Overvåkingsreleer og strømvoktere: En kostnadsgunstig løsning for å kontrollere viktige anleggsparametere

Overvåkingsreleer og strømvoktere

Overvåkingsreleer er en kostnadsgunstig løsning for å kontrollere viktige elektriske og fysiske anleggsparametere. Med EMD-overvåkingsreleer overvåker du overspenning, underspenning, overstrøm, understrøm, fasesvikt, fasefølge, faseasymmetri, effektfaktor, aktiv effekt samt motorviklingstemperatur og nivåer. Strømvokteren registrerer og overvåker sinusformet vekselstrøm på frekvensområdet 45 til 65 Hz.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Øk anleggstilgjengeligheten og reduser stillstandstidene
 • Enkel konfigurering med brukervennlig brukergrensesnitt
 • Målrettet styring eller utkobling ved over- eller underskridelse av grenseverdier

Nye produkter

Nytt, smart overvåkingsrelé MACX-MR på en DIN-skinne

Smarte overvåkingsreleer

Intelligent, liten, nøyaktig og brukervennlig

Det nye overvåkingsreleet MACX-MR gir to intuitive betjeningsmetoder. Enten med OLED og knapper, eller med en smarttelefonapp via NFC. Dermed kan du foreta både nøyaktige innstillinger og avlese detaljert modulinformasjon og feilmeldingsprotokoll via måleverdier.

Dette er de viktigste egenskapene

 • 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC integrert spenningsforsyning, adskilt fra måleinngangen
 • Innstillingsnøyaktighet: 1 % av innstillingsverdien
 • Driftstemperatur: -25 °C ... +70 °C
 • CE, CCC, UL
 • Samsvar med banestandard EN 50155, GB/T 25119

Dette er fordelene

 • Intuitiv betjening takket være kontrastrikt OLED-display med knapper samt app for NFC-kommunikasjon for direkte innstilling uten testing og beregning
 • Omfattende registrering og opphenting av feil samt konfigurerbare utgangskontakter for å skille mellom forskjellige feil
 • Enkanals utvidet måleområde for å forhindre kablingsfeil hos kunden
 • Høy sikkerhet og nøyaktighet takket være galvanisk skille

Overvåkingsreleer med display og knapper

Allsidige overvåkingsfunksjoner med enkel betjening

Smarte overvåkingsreleer

Med det smarte MACX-MR-overvåkingsreleet får du mange forskjellige overvåkingsfunksjoner grunnet utvidede innstillingsmuligheter, store måleområder og et bredt forsyningsspenningsområde.

Dine fordeler med våre smarte overvåkingsreleer:

 • Kontrastrikt OLED-display for konfigurering på stedet og måleverdivisning
 • Smart konfigurering og enkel overføring av konfigureringer med MACX-MR-appen via NFC-kommunikasjon
 • Bredt forsyningsspenningsområde med galvanisk isolering fra målekretsen
 • Utvidede måleområder og høy målenøyaktighet grunnet True-RMS-måling
 • PIN-beskyttelse mot uberettigede endringer
 • Nøyaktig grenseverdiposisjon uten kontroll og beregning av potensiometerinnstillinger

MACX-MR-overvåkingsrelé med detaljer

Smarte overvåkingsreleer, konfigurering via display og knapp
Overvåkingsrelé MACX-TR, analyse av feil med smarttelefonapp
Smarte overvåkingsreleer, oversikt over porteføljer
Smarttelefon med konfigurasjonsapp for overvåkingsrelé
Smarte overvåkingsreleer, konfigurering via display og knapp

Start nøyaktig utstyrskonfigurering med den lettforståelige menyføringen, uten lange tester og beregninger. I den forbindelse kan du bruke enten det lett avlesbare OLED-displayet og trykknappene på enheten, eller smarttelefonappen med utvidede funksjoner.

Overvåkingsrelé MACX-TR, analyse av feil med smarttelefonapp

Ha full oversikt over selv de minste avvik fra vanlig drift. Med omfattende registrering av feilmeldingskode, feilverdi, verdiavvik og feiltid kan feilens årsak analyseres og utbedres på kort tid. Du kan konfigurere feilutgangskontaktene på en slik måte at det skilles mellom forskjellige feil.

Smarte overvåkingsreleer, oversikt over porteføljer

Opplev allsidigheten til MACX-MR-overvåkingsreleet med sine utvidede innstillingsmuligheter, det store måleområdet og det brede forsyningsspenningsområdet. Det galvaniske skillet mellom måle- og forsyningskrets gir høy sikkerhet og nøyaktighet.

