Forskjellige kommunikasjonsstandarder, anordnet i cellestruktur

Kommunikasjons- og overføringsteknologier Oppdag alle mulighetene som industriell kommunikasjonsteknikk gir

Pålitelige kommunikasjonsinfrastrukturer er selve grunnlaget for digitaliseringen. Avhengig av brukstilfellet finnes det mange forskjellige teknologier for å transportere data fra A til B: trådløse og kabelførte løsninger, feltbuss- og Ethernet-protokoll, overføring via kobber og optiske fibre med mer.
For at det skal være enklere for deg å treffe en avgjørelse, presenterer vi på de neste sidene de viktigste kommunikasjons- og overføringsteknologiene.

Nye kommunikasjonsteknologier Konsekvent fra sensoren og inn i skyen

Der tidligere kun noen få enheter var nettorganisert via Ethernet, har man i dag store nettverk. I takt med digitaliseringen og Industrie 4.0 eller IIoT vil enda mer feltutstyr bli implementert i fremtiden. I tillegg til styredata vil de også overføre behovsrettet informasjon til forskjellige mål i nettverket og i skyen. For å kunne styre disse datamengdene og fortsatt drifte sanntidskritiske applikasjoner kreves det nye teknologier som TSN, SPE, APL og 5G.

Overføringsteknologier Pålitelig kommunikasjon - via kabel eller trådløst

Når det gjelder pålitelige dataoverføringer, finnes det, avhengig av behov, forskjellige overføringsteknologier: Hvis du har større avstander som skal dekkes, anbefales teknologien med optiske fibre. Hvis det er dyrt eller ikke mulig å installere kabler, er trådløsgrensesnitt egnet for korte til middels avstander. Hvis kommunikasjonsledninger ikke finnes, er eksisterende radiosignalnett et godt alternativ. På disse sidene finner du ut mer om fordelene, egenskapene og bruksområdene for de forskjellige overføringsteknologiene.

Industrial Wireless

Kabelførte teknologier