Personellassistansesystem clipx WIRE assist for effektiv klargjøring av ledere

Personellassistansesystem for klargjøring av ledere

Personellassistansesystemet clipx WIRE assist gir effektiv behandling av ledere. Det programvarestøttede systemet guider brukeren gjennom prosessen med delautomatisert lederbehandling, styrer de relevante utgangsenhetene automatisk og stiller nødvendig informasjon til disposisjon med utgangspunkt i CAE-filer.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Praktisk i bruk grunnet lett forståelige brukergrensesnitt og enkel dataoverføring fra CAE-programmer
  • Høy prosessikkerhet grunnet programvarestøttet klargjøring av ledere med direkte styring av enheter
  • Økt effektivitet og fleksibilitet grunnet mobil bruksmulighet og optimal posisjonering av håndverktøy, verktøyautomater og merkesystemer

Personellassistansesystem for effektiv klargjøring av ledere

Innen industriell automasjonskapbygging preges prosessene nå som før av en høy andel manuelle arbeidstrinn. Spesielt ved klargjøring og behandling av ledere ligger det fremdeles et betydelig potensial. Dette tidkrevende arbeidet utgjør mer enn halvparten av arbeidstiden ved automasjonsskapbygging. Personellassistansesystemet clipx WIRE assist fra Phoenix Contact er et "verktøy" for å utnytte dette potensialet best mulig i forbindelse med driftsøkonomi og fleksibilitet.

Det programvarestøttede personellassistansesystemet clipx WIRE assist for effektiv klargjøring av ledere

Programvarestøttet klargjøring av ledere

Prosessikkerhet gjennom programvarestøttet klargjøring av ledere

Nødvendig kablingsinformasjon for programvarestøttet behandling av prosessene eksporteres fra de vanlige CAE-programmene. Informasjonen mates inn i systemet til clipx WIRE assist. En integrert redigeringsfunksjon åpner i tillegg for å hente ut dataene manuelt.

Personellet guides gjennom prosessen med delautomatisert lederproduksjon med utgangspunkt i dataene fra clipx WIRE assist-programmet. Enhetene i systemet styres direkte, og nødvendig informasjon for videre behandling og kabling vises på skjermen automatisk, i lett forståelig og optimalisert form.

Kvinne arbeider sittende med personellassistansesystem clipx WIRE assist

Ergonomisk utforming av arbeidsplassen

Fleksibel grunnet ergonomisk gunstig utforming og mobilitet

Det høydejusterbare arbeidsbordet til clipx WIRE assist imøtekommer kravene til ergonomi. Systemet har den fordel at man kan skifte mellom stående og sittende arbeidsposisjon, og brukes også til å foreta tilpasning til kroppshøyde og/eller arbeidet som skal utføres. Merkesystemenes gjennomtenkte posisjonering og verktøyautomater på arbeidsområdet gir kortere gripeavstander og bidrar slik til å opprettholde optimal ergonomi.

Personellassistansesystemet står på fire industristyreruller med brems, noe som gjør det mobilt. Systemet kan dermed brukes desentralt der arbeidet skal utføres, og reduserer eller fjerner alle unødvendige veier.

Personellassistansesystem med utgangspunkt i Lean-prinsippene

Personellassistansesystem med utgangspunkt i Lean-prinsippene

Strukturert grunnet bruk av 5S-prinsippet

Systemets konsept har sitt utgangspunkt i Lean-prinsippene, som 5S.
Disse prinsippene bidrar til å skape orden og dermed eliminere kaos.

Ved å ta i bruk flerlags hardskuminnlegg, der hvert verktøy og hjelpemiddel har en predefinert utsparing, oppnås korte søke- og tilgangstider. Verktøy som benyttes ofte, er optimalt tilgjengelige, og verktøy som benyttes i mindre grad plasseres i litt mer perifere omgivelser.

Modulær og individuell utforming av personellassistansesystemet Systemets modulære oppbygging gir brukeren tilsvarende frihetsgrader ved utforming av arbeidsplassen.

Plassering av automaten på arbeidsbordet til personellassistansesystemet clipx WIRE assist
Modulær utforming av personellassistansesystemet clipx WIRE assist
Personellassistansesystem clipx WIRE assist med komplett utstyr
Plassering av automaten på arbeidsbordet til personellassistansesystemet clipx WIRE assist

Verktøyautomater og merkesystemer kan plasseres på bordplatens overflate. Tilbehør som stikkontakter, hyller og beholdere til resterende materialer kan festes direkte til systemets arbeidsbord.

Modulær utforming av personellassistansesystemet clipx WIRE assist

Verktøyautomater og merkesystemer kan monteres plassbesparende med tilhørende tilbehør rett på personellassistansesystemets arbeidsbord. På bærearmene og stolpene er det montert føringer for montering av ytterligere tilbehør.

Personellassistansesystem clipx WIRE assist med komplett utstyr

Utstyrets posisjonering i høyde og arbeidsposisjon er meget fleksibel og kan også foretas etter personlige behov samt kravene til arbeidsoppgaven til enhver tid.

Ved hjelp av lederføringssystemet kan man ha mange forskjellige ledere på lager, og klargjøre disse på kappe- eller kutteautomaten.

Personellassistansesystem clipx WIRE assist

Personellassistansesystem for effektiv klargjøring av ledere
clipx WIRE assist
Personellassistansesystemer øker produktiviteten og prosessikkerheten, og sikrer problemfri produksjonsprosess. Med  clipx WIRE assist tilbyr Phoenix Contact et programvarestøttet verktøy for effektiv klagjøring av ledere og kabling.
Til brosjyre
Personellassistansesystem clipx WIRE assist