Smarttelefon med konfigurasjonsapp for overvåkingsrelé

Bruk alle mulighetene til smarttelefonappen for intuitiv konfigurering av overvåkingsreleet ditt. De utvidede funksjonene omfatter avlesning og overføring av lagrede innstillinger til ytterligere overvåkingsreleer samt tilgjengelighet til utstyrsinformasjon. For at innstillingen skal bli enda enklere å forstå, er et funksjonsdiagram, en beskrivelse samt påminnelse ved innstillingsfeil integrert. Med MACX-MR-appen foretas en nøyaktig parameterkonfigurering, som lastes ned etappevis til enheten. Beskytt konfigureringen av overvåkingsreleet mot uberettiget tilgang ved hjelp av en PIN-kode.

Fire kompakte overvåkingsreleer på en DIN-skinne

Kompakte overvåkingsreleer – rask tilkobling uten verktøy

Kompakte overvåkingsreleer

De kompakte overvåkingsreleene er optimale for enkle overvåkingsoppgaver, og da spesielt innen bygningsinstallering og serieproduksjon.

Dine fordeler med våre kompakte overvåkingsreleer:

 • Plassbesparende takket være kompakt installasjonshus
 • Enkel betjening på grunn av parameterinnstilling med dreiebrytere i husfronten
 • Oversiktlig diagnostikk ved hjelp av status-LED
 • Perfekt for serieproduksjon grunnet prisoptimalisert løsning for mange forskjellige overvåkingsfunksjoner

EMD-BL-overvåkingsrelé med detaljer

Fire overvåkingsreleer ved siden av hverandre, med hånd for sammenligning av størrelse
To overvåkingsreleer med en og samme ledning, som kobles til via push-in-innstikksteknikk
Overvåkingsrelé med skrutrekker for innstilling av parameterene via dreiebryter
Transportstrekningsdrivenhet med motor, pluggforbinder og forbindelse til overvåkingsreleet
Fire overvåkingsreleer ved siden av hverandre, med hånd for sammenligning av størrelse

Enhetene i serien EMD-BL utmerker seg spesielt med sin smale byggform, og er blant de kompakte overvåkingsreleene i vår produktserie. Med tiltagende elektronikk i automasjonskapet er plassmangel en kontinuerlig utfordring. På grunn av den plassbesparende designen er vårt overvåkingsrelé helt optimalt for bygningsinstallasjon og serieproduksjon.

To overvåkingsreleer med en og samme ledning, som kobles til via push-in-innstikksteknikk

Reduser kablingstiden mange ganger med den velkjente push-in-innstikksteknikken. Uten verktøy, og med opptil 50 % reduserte innstikkskrefter, i tillegg til å redusere tidsinvesteringen reduserer du også prosesskostnadene. Rask installering av både spennings- og faseovervåkingsreleene med forsyning fra målekretsen.

Overvåkingsrelé med skrutrekker for innstilling av parameterene via dreiebryter

Ønskede parametere, som overvåkingsområder og utløseforsinkelse, stilles inn praktisk på husfronten ved hjelp av dreiebryter. Lett avlesbare LED-er gir i tillegg rask analyse på stedet.

Transportstrekningsdrivenhet med motor, pluggforbinder og forbindelse til overvåkingsreleet

Strømovervåking: Ved hjelp av understrømsovervåkingen overvåker du elektriske forbrukere med tanke på funksjonalitet og trådbrudd, og med overstrømsovervåking forhindrer du situasjoner med overlast eller blokkeringer.

Faseovervåking: Med et 3-fasenett overvåker du alle faseparametere (fasesvikt, fasefølge og asymmetri)

Temperaturovervåking: Gjenkjenn oppvarming av motoren ved hjelp av temperaturavhengig motstand, som aktiverer releet for utløsning av melding.

Spenningsovervåking: Beskytt maskiner og anlegg mot skadelige virkninger som følge av over- eller underspenning.

Strømovervåker

Strømovervåker: Med fokus på strømverdier

Strømovervåker

Strømovervåkeren omformer sinusformet 50 Hz/60 Hz-vekselstrøm til binære koblingssignaler. Strømmen registreres induktivt via lederen som føres via modulen. Koblingsterskelens grovinnstillling foretas internt via DIP, fininnstilling foretas via et potensiometer på forsiden. På utgangssiden er det et vekselkontaktrelé i høy kvalitet med gullsjikt som kan benyttes med arbeids- og hvilestrømsegenskaper.

Dine fordeler med strømovervåkeren

 • Innstillbar koblingshysterese
 • Relevekselkontaktutgang
 • Treveisskille
 • Innstillbare drifts- og hvilestrømegenskaper
 • Koblingspunktet kan velges fritt på måleområdet fra 0 til 16 A AC
E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen
Her finner du vår kompetanse når det gjelder å koble, skille og forsterke. Velg det releet som passer best for applikasjonen din, det være seg solid-state-releer, elektromekaniske releer, koblingsreleer, optokoblere, overvåkingsreleer eller tidsreleer og helt opp til logikkmodul.
Åpne E-Paper
Produktserie releer, optokoblere, overvåkingsreleer og strømvoktere