Logikkmoduler - meget kompakt styring og kobling

Programmerbare logikkmoduler/styrereleer

På markedet for logikkmoduler, også kalt styrereleer, kombinerer PLC logic for første gang logikk-, grensesnitt- og feltforbindelsesnivåer i en felles løsning. Dermed kan du koble og styre I/O-signaler med kun et eneste, kompakt system. Avhengig av behov kan du kombinere logikkmodulen med passende rele- og analogmoduler. Den modulære oppbyggingen åpner for mange bruksmuligheter.

Mer informasjon

Logikkmoduler: Oversikt over systemet

Logikkmoduler: Komponentene i logikkrelesystemet

Logikkmoduler: Komponentene i logikkrelesystemet

Fordi man kan velge blant forskjellige moduler, kan systemet utvides fleksibelt. I tillegg til basismodulen finnes det dermed også tilleggsmoduler for mer komplekse oppgaver. For hver logikkmodul kan åtte PLC-INTERFACE-klemmer velges etter behov. Registrer og koble opptil 48 I/O-signaler med en basismodul og to tilleggsmoduler.

1. basismodul
Pr. basismodul behandler PLC logic 16 I/O-signaler på kun 50 mm byggbredde.

2. tilleggsmoduler
Forbindelsen mellom basis- og tilleggsmodul etableres uten bruk av verktøy, via integrerte pluggforbindere.

3. minnemodul
Sikring av programmer eller enkel overføring av programmer til andre enheter.

4. rele- og analogmoduler
Den modulære oppbyggingen med de mest forskjellige rele- og analogmoduler muliggjør kanalspesifikk montering av utstyr.

5. PLC logic app
Enkle og raske parametertilpasninger og overvåking via app for iOS. Med appen og tilhørende Bluetooth-adapter får du raskt og trådløst tilgang til prosessdata.

Dine fordeler ved styrereleer

  • Høy tilgjengelighet grunnet pluggbare koblingselementer
  • Fleksibel kombinasjon: Hver kanal kan utstyres individuelt som inn- eller utgang med rele- eller analogmoduler for hvert applikasjonskrav
  • Effektiv kabling takket være push-in-tilkoblingsteknikk og spesialvarianter for sensor- hhv. aktuatorkabling
  • Lettforståelig programvare gjør det enkelt å omsette prosjektene i praksis
  • Trådløs betjening og overvåking ved hjelp av Bluetooth-adapter og PLC logic-app
  • Det programmerbare logikkrelesystemet er en del av COMPLETE line-systemet