Sluseanlegg Kiel-Holtenau

Signaliseringslamper med attraktive kommunikasjonsegenskaper

  • Sjøvannsbestandige signaliseringslamper med energibesparende LED-teknikk
  • Forenklet vedlikehold grunnet støtte med status- og diagnostikkinformasjon
  • Enkel installering grunnet prekonfigurerte kabler og pluggforbindere

Kundeprofil

Kielkanalen forbinder utløpet av Elbe med Kielfjorden, og sparer skipene for en omvei på opptil 460 kilometer. Den rundt 100 kilometer lange vannveien strekker seg tvers gjennom Schleswig-Holstein, og er en av verdens mest trafikkerte kunstige sjøfartsveier.

Mast med signaliseringslamper

Sikre signaler

Anvendelse

I forbindelse med moderniseringstiltak ble sluseanlegget i Kiel-Holtenau utstyrt med et nytt signaliseringssystem. Lampene er installert i master, og viser innkommende skip om innfarten til slusen er fri. Dette skjer i form av røde, grønne og hvite signaler.

I forbindelse med overvåkingsfunksjonene benyttes det utelukkende komponenter som er i henhold til industristandard. Signaliseringslampene utsettes for røffe værforhold, og må derfor tåle spesielle betingelser. Det omfatter sterk vind, saltvann og også direkte solstråling.

Bruk av moderne industriell kommunikasjonsteknikk sikrer at kontrollrommet er permanent informert om lampenes tilstand. Vedlikeholdspersonellet ønsker i tillegg en enkel installering, uten at adresser eller deltaker-ID må stilles inn. Dette er spesielt viktig hvis lamper skal skiftes ut i forbindelse med vedlikeholdstiltak.

Servicetekniker henter opp driftsdata mobilt

Mobil opphenting av LED-lampens driftsdata

Løsning

I slusen utstyres to nye master med LED-signaliseringslampe 300, og denne gir vedlikeholdspersonellet nødvendig status- og diagnostikkinformasjon. Dette er mulig ved bruk av industriell kommunikasjonsteknikk.

Lampene tilkobles ved hjelp av prefabrikkerte kabler og M17-hybridplugger fra Phoenix Contact. Ved hjelp av hybridpluggen tilkobles strømforsyningen og dataledningen til lampen samtidig. Forveksling er utelukket. Enkel installering er spesielt viktig hvis lamper skal skiftes ut i forbindelse med vedlikeholdstiltak. Her blir fordelene ved elektroniske typeskilt tydelig, da de kan avleses via kommunikasjonsforbindelsen. Styreenheten kan dermed registrere om korrekt lampe er tilkoblet.

Blant annet farge, størrelse og strålevinkel overføres. Ved feil på installasjonen eller utskiftninger sender styreenheten en alarmmelding og forhindrer at lampen kan kobles inn. Driftstimene til lampen og de enkelte LED-ene registreres separat og lagres syklisk i lampen.

LED-teknikk med mange fordeler
Signaliseringslampe

Lang levetid på grunn av sparsommelig LED-teknikk

LED-teknikken i lampen gir energibesparelser og bedre tilgjengelighet. Sistnevnte er ikke bare et resultat av lengre levetid, men også lampens spesielle kobling.

Hvis en LED svikter, fastsettes dette ved hjelp av strøm- og spenningsovervåkingen og signaliseres til det overlagrede systemet. I samsvar med kravene fra styresystemet kan de andre LED-ene etterreguleres slik at samme lyseffekt oppnås.

I tillegg til LED-overvåkingen er to spredelyssensorer installert i signaliseringslampen, og disse registrerer om LED-ene sender ut lys og hvor intensivt de lyser.

For å sikre signaliseringslampens driftssikkerhet i alle situasjoner registreres også temperaturen. Hvis lampens temperatur øker utover tillatt område, reduseres lyseffekten, eller den kobles helt ut. Funksjonen støttes i form av informasjonsmeldinger og varsler. Hvis temperaturen synker igjen, gjenopptar lampen driften etter at meldingen er bekreftet.

Fasit

Slusene som utjevner høydeforskjellen mellom de to havene utgjør en viktig faktor for at Kielkanalen skal fungere uten feil. LED-signaliseringslamper fra Phoenix Contact forenkler vedlikeholdsarbeidet på slusene, ettersom driftsdataene enkelt kan avleses til enhver tid.

Vedlikeholdspersonellet støttes i form av status- og diagnostikkinformasjon og er dermed til enhver tid oppdatert på signaliseringslampenes status. En ytterligere fordel ved lampen er LED-teknikken, som bidrar til å spare energi og øke tilgjengeligheten.