Merking En gjennomgående merking av samtlige komponenter er et meget tidkrevende prosesstrinn ved automasjonsskapbygging. For effektiv implementering har det helhetlige systemtilbudet MARKING system merkeløsninger for alle krav og applikasjoner.

To medarbeidere står i en merkecelle i en stor produksjonshall

Helhetlige løsninger for effektiv merking

Entydig, godt synlig og permanent merking gir sikkerhet og forenkler arbeidsforløp. Samtlige arbeidsprosesser langs produktlivssyklusen til et automasjonsskap er alltid enklere å utføre når komponentene er enhetlig merket. Trykk, separering og montering av merking – opptil 30 % av tiden det tar å produsere et automasjonsskap, går med ene og alene til disse oppgavene. Våre merkeløsninger sørger for optimal effektivitet i dette arbeidstrinnet: Merkeprogramvare, merkesystemer og merkemateriell er optimalt tilpasset hverandre og enkle å betjene.

Dine fordeler ved effektiv merking

  • Omfattende produktportefølje: Applikasjonstilpasset merking for alle behov i og utenfor automasjonsskapet, med termoskriver-, UV-LED- og laserteknologi
  • En og samme merkeprogramvare for administrering og styring av alle merkesystemer fra Phoenix Contact
  • Rundt