenes håndbøker finner du alle egnede kabeltyper og holdere.

Til kabler og ledninger

Referanse

 Båtheis Niederfinow

Båtheis Niederfinow

Sikre signaler ved båtheisen Niederfinow bruker signalanlegg med effektiv energibruk

Båtheisen ved Niederfinow langs Oder-Havel-kanalen ble i sin tid bygget som erstatning for en slusetrapp og har en løftehøyde på 36 meter. For å ivareta sikkerheten til personer og skip ble heisverkets nybygg utstyrt med et LED-basert signalanlegg fra Phoenix Contact.

Styre- og automatiseringsløsningen tilsvarer maskindirektivet som gjelder for hele EU, den sørger for effektiv energibruk og åpner for implementering av moderne vedlikeholdskonsepter.

Sluseanlegg Kiel-Holtenau

Sluseanlegg Kiel-Holtenau

Signaliseringslamper med attraktive kommunikasjonsegenskaper Sikre signaler på Kielkanalen

Den rundt 100 km lange Kielkanalen er en av verdens mest trafikkerte kunstige sjøfartsveier. Slusen i Kiel-Holtenau sørger for å utjevne høydeforskjellen mellom de to havene.

I forbindelse med moderniseringstiltak ble sluseanlegget utstyrt med et nytt signaliseringssystem fra Phoenix Contact som forenkler vedlikeholdet og sparer energi.

Produkter

Contact Sidebar Module