Nettverksinstallering - fra patchepaneler og nettverksisolatorer og helt til SFP-moduler

Nettverksinstallering

Installer ditt komplette nettverk selv – vi hjelper deg gjerne. Det være seg kobber, optiske fibre eller hurtigkoblingsplugg - hos Phoenix Contact får du alle komponenter som patchepaneler, PoE-injektorer, isolatorer og redundansmoduler du trenger for fleksibel installering på stedet.

Mer informasjon
Tre Ethernet-patchepaneler på en monteringsskinne

Patchepanelene gir deg en rask og enkel forbindelse fra automasjonskapet til felten.

Ethernet-patchepanel Sikker forbindelse på kort tid

Ethernet-patchepaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automasjonskapkabling. I et tildekket tilkoblingsrom forenkler ​IDC-​, push-in​ eller skrutilkobling installeringen av feltkabelen.

Kabelskjermen tilkobles enkelt, raskt og uten bruk av verktøy – samtidig med strekkavlastning. Det sparer mye tid ved installeringen.

Disse grensesnittmodulene finnes som opsjon med overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking.

PoE-injektorer: Enkel og sikker forsyning

PoE-injektorene forsyner nettverket pålitelig med data og strøm.

PoE-injektorer Sikker og enkel forsyning

Med Power over Ethernet (PoE)-injektorer kan separate Ethernet-enheter som kameraer forsynes med data og strøm via en felles kabel. Den kompakte ​stand-alone-løsningen finnes i forskjellige ytelsesklasser opptil 60 watt.

I tillegg til RJ45-bøssingen har PoE-injektorene alternative tilkoblingsteknikker for feltkabelen og integrert overspenningsbeskyttelse. Denne beskytter tilkoblet sluttutstyr, og øker dermed anleggets tilgjengelighet.

Power over Ethernet-splitter FL PD 1001

PoE-splitteren deler opp energi og data på stedet

PoE-splitter Skille energi og data på stedet

Med ​Power​-over-Ethernet-splitteren kan du også installere sluttutstyr som ikke er ​PoE-kompatibelt i stasjoner som ligger langt unna, og det både enkelt og kostnadsgunstig. For WLAN- eller ​Bluetooth-Access-​​Points​, kontrollere​, I/O-stasjoner osv. skiller ​PoE-splitteren data og energi på stedet, og stiller disse separat til rådighet. Slik profiterer du av kostnadsfordelene og den enkle kablingen i en ​PoE-løsning også for nettverkskomponenter som ikke er ​PoE-kompatible.

Nettverksisolatorer for galvanisk skille av nettverket

Nettverksisolatorene beskytter sluttutstyret

Nettverksisolatorer For galvanisk skille av nettverket

Potensialforskjeller er alltid et problem i industrien, og kan føre til forstyrrelser ved dataoverføringen. FL ISOLATOR brukes for galvanisk skille i kobberbaserte Ethernet-nettverk.

Skillet opp til 4 kV er i høy kvalitet, og beskytter Ethernet-utstyr og grensesnitt. Støysikkerheten økes dermed betraktelig.

FL ISOLATOR finnes også med M12-tilkoblingsteknikk og hus for veggmontering.

SFP-moduler: Fleksibel bruk av glassfiberteknikk

SFP-moduler for fleksibel glassfiberoverføring

SFP-moduler Fleksibel bruk av glassfiberteknikk

Med SFP-moduler (Small Form Pluggable) kan du benytte SFP-portene til dine Ethernet Switches absolutt fleksibelt. Om du trenger single- eller multimodusoverføring, Fast Ethernet eller Gigabit, Phoenix Contact har velegnede SFP-moduler til nettopp dine formål:

  • Kobber- og fiberoptisk overføring (singlemodus og multimodus)
  • Overføringslengder opptil 80 km
  • Enfaseoverføring med WDM-teknologi
  • 100 mb/s og 1000 mb/s
  • Kan brukes i alle switcher med SFP-slots fra Phoenix Contact