Bærekraftprosjekt

Reduksjon av energiforbruket i tunnel i Nederland

Datterselskap oppfyller regjeringens kriterier for reduksjon av energiforbruket.
Personer ved ledningskanalen i en tunnel

Prosjektmål

For å redusere energiforbruket i Leidsche-Rijn-tunnelen ble det nederlandske datterselskapet hentet inn med sin kompetanse på produkter og løsninger for infrastrukturen. Sammen med kunden Schreder ble det utviklet og implementert et tilpasset konsept som skulle redusere kostnadene. Dette bidraget til en bærekraftig verden er et resultat av et offisielt krav fra den nederlandske regjeringen (Rijkswaterstaat) om å senke energiforbruket.

Milepæler

  • Spesialutviklet Plug-and-Play-løsning
  • Utskiftning av den komplette tunnelbelysningen
  • Samarbeid med partnere

30 %

Reduksjon av årlig energiforbruk

Leidsche-Rijn-tunnelen

Gjennomgående løsning reduserer energiforbruket

Når det gjelder forbruk av energi, er tunnelbelysning en av de største forbrukerne. I Leidsche-Rijn-tunnelen ble den tidligere tunnelbelysningen skiftet ut komplett, inkludert automatiseringssystemet. I den forbindelse utviklet Phoenix Contact en Plug-and-Play-løsning med PLCnext-Controllere og forhåndsprogrammert programvare. For styring av LED-driverne ble det implementert en intelligent portstyring (Lumgate). Videre ble det satt opp et eget grensesnitt for tilkoblingen til det eksisterende hovedstyresystemet, og et grafisk brukergrensesnitt (GUI) ble etablert. Alene for dette prosjektet har det blitt bygget over 250 driverstyreskap.

Eksempelet viser tydelig hvordan Phoenix Contact med produkter og løsninger håndterer kundenes behov ytterst innovativt og tilpasset, og samtidig bidrar til bærekraftig utvikling av samfunnet. Belysningssystemet i tunnelen har en levetid på minst 15 år.

Image for sustainability development goal number 09
Industri, innovasjon og infrastruktur

Støtte av bærekraftig infrastruktur

Jeg er meget stolt over at Phoenix Contact yter et bidrag til å redusere CO₂-utslippene og dermed til en renere planet. Samtidig bidrar vi til økt sikkerhet for brukerne av tunnelen og til å forbedre trafikkflyten.

Mischa Braam - Phoenix Contact Niederlande, Industry Manager Infrastructure

Din kontakt rundt dette prosjektet

Mischa Braam
Mischa Braam
Industry Manager Infrastructure

Dette er kanskje også av interesse for deg