Veiledning rundt prosessen Sammen utformer og optimaliserer vi prosessene dine ved automasjonsskapbygging langs hele verdiskapningskjeden. Som partner støtter vi deg med praksisorienterte metoder og individuelt utformede løsninger som gir bedre effektivitet.

To menn i en produksjonshall ser på et nettbrett

Prosessoptimalisering langs verdiskapningskjeden

Hvert enkelt prosesstrinn i automasjonsskapbyggingens verdiskapningskjede
skjuler et optimaliseringspotensial – fra planlegging og Engineering av prosjektet,
via logistikk, montering av utstyr og merking av koblingslister og helt til kabling og idriftsetting av automasjonsskapet.

Med vår partnerskapelige og langsiktige optimaliseringsstrategi tar vi for oss ditt aktuelle handlingsbehov og ser nærmere på utfordringer rundt alt fra mangel på fagkrefter, kostnadsreduksjon og helt til økning av effektivitet og produktivitet.

Dine fordeler

  • Partnerskapelig konseptutvikling og raske, bærekraftige og målbare resultater
  • Ekspertgruppe med lang erfaring for optimalisering av enkeltarbeidsplasser til den komplette produksjonsprosessen
  • Individuelt skalerbare løsningstilnærminger for betraktning av (digitale) prosesser og produksjonsmidler og helt til produktet tas i bruk
  • Styrking av medarbeiderne i form av opplæringer for slik å sikre bærekraftig metodekompetanse i bedriften
To menn står ved en flipover og forklarer andre personer temaet materialflyt

Partnerskapelig og metodisk veiledningskonsept

Vår partnerskapelige tilnærming har individuelle veiledningstjenester som skal optimalisere prosesskjeden ved automasjonsskapbygging ved bruk av praksisrettede Lean-Production-metoder. Dette tilrettelegger for betydelige innsparingsmuligheter takket være prosessendringer som lar seg omsette i praksis på kort tid, samtidig som den økonomiske investeringen er lav.

Prosessveiledningen baserer på mange års erfaring med Lean-Production-metoder, og inneholder en omfattende portefølje med veiledningstjenester og opplæring av medarbeiderne. For å koble vår metodeekspertise opp mot medarbeidernes prosesskunnskap er det svært viktig for oss å omsette handlingene sammen med deg og medarbeiderne. Med dette genererer vi ikke bare i fellesskap nye impulser, men oppnår bærekraftige og permanente resultater også på lang sikt.

Metoder for prosessoptimalisering

Bilde rundt verdistrømsanalyse
To medarbeidere i en 5S-Workshop
Eksempel på fabrikkplanlegging med programvaren visTABLE®
En medarbeider bygger en arbeidsplass i henhold til metoden Cardboard Engineering
Mann ved Shopfloor Management ved en tavle
Person monterer utstyr på en koblingslist i henhold til veiledning fra personellassistanseprogram
Bilde rundt verdistrømsanalyse

Material- og dataflyten, fra planlegging og helt til utlevering av det ferdige automasjonsskapet, analyseres i detalj sammen med deg og optimaliseringspotensialene visualiseres.

To medarbeidere i en 5S-Workshop

Sammen med medarbeiderne utformer vi verkstedet etter 5S-prinsipper og utformer en prosess for økt transparens og struktur.

Eksempel på fabrikkplanlegging med programvaren visTABLE®

Fabrikkplanleggingen omfatter en felles utvikling av et individuelt produksjonsoppsett med optimalisert materialflyt, slk at effektiviteten, fleksibiliteten og tilpasningsdyktigheten kan forbedres.

En medarbeider bygger en arbeidsplass i henhold til metoden Cardboard Engineering

Med utgangspunkt i en analyse av samtlige produksjonstrinn og i forbindelse med metoden Cardboard Engineering utformer medarbeiderne dine med vår opplæring arbeidsplassene som prototyper, og simulerer produksjonsforløpet. Deretter hjelper vi deg når du skal implementere de innovative og passnøyaktige arbeidsplassene.

Mann ved Shopfloor Management ved en tavle

Vi hjelper deg når du skal innføre et system for daglig kommunikasjon med medarbeiderne rundt fremgangsmåter, på verkstedet og på kontorene – som byggekloss for en kontinuerlig forbedringsprosess.

Person monterer utstyr på en koblingslist i henhold til veiledning fra personellassistanseprogram

Våre eksperter gir deg veiledning ved artikkel- og grensesnittmanagement for utforming av datagjennomgang helt frem til produksjonen.

To personer står i en elektronikkproduksjon og ser på et nettbrett

Digital utforming av prosesser

Med utgangspunkt i analysen av samtlige produksjonstrinn utformer medarbeiderne dine sammen med våre eksperter de digitale prosessforløpene i tett samspill med produksjonsforløpet. Deretter hjelper vi deg når du skal implementere de innovative og passnøyaktige digitale prosessene. Vi integrerer grensesnitt fra eksisterende og fremtidige bruksområder, og tetter eventuelle gap ved hjelp av individuelt utviklede løsninger.

Kombinasjonen av kunnskap hos medarbeiderne, praktiske Lean-metoder samt et utenfra-perspektiv, er selve nøkkelen til en bærekraftig optimalisering av prosessen.

Christoph Marten - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Ekspert på Lean-metodikk
Christoph Marten

Din partner fra Quick-Check til implementering og på veien videre

Allerede første gang vi er i bedriften din, vil vi ta for oss potensialene som Engineeringen og produksjonen gir for å optimalisere automasjonsskapproduksjonen. I en Quick-Check registrerer og analyserer vi i fellesskap den aktuelle situasjonen.

Vår veiledningstjeneste avsluttes ikke med en ren anbefaling for optimalisering. For her utarbeider vi løsninger, omsetter dem i praksis og sørger for at resultatene oppnås ikke bare på kort sikt. Målet vårt er å etablere de gode resultatene av optimaliseringen, bærekraftig i prosessene dine.

Bærekraftig prosessoptimalisering i tre trinn

To personer løper gjennom automasjonsskapproduksjon
Medarbeider ved prosessoptimalisering i automasjonsskapbygging
Bærekraftssjekk i optimalisering av prosesser
To personer løper gjennom automasjonsskapproduksjon

Sammen med deg betrakter og analyserer vi prosesskjeden, fra ordren mottas, gjennom produksjonsprosessen i verkstedet og helt til utlevering, og oppdager samtidig handlingsområder. Med utgangspunkt i en Quick-Check kan vi sammen med deg utvikle en egnet plan for å optimalisere prosessen.

Medarbeider ved prosessoptimalisering i automasjonsskapbygging

I en dyp analyse av de faktiske forholdene tar vi for oss prosessene og produktstrukturer. Med grunnlag i analysen utarbeides det et optimaliseringskonsept ved hjelp av Lean-prinsipper og digitale løsninger. Sammen omsetter vi konseptet til ekte løsninger, og implementerer disse i bedriften din.

Bærekraftssjekk i optimalisering av prosesser

Når tiltak for optimalisering av prosesser er implementert, planlegger vi de neste trinnene for kontroll av hvorvidt tiltakene forblir bærekraftige over en lengre periode.

Brosjyre Prosessoptimalisering i automasjonskapbygging
Utforming og optimalisering av prosesser i fellesskap
Fra Engineering til produksjon – vi hjelper deg med å gjøre automasjonskapproduksjonen så effektiv som mulig. I vår brosjyre får du vite hvordan våre fagfolk sammen med utvalgte kunder har utformet og optimalisert prosessene deres på en bærekraftig måte.
Last ned nå
Fem personer står på verkstedet og snakker med hverandre