Bærekraftprosjekt

Japan utvikler app for oversikt over CO₂-utslipp

Innblikk i personlig og daglig CO₂-fotavtrykk
Japanske kolleger som deltakere i CO₂-Challenge

Prosjektmål

For å redusere CO₂-utslippene i vårt daglige liv har det japanske datterselskapet utviklet en app som registrerer daglig, klimavennlig handling og som kan sammenlignes internt.

Milepæler

  • Intern forespørsel
  • Apputvikling gjennom eksterne leverandører
  • Oppsett av en teamkanal
  • Møter for utveksling av ideer og tiltak

> 80 %

Delaktighet hos medarbeiderne

Skjermdump CO2-Challenge-app fra Japan

Fokus på bærekraftige tiltak over hele landet

Årsaken til at implementeringen av SDG ikke lykkes, ligger ofte ikke i manglende forståelse av hvor viktig den er, men i en vurdering av at den ikke er relevant for de daglige forløpene. Da det egne bidraget og resultatene man oppnådde i fellesskap, ble helt konkret synlig, identifiserte de japanske medarbeiderne seg likevel meget raskt med prosjektet.

Konkret skjedde følgende: Medarbeiderne fra datterselskapene, inkludert ti avdelinger, salgssenteret og hovedsetet er nettorganisert med hverandre via en app og arbeider slik i fellesskap med å registrere bærekraftige tiltak. Totalt finnes det 16 enkle klimavennlige handlinger som registreres hver dag, som sparing av energi ved å unngå å ta heisen, eller resirkulering av PET-flasker og papiremballasje. Disse dataene visualiseres, slik at alle er synlige for alle, og man kan måle seg med andre.

I konkurransetidsrommet på fem måneder deltok 89 % (176 personer) av medarbeiderne på disse aksjonene. Alle de fem teamene reduserte over 600 kg CO₂ ved å omstille sine daglige handlinger, noe som utgjorde totalt 7270 kg CO₂ for hele det japanske datterselskapet.

Deltakerne kommuniserer via en Teams-kanal. Under to møter med alle teamene utvekslet man status quo, og toppscorerne ga sine tips for CO₂-reduksjon videre. Teamlederne oppmuntret medlemmene sine til å dele handlingene videre via chat, e-post eller direkte. Appene viser sanntidskonkurransedataene slik at alle kan hente dem opp til enhver tid og opprettholde motivasjonen.

Image for sustainability development goal number 13
Tiltak for miljøvern

Endre hverdagsvanene

Mengden CO₂som ble redusert gjennom denne challengen, på bare fem måneder, viser lidenskapen til våre medarbeidere for en bærekraftig fremtid.

Yoshiyuki Aoki - Phoenix Contact K.K. (Japan), General Manager

Din kontakt rundt dette prosjektet

Mariko Yokoi
Mariko Yokoi
Business Development Department

Dette er kanskje også av interesse for deg