SMT-produksjon

Montering av utstyr på kretskortet Monterings- og loddemetoder for kretskort

Vår kretskorttilkoblingsteknikk gir deg fritt valg av monteringsmetode. Den er egnet for både manuell montering av utstyr og for halv- og helautomatiserte produksjonsprosesser. Slik kan du effektivt montere utstyr på kretskortene, og foreta en trygg bearbeiding. Her får du informasjon om bruksområdene for de forskjellige metodene for montering av utstyr på kretskortet, samt informasjon om krav og fordeler.

Loddemetode

Funksjonsprinsipp SMT-lodding

Ved SMT-lodding loddes komponentene på oversiden av kretskortet

SMT-lodding – en moderne loddemetode

Gulvmontering (Surface Mounting Technology – SMT) er grunnlaget for moderne produksjon av komponentgrupper. I motsetning til gjennomstikksmontering av oppkoblede komponenter har gulvmonterbare komponenter (Surface Mount Device – SMD) loddbare tilkoblingsflater som loddes rett på oversiden av kretskortet i Reflow-loddemetoden. SMT-lodding muliggjør optimalisering av produksjon av komponentgrupper med hensyn til rimelig montering av utstyr på kretskortet, og i høy kvalitet.

Funksjonsprinsipp THR-lodding

Ved THR-lodding implementeres oppkoblede komponenter i høytemperaturmaterial i SMT-prosessen

THR-lodding – mekanisk fasthet ved automatisk montering av utstyr

THR-lodding (Through Hole Reflow, THR) kombinerer loddeforbindelsene innen gjennomstikksteknikk, som er mekanisk meget stabile, med gulvmonteringens produksjonsforløp, som lar seg automatisere effektivt. Her presses loddepastaen i gjennomgående hull ved bruk av samme prosessutstyr. Denne metodens funksjonsprinsipp betraktes i dag som veletablert, og med hensyn til normer er den ivaretatt med en egen standard: DIN EN 61760-3.

Funksjonsprinsipp bølgelodding

Bølgelodding er en klassisk loddemetode, fortrinnsvis for oppkoblede komponenter

Bølgelodding – en rask og økonomisk effektiv loddemetode

Ved bølgelodding blir oppkoblede elektroniske komponenter eller tilkoblingselementer loddet på kretskortet etter at utstyr er påmontert, og da enten manuelt eller ved hjelp av monteringsautomater. I den sammenheng fuktes først hele komponentgruppen på loddesiden med et middel, før den varmes opp og deretter føres over en enkel- eller dobbelloddebølge, og fuktes der med loddemidlet. Etter loddeprosessen kjøles hele komponentgruppen ned for å redusere den termiske belastningen på kretskortet. Hvis det kun skal loddes gjennomstikkskomponenter (Through Hole Technology – THT), som på grunn av byggformen må tåle høyere mekaniske belastninger, er bølgelodding fremdeles standardmetoden.

Loddefrie monteringsmetoder

Funksjonsprinsipp innstikksteknikk

Ved innstikksmetoden skyves pluggforbinderne på kontaktputene på begge sider av kretskortet

Innstikksteknikk – fleksibel løsning for ledning-til-kort- og kort-til-kort-anvendelser

Ved direkte plugging etablerer innstikkspluggforbinderen kontakt på tilhørende kontaktputer på kanten av kretskortet. På den måten kan ledning-til-kort- og kort-til-kort-pluggforbindere helt enkelt plugges horisontalt på kretskort med tykkelse 1,6 mm, uten ekstra verktøy. For å unngå feilkoding leveres pluggene kodet fra fabrikken. Fjærende låseklinker sørger for godt feste på kretskortet. Fordi loddeprosessen bortfaller, utsettes ikke tilkoblingskomponentene for temperaturbelastninger.

Funksjonsprinsipp SKEDD-innstikksteknikk

SKEDD-innstikksteknikk gir en pålitelig elektrisk forbindelse

SKEDD – en nyskapende innstikksteknikk

SKEDD er en nyskapende monteringsteknikk som kobler kretskortpluggforbindere direkte til kretskortet via gjennomgående borehull. Monteringen foretas uten verktøy og uten ekstra basishus. Ekspansjonsnagler på siden av pluggforbinderen sørger for en pålitelig og vibrasjonssikker forbindelse. SKEDD-innstikkspluggforbinderne fra Phoenix Contact har sitt utgangspunkt i den lisensierte teknologien til Würth Elektronik. På samme måte som hele sortimentet med kretskortpluggforbinderne oppfyller også innstikkspluggforbinderne kravene i standard DIN EN 61984.

Brosjyre Pluggforbindere for SMT-produksjon

Brosjyre Pluggforbindere for SMT-produksjon

Fordyp kunnskapen din om SMT-produksjon

Lær om prinsippene bak moderne produksjon av komponentgrupper ved hjelp av SMT- og THR-teknologi. Brosjyren har også en produktoversikt med printmoduler, kretskortpluggforbindere og rundpluggforbindere for THR- og SMT-lodding. Ordlisten bakerst i brosjyren forklarer viktige faguttrykk rundt temaet SMT-produksjon.

Her kan du laste ned brosjyren: