Kommuniser med maskiner over hele verden

Global bruk av maskiner gjør verdensomspennende kommunikasjon stadig viktigere

  • Pålitelig kommunikasjon med maskiner over hele verden forhindrer dyre servicetiltak på stedet
  • Moderne produksjonskonsepter bruker datautveksling mellom forskjellige produksjonsprosesser og maskiner
  • Industrial Ethernet er en rask kommunikasjonsstandard for integrert kommunikasjon mellom kontorområdet og produksjonsnivået

Smarttelefon viser via fjernmelding tilstanden til en maskin

Oversikt verdensomspennende kommunikasjon med maskiner

Interaktiv Image Map: Verdensomspennende kommunikasjon med maskiner
Nettorganisering av maskiner over hele verden
Nettorganiser maskiner over hele verden med hverandre. På den måten kan du samle inn og utveksle produksjonsdata helt uavhengig av lokalisering. Dermed har du alltid full oversikt over produksjonsdata som f. eks. maskinstatus og utnyttelsesgrad, og kan optimalisere produksjonskapasiteten.
Nettorganisering av maskiner over hele verden
Sikker datautveksling
Beskytt maskinene og nettverket ditt mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare. Slik kan maskinsvikt, sabotasje eller tap av data forhindres og som ellers forårsaker skader med store økonomiske konsekvenser.
Sikker datautveksling
Remoteservice
Reduser dyr stillstand ved hjelp av Remote-service, og øk slik tilgjengeligheten til maskinene dine. Spar servicetiltak globalt ved å vedlikeholde og tilbakestille maskiner og anlegg som ligger langt unna, via fjerntilgang. Videre kan vedlikeholds- og reparasjonssykluser helt enkelt planlegges og gjennomføres via fjernvedlikehold.
Remoteservice
Datadrevet optimalisering av utvikling
Gjennom hele maskinens livssyklus får du verdifull informasjon om drift, utnyttelsesgrad og feil. Bruk disse dataene for å optimalisere maskinene og drive nye maskinutviklinger fremover.
Datadrevet optimalisering av utvikling
Forskjellige aspekter ved en vellykket maskinkommunikasjon innen maskinteknikk

Sikker kommunikasjon i automasjonskapet

Den tiltagende digitaliseringen i industrien forutsetter en sikker nettorganisering av stadig flere enheter i automasjonskapet. COMPLETE line tilbyr omfattende produktløsninger for industriell kommunikasjon og beskyttelse av alle relevante data.

Trådløs kommunikasjon i utstrakte anlegg

Sikker kommunikasjon i felten

Strukturen og funksjonen til et anlegg forutsetter eventuell bruk av enheter og komponenter for kommunikasjon også utenfor automasjonskapet. En ytelsessterk og sikker infrastruktur må også takle vanskelige omgivelsesforhold i felten. En spesiell utfordring utgjøres av bevegelige elementer i felten som er vanskelig tilgjengelige via fast kabling. Trådløse forbindelser innebærer også spesielle utfordringer. COMPLETE line tilbyr innbyrdes tilpassede løsninger for de mest forskjellige bruksområder.