Bærekraftprosjekt

Fornyelse og modernisering av energiforsyningen til Sarotlahütte

Nasjonalt typisk på stedet med samfunnsnytte.
Sarotlahütte i Østerrike

Prosjektmål

Phoenix Contact Østerrike ønsket å utføre et typisk nasjonalt prosjekt der de enkelte aspektene i den strategiske retningen til All Electric Society skulle bli tydelig synlige og til nytte for samfunnet. Valget falt på Sarotlahütte, som er en fjellhytte til allmenn nytte som ligger utsatt til på 1611 meter over havet i alpene i Vorarlberg. Etter en lavineulykke med påfølgende gjenoppbygging hadde energiforsyningen ikke blitt tilstrekkelig gjenopprettet.

Milepæler

  • Interne møter og brainstormings for idéskapning
  • Kontakt med den østerrikske alpeforeningen
  • Samarbeid med FH Vorarlberg
  • Samarbeid med planlegger, elektroinstallatør og systemintegrator

1 611 m

Havnivå, bare tilgjengelig til fots eller med helikopter

5 kW

Ytelsen til et nytt prosjektert, lite vannkraftverk (tidligere 0,7 kW)

11,5 kWp

Toppeffekt gjennom nyinstallert solenergianlegg (med 58 kWh batteriakkumulator)

Sarotlahütte i Østerrike

Optimal bruk av energien

I forbindelse med moderniseringen kunne man, med hjelp fra Phoenix Contact, implementere et nytt prosjektert, lite vannkraftverk med en effektøkning fra 0,7 kW til rundt 5 kW, komplett. I tillegg ble det installert et solenergianlegg med 11,5 kWp toppytelse og en 58 kWh batteriakkumulator. Et av hovedpunktene var å få til en intelligent sammenkobling av forsyningen av de to største forbrukerne (batteriakkumulator for elektrisk energi og varmtvannsbereder) slik at utvunnet elektrisk strøm ville kunne tas i bruk på best mulig måte, og samtidig gi god komfort. "Energien, som bare er tilgjengelig i begrenset omfang, må altså brukes optimalt og ikke på noen måte sløses med. I så måte var det en interessant utfordring å utforme systemet for generering av energi tilsvarende, og gjøre optimal bruk av de to forskjellige energikildene", forklarer ingeniøren Gebhard Lorenz fra Technisches Büro Lorenz og som er ansvarlig for planleggingen av det elektriske anlegget. Den intelligente og fleksible lastkontrollen som gjøres tilgjengelig av Phoenix Contact er verdifull i sammenhengen: På den ene siden kan overskytende energi benyttes til enhver tid, på den annen side tilordnes den elektriske strømmen de essensielle forbrukerne når energien er knapp (som følge av værforholdene).

To kolleger med laptop foran automasjonsskap tilhørende solenergianlegget til Sarotlahütte

Med fjernvedlikeholdsruteren FL mGuard ble en sikker forbindelse fra dal til hytte etablert. "Phoenix Contact bistod blant annet med programmeringsarbeid ved Modbus-tilkoblingen av målerne, optimalisering av energien, visualiseringen, innretning av fjernvedlikeholdet, den grafiske visningen av energidataene i Proficloud.io og valget av komponenter", forteller Michael Schuler, som er Sales Manager IMA og ansvarlig for prosjektet.

Image for sustainability development goal number 07
Betalbar og ren energi

Bærekraftig energiforsyning midt i naturen

Sammen med alle prosjektdeltakere har vi vist hvordan man lykkes i å skape en uavhengig og bærekraftig energiforsyning. Det er helt i tråd med vår overbevisning om at CO₂-reduksjon ikke skal oppnås ved å gi avkall, men gjennom teknologi.

Thomas Lutzky - Phoenix Contact GmbH (Österreich), Daglig leder

Din kontakt rundt dette prosjektet

Martin Reissig, Phoenix Contact Østerrike
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Østerrike

Dette er kanskje også av interesse for deg