Bærekraftprosjekter

Våre ideer for en bedre fremtid.
Vindhjul i grønt landskap

Bærekraftige prosjekter over hele verden

100 år med Phoenix Contact: Når man har rund fødselsdag, kan man absolutt la seg feire. Man kan også gi noe tilbake. Phoenix Contact har derfor oppfordret alle datterselskaper til å betrakte firmaets jubileum som en markering og anledning for individuelle bærekraftprosjekter. Over hele verden oppstår det nye ideer og tiltak som støtter vidt forskjellige Sustainable Development Goals (SDG).

Her ser du inspirerende prosjekter fra hele verden. Vi tar deg med hele veien, og forteller deg om spennende planer. Alle har som mål å overta ansvar og gjøre verden litt bedre.

Våre bærekraftige prosjekter

  • Filters:
Grønt landskap fra fugleperspektiv

Bærekraftig håndtering og handling

Fornuftig omgang med ressurser og beskyttelse av miljø og klima er hos Phoenix Contact den største selvfølge i alt vi gjør, og det strekker seg langt ut over enkeltprosjekter. Vi tar disse temaene på alvor, og går fullt inn for en bærekraftig verdikjede, fra utvikling til produksjon og logistikk.

Internasjonal målsetting

Med vårt engasjement for å iverksette og implementere bærekraftige prosjekter over hele verden orienterer vi oss nært opp til Sustainable Development Goals (SDG).

For å oppnå en bærekaftig utvikling på økonomisk, sosialt og økologisk nivå vedtok De forente nasjoner i 2015 disse totalt 17 internasjonale bærekraftsmålene.

Medarbeidere hos Phoenix Contact foran 100-års-logoen

100 år med lidenskap for teknologi og innovasjon

I 100 år har medarbeidere hos Phoenix Contact vært banebrytere. For å skape verdifulle bidrag til en bedre fremtid har de til felles at de er lidenskapelig opptatt av teknologi og innovasjon. For en fremtid der bærekraftig håndtering og handling har topprioritet.

Sjekk ut mer om disse spesielle forbindelsene, og opplev 100 år med Phoenix Contact.