Modulær og fleksibel oppbygging av maskiner

Modulær maskinteknikk

  • I dagens samfunn må maskinene kunne tilpasses markedets endringer på kort tid
  • Modulære maskinkonsepter gir kundene størst mulig fleksibilitet
  • Den modulære maskinteknikkonstruksjonen forenkler også transporten og installeringen av store og utstrakte maskiner hos kunden

Mann installerer modulært produksjonsanlegg for printmoduler

Oversikt modulær maskinteknikk Modulært konstruerte maskiner og koblingsanlegg kan settes opp parallelt og monteres raskt, enkelt og sikkert på stedet. Ved behov kan du omstille maskinen på kort tid, og øker dermed utnyttelsesgraden.

Interaktiv Image Map: Modulær produksjonslinje
Redusert programmeringsarbeid
Desentrale maskiner og anleggskonsepter åpner for bruk av mindre kontrollere og automatiseringsløsninger.
Redusert programmeringsarbeid
Raskere montering, idriftsetting og ombygging
Enhetlige grensesnitt sørger for rask montering av enkeltanleggsmoduler til en produksjonslinje, og tilrettelegger for rask ombygging og ettermontering av maskiner.
Raskere montering, idriftsetting og ombygging
Fleksibel ombygging eller ettermontering
Kombinasjonen av enkelte produksjonstrinn tilrettelegger for fleksibel produksjon, og produksjonsanlegg kan tilpasses endrede markedskrav. Du kan også reagere fleksibelt på feil, og produksjonen kan fortsette uavbrutt.
Fleksibel ombygging eller ettermontering
Raskere og mer fleksibel utlevering
Kompakte maskinmoduler kan transporteres enklere og raskere.
Raskere og mer fleksibel utlevering
Ansatt monterer kraftige pluggforbindere i kontekst med maskinteknikk

Tilkoblingsteknikk for felten

Innen maskinteknikk finner man forskjellige løsninger for tilkoblingsteknikken. Fra automasjonskapet og helt til felten, COMPLETE line har innovative produkter som imponerer med sin robusthet, fleksibilitet og enkle håndtering.
Når sensorer og aktuatorer skal kobles til, samt ved tilkobling til automasjonskapet, har COMPLETE line-porteføljen skalerbare løsninger for overføring av signaler, data og energi.

Tilkobling av sensorer og aktuatorer i felten innen maskinteknikk

Overføring av signaler

Ved styring av maskiner finnes det mange forskjellige krav. Mens maskinstyringen ligger godt beskyttet mot omgivelsenes påvirkninger, i automasjonskap, plasseres mange sensorer og aktuatorer og deres tilkoblinger på en måte som gjør dem utsatt ute i felten. COMPLETE line har løsninger for en fleksibel, modulær og effektiv tilkobling av disse komponentene i felten.