Overvåkingsreleer og strømvoktere: En kostnadsgunstig løsning for å kontrollere viktige anleggsparametere

Overvåkingsreleer og strømvoktere

Overvåkingsreleer er en kostnadsgunstig løsning for å kontrollere viktige elektriske og fysiske anleggsparametere. Med EMD-overvåkingsreleer overvåker du overspenning, underspenning, overstrøm, understrøm, fasesvikt, fasefølge, faseasymmetri, effektfaktor, aktiv effekt samt motorviklingstemperatur og nivåer. Strømvokteren registrerer og overvåker sinusformet vekselstrøm på frekvensområdet 45 til 65 Hz.

Mer informasjon
Kompakte overvåkingsreleer med push-in-tilkobling

Kompakte overvåkingsreleer – rask tilkobling uten verktøy

Kompakte overvåkingsreleer: Perfekte for serieproduksjon

Perfekt for serieproduksjon: De kompakte overvåkingsreleene EMD-BL er en prisoptimalisert løsning for mange forskjellige overvåkingsfunksjoner. Ved hjelp av de kompakte overvåkingsreleene overvåker du de viktige anleggsparameterene. Dermed oppdager du kritiske avvik i god tid, signaliserer dem eller kobler anleggsdeler målrettet ut.

Dine fordeler med våre kompakte overvåkingsreleer

 • Meget plassbesparende grunnet kompakt hus i installeringsbyggform
 • Rask kabling uten bruk av verktøy ved hjelp av push-in Technology
 • Enkel håndtering: Parametere stilles inn helt enkelt ved hjelp av dreiebrytere i utstyrsfronten
 • Rask installering av spennings- og faseovervåkingsreleene med forsyning fra målekretsen
 • Kompakte overvåkingsreleer er en del av COMPLETE line-systemet
Multifunksjonelle overvåkingsreleer

Multifunksjonelle overvåkingsreleer: Ytterst allsidige

Ytterst allsidige: Multifunksjonelle overvåkingsreleer

Med EMS-serien kan du overvåke elektriske og fysiske anleggsparametere. De multifunksjonelle overvåkingsreleene gir deg et stort spekter med overvåkingsfunksjoner. Utvidede instillingsmuligheter og variable forsyningsspenningsområder gjør utstyret i tillegg ytterst allsidig.

Dine fordeler med våre multifunksjonelle overvåkingsreleer

 • Kan brukes over hele verden grunnet universell strømadapter eller pluggtransformator
 • Enkel håndtering: Parametere stilles inn helt enkelt ved hjelp av dreiebrytere i utstyrsfronten
 • Plassbesparende med to vekselkontaktutganger i hus med bredde 22,5 mm
 • Oversiktlig diagnostikk ved hjelp av fargedioder
 • Rask gjenkjenning av feil takket være fintrinnet innstilling og korte reaksjonstider
 • Sikker drift med galvanisk skilte måle- og forsyningskretser
Strømovervåker

Strømovervåker: Med fokus på strømverdier

Strømovervåker

Strømovervåkeren omformer sinusformet 50 Hz/60 Hz-vekselstrøm til binære koblingssignaler. Strømmen registreres induktivt via lederen som føres via modulen. Koblingsterskelens grovinnstillling foretas internt via DIP, fininnstilling foretas via et potensiometer på forsiden. På utgangssiden er det et vekselkontaktrelé i høy kvalitet med gullsjikt som kan benyttes med arbeids- og hvilestrømsegenskaper.

Dine fordeler med strømovervåkeren

 • Innstillbar koblingshysterese
 • Relevekselkontaktutgang
 • Treveisskille
 • Innstillbare drifts- og hvilestrømegenskaper
 • Koblingspunktet kan velges fritt på måleområdet fra 0 til 16 A AC