Signalisere for å forhindre svikt

Enkel og pålitelig overvåking av analoge og digitale sensorer via mobilradionettet. Det kompakte signaliseringssystemet TC MOBILE I/O X200 holder deg oppdatert om anleggets status eller potensielle feil også i felten. Mobilradioruteren samt kontrolleren med integrert modem ILC 151 GSM/GPRS forbinder denne muligheten i tillegg til hovedoppgavene dine.

Alle løsninger åpner for forsendelse av tekstmeldinger via sms eller e-post, og du kan sette koblingsutganger, f. eks. for å aktivere maskinen. Slik forebygger du skader eller svikt og unngår dyre servicetiltak på stedet.

  • Reduksjon av svikttider i maskiner og anlegg ved hjelp av automatisk varsling via sms og e-post
  • Reduserte kommunikasjonskostnader grunnet hendelsesstyrt varsling
  • Som tjener er en vanlig mobiltelefon tilstrekkelig
  • Mobilradionett er tilgjengelige globalt
  • Integrering i eksisterende styresystemer
Bilde som viser funksjonen varsling via mobilradionettet

sms-meldinger gir mennesker og maskiner tilgang til alarmer og koblingsforløp

Ett nettverk pr. sms

Også i dagens samfunn gir varsling via sms-teknologi ved feil eller kritiske terskelverdier enkelte fordeler sammenlignet med moderne kommunikasjonsmetoder. Selv dersom mobilradiomottaket ikke er tilstrekkelig, kan sms-meldinger overføres der hvor språk og datakommunikasjon ikke lenger fungerer pålitelig. Det gir optimal tilgjengelighet i felten også når mottaksforholdene er vanskelige.

Selv de gangene en alarmmelding ikke skal nå frem til teknisk personell i felten, men implementeres i alarmadministreringen i styresystemer, har teknologien en løsning. Med en kontroller og en mobilradioruter fra Phoenix Contact kan, ved hjelp av funksjonsblokk RESY, sms-meldinger mottas og i tillegg videreføres til et styresystem, eksempelvis via OPC-grensesnitt.