Bærekraftprosjekt

Et vannfiltersystem i særklasse

Sammen med Airfield Estate mot forurensning av økosystemet og for vannvern.
Vannfiltersystem på en grønn eng

Prosjektmål

Sammen med Airfield Estate utfører det irske datterselskapet et prosjekt for vannbehandling i våtmarksområder. På en flyplass skal vann spares inn og gjenbrukes ved hjelp av et vannfiltersystem på stedet. I tillegg har prosjektet spesielle opplæringsprogrammer om betydningen av vann, miljøvern og ressursmanagement.

Milepæler

  • Resirkulering av avløpsvann
  • Utforming av opplæringsprogrammer for informasjon om vannforbruk
  • Redusert forurensning av økosystemet

300 000

Antall besøkende pr. år

Airfield Estate er en veldedig institusjon for opplæring som engasjerer seg for bærekraft og som sammen med Phoenix Contact har iverksatt et prosjekt for vannbehandling i våtmarksområder. Vannfiltersystemet på stedet skal resirkuleres innen slutten av 2023. I den forbindelse tilbys det workshops rundt vannforbruket samt ressursmanagement, der besøkende kan få informasjon.

Image for sustainability development goal number 07
Betalbar og ren energi

For vannvern.

Et verdifullt bidrag til vannvern

Airfield Estate startet vannbehandlingsprosjektet for våtmarksområder sammen med Phoenix Contact Irland. Det ble startet i mars 2023, og skal fortsette ut året.

For Airfield Estate er dette prosjektet et skritt nærmere målet, all den tid organisasjonen ønsker å bli et sentrum for bærekraftige næringsmidler i løpet av de fem neste årene. Fornuftig håndtering av vann er i den forbindelse en helt essensiell forutsetning. I tillegg er det et sosialt aspekt ved prosjektet, da organisasjonen tilbyr opplæringsprogrammer med informasjon om prosjektet og generelt om bærekraftige kretsløp.

Din kontakt rundt dette prosjektet

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Country Manager Irland

Dette er kanskje også av interesse for deg