Gibabit-Ethernet-ekstender og Serial-ekstender – enkel tilkobling av nettverk

Gibabit-Ethernet-ekstender og Serial-ekstender – enkel tilkobling av nettverk

Med Ethernet-ekstenderne kobler du Ethernet-nettverk kostnadsbesparende over større avstander. Her er Gigabit-anvendelser samt rekkevidder opptil 20 km mulig.
Bruk allerede tilgjengelige kabler for krevende Ethernet-installasjoner, og reduser slik investeringskostnadene. Finn egnet ekstender for nettopp ditt bruk.

Mer informasjon

Nye produkter

Gigabit-ekstender for profesjonell videoovervåking

Gigabit-Ethernet-ekstender

Profesjonell videoovervåking

Gigabit-ekstenderen tilrettelegger bredbånds Ethernet-applikasjoner opptil 1 Gbit/s over avstander opptil 1000 m. Enhetene kan benyttes for totrådersledninger eller koaksialkabler som allerede finnes.

Dette er de viktigste egenskapene

 • Datahastighet 1 Gbit/s og 1000 m avstand
 • PoE opptil 30 W ( PoE af/at)
 • Temperaturområde: -40 °C … +60 °C
 • Stort forsyningsspenningsområde: 18 … 57 V DC

Dette er fordelene

 • Høy båndbredde og lang rekkevidde
 • Bruk av kabler som allerede eksisterer
 • Ytelsessterk og robust overføring
 • Power over Link (PoL) – spenningsforsyning av enhetene innbyrdes
 • Power over Ethernet (PoE) – spenningsforsyning av sluttutstyr
 • Fleksibel nettverksoppbygging (punkt-til-punkt-, linje-, stjerne- eller trestrukturer)

To Gigabit-Ethernet-ekstendere med koaksialkabel og totrådet kabel

Gigabit-Ethernet-ekstender for videoovervåking

Gigabit-Ethernet-ekstender

Moderne videoteknikk stiller stadig strengere krav til nettverkets infrastruktur. Gigabit-Ethernet-ekstendere tilrettelegger for bredbånds-Ethernet-anvendelser opptil 1 Gbit/s ved avstander opptil 1 km.

Enhetene er egnet for både totrådersledninger som allerede finnes, og for koaksialkabler. Bærekraftig bruk av kabler som allerede finnes, gjør at du sparer investeringskostnader. Med funksjonene Power-over-Link (PoL) og Power-over-Ethernet (PoE) forsynes hele nettverket og tilkoblede enheter med strøm via dataledningene.

Videre muliggjør Gigabit-Ethernet-ekstenderne en fleksibel nettverksoppbygging i punkt-til-punkt-, linje- eller stjernestruktur. Idriftsettingen foregår via Plug-and-Play, uten ytterligere programvare.

Ethernet-ekstender i ringtopologi

Ethernet-ekstender-system

Ethernet-ekstender

Med Ethernet-ekstenderne kobler du Ethernet-nettverk opptil 20 km via enkle totrådersledninger. I den forbindelse kan du kombinere Managed og Unmanaged Ethernet-ekstendere i ett nettverk. Som ekstendersystem forbinder denne nye kombinasjonen ikke bare enkle punkt-til-punkt-Ethernet-applikasjoner, men også utstrakte IP-nettverk. Videre tilrettelegger enhetene særdeles enkel idriftsetting via Plug-and-Play samt økonomisk effektiv nettorganisering og diagnostikk av samtlige enheter og strekninger via IP. Ved å ta i bruk kun én Managed-ekstender kan samtlige ekstenderstrekninger og enheter helt enkelt fjernovervåkes. Ved uventede hendelser, f. eks. svekkede strekninger, vil du motta en detaljert advarsel.

Managed Ethernet-ekstender med utskiftbar overspenningsbeskyttelse

Managed Ethernet-ekstenderen tilfører Ethernet-nettverket enkelhet og økonomisk effektivitet

Managed Ethernet-ekstender

Ved hjelp av ​Managed Ethernet-ekstenderne kan du diagnostisere alle enheter og strekninger sentralt via IP og via ​SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​) automatisk videreføre dem som melding til kontrollrommet.

Nye funksjoner fra Firmware v5.xx:

 • Kritiske IP-nettverk kan isoleres virtuelt og utformes enda sikrere gjennom VLAN (Virtual Local Area Network).
 • Ethernet-nettverkets tilgjengelighet opprettholdes ubegrenset også i nødstilfeller. På den måten kan, ved hjelp av STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), redundante nettverksbaner ved behov reaktiveres, f. eks. dersom en forbindelse svikter.
 • Også systemhendelser på Unmanaged Ethernet-ekstendere som ligger langt unna kan nå signaliseres henholdsvis diagnostiseres via SNMP-forsendelse.

​Managed Ethernet-ekstenderen finnes i to utførelser.

 • 4-ports Ethernet Switch med to ​DSL-porter for punkt-til-punkt-, linje- og ringtopologier og display
 • 1-ports Ethernet Switch med en ​DSL-port​ for punkt-til-punkt-applikasjoner og lysdioder

Begge enheter har en utskiftbar, komplett overspenningsbeskyttelse med forebyggende funksjonsovervåking. Det øker systemets tilgjengelighet.

Unmanaged Ethernet-ekstender

Plug-and-Play også i ringstrukturer

Unmanaged Ethernet-ekstender

Unmanaged Ethernet-ekstender gir enkel idriftsetting via Plug-and-Play. I motsetning til Managed-ekstender er Unmanaged-varianten protokolltransparent for Ethernet-nettverket. Enheten har ingen egen IP-adresse. Dette gir konfliktfri bruk i alle IP-nettverk, uten tidligere nettverkskunnskaper.

Unmanaged Ethernet-ekstender støtter punkt-til-punkt-, linje- og ringtopologier

Overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ for Managed Ethernet-ekstender

Intelligent overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ advarer deg før anlegget mister sin beskyttelse.

Overspenningsbeskyttelse i høy kvalitet for Managed Ethernet-ekstender

PLUGTRAB PT-IQ er et forutseende overspenningsbeskyttelsessystem fra Phoenix Contact. Din fordel: Beskyttelsesutstyret overvåkes flertrinnet. Det betyr at svikt er forutsigbart. Spesielt kan fremheves den flertrinnede fjernmeldingen og signaliseringen av beskyttelsesutstyret. Følgende hendelsesmeldinger kan f. eks. sendes via SNMP:

 • Effektgrense nådd, utskiftning anbefales
 • Overlast, utskiftning nødvendig

Ethernet-ekstendersystemet i bruk ved Stadtwerke i Bad Pyrmont

Lokal nettoperatør benytter Ethernet ekstender
Lokal nettoperatør benytter Ethernet ekstender YouTube
PROFIBUS-ekstender PSI-MODEM

PROFIBUS-ekstender

PROFIBUS-ekstender for kobberbasert overføring opptil 20 km

Med PROFIBUS-ekstender når du PROFIBUS-enheter som ligger langt unna, via eldre kobberledninger. Den åpner for datahastigheter opptil 1,5 mb/s ved avstander opptil 1,5 km, uten spesialkabler. To DSL-porter pr. enhet åpner for enkel oppbygging av redundante punkt-til-punkt- eller linjestrukturer.

Via T-konnektoren er i tillegg en blandet drift mellom kobberleder og optiske fibre mulig.
Og ikke minst: Strømforsyningen via USB-kabel åpner for konfigurering av utstyr uten ekstern 24 V spenningsforsyning.

Serial-ekstender foran vannapplikasjon

Serial-ekstender

Serial-ekstender – utvidelse av RS-232, RS-422 og RS-485 nettverk

Den industrielle Serial-ekstenderen muliggjør for serielle RS-232-, RS-422- og RS-485-grensesnitt en rekkeviddeøkning som strekker seg ut over den serielle standarden. Spesialkabler er ikke nødvendig. Enhver totrådet ledning kan benyttes.

Punkt-til-punkt-, linje- og stjernestrukturer kan implementeres på to- og firetrådede ledninger. Dermed er det åpnet for kostnadsgunstige nettverk på eksisterende, egne ledninger. Man kan f. eks. bruke telefonkabler eller feltbussledninger som er tatt ut av drift.