Sensor-/aktuatorfordelerbokser

Sensor-/aktuatorbokser

Med fordelerboksene blir installeringen i felten både rask og oversiktlig. Fordelerbokser bunter flere ledninger enkelt i en stamkabel som er tilkoblet kontrolleren. Takket være statusvisning beholder du oversikten over signalene.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Fleksibel kabling grunnet stort produktspekter og forskjellige stamkabeltilkoblinger i fordelerboksene
  • Bedre maskintilgjengelighet takket være enkel diagnostikk
  • Pålitelig i felten grunnet støpt hus og høye beskyttelsesgrader
Produktnyheter fra tilkoblingsteknikk, automatiseringsteknikk og E-mobilitet

Nyheter for tilkoblings- og automatiseringsteknikk Nervesystemet i dine industrianlegg

Våre produkter utgjør en del av selve nervesystemet i industrianlegget ditt, og hjelper deg med å utforme effektive prosesser og holde kostnadene nede. La våre nyheter fra følgende områder overbevise deg:

  • Rekkeklemmer, industripluggforbindere og sensor-/aktuatorkabling
  • Merkesystemer, verktøy og monteringsmateriell
  • Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger
  • Ladeteknikk for E-mobilitet
  • Interfaceteknikk og koblingsutstyr
  • Styreteknikk, I/O-systemer og automatiseringsinfrastruktur
Fordelerboks for utendørs bruk på en maskin

Fordelerboks for utendørs bruk på en maskin

Passive fordelerbokser for alle bruksområder

I desentral tilkoblingsteknikk danner passive fordelersystemer forbindelsen mellom periferien og PLS-en. Phoenix Contact tilbyr spesialegnede sensor-/aktuatorbokser for alle typer anvendelser. Fra forskjellige gjengestørrelser og mange ulike tilkoblingsteknikker for stamkablene og helt til produkter som strekker seg ut over de klassiske spesifikasjonene i industrielle omgivelser.

Effektiv bunting og fordeling

Oversikt produktsortiment fordelerbokser
Fordelerbokser med IDC-tilkobling
Helstøpte fordelerbokser
Fordelerboks med dobbel tilordning
Fordelerboks med pluggbar stamkabeltilkobling
Oversikt produktsortiment fordelerbokser

I tillegg til helstøpte fordelere med M8-gjenge finnes det — alt etter bruksområde — fordelere med M12-metall- eller kunststoffgjenge. I den sammenheng finnes det forskjellige utførelser av stamkabeltilkoblingen.

Fordelerbokser med IDC-tilkobling

Spar tid og pluggforbindere. Med IDC-tilkoblingen QUICKON kobler du åpne ledningsender direkte til fordeleren, og uten avisolering.

Helstøpte fordelerbokser

Også ved korrosive påvirkninger gir de helstøpte fordelerne omfattende beskyttelse av kretskortet.

Fordelerboks med dobbel tilordning

Ved å ta i bruk Y-fordelere kan opptil to signaler tilkobles pr. innstikksplass. Det sparer plass i anlegget og kostnader ved kablingen.

Fordelerboks med pluggbar stamkabeltilkobling

Prefabrikkerte stamkabler forenkler installeringen. Med den pluggbare utførelsen kan boks og ledning skiftes ut separat i forbindelse med service.

Fordelerbokser for spesielle anvendelser

Skjermet M12-fordelerboks
Fordelerboks for utendørs bruk
Fordelerboks i spesialstål for næringsmiddelindustrien
Skjermet M12-fordelerboks

Med 360° skjermede sensor-/aktuatorbokser, kabler og pluggforbindere overfører du signaler absolutt pålitelig også i EMC-kritiske anvendelser.

Fordelerboks for utendørs bruk

M12-kabelopplegg i friluft utsettes konstant for sterke belastninger: UV-stråling, ozonbelastning, ekstrem varme, ekstrem kulde og raske temperaturendringer. Ofte må kablene i tillegg tåle sterke vannstråler, forskjellige oljetyper, vibrasjoner og større rystelser.
Ved å ta i bruk materialer i høy kvalitet er korrosjon og ekstreme belastninger i omgivelsene ikke noe problem for vår M12-utendørskabling.

Fordelerboks i spesialstål for næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustrien stiller meget høye krav til komponenter og materialer med hensyn til beskyttelsesgrad, korrosjonsbestandighet og hygiene. Phoenix Contact har en komplett løsning for bruk på dette området. Fordelerboksens spesielle design gjør rengjøringen meget enkel, og spesialstål gir omfattende korrosjonsbeskyttelse.

Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Konfigurator for kabler og ledninger

Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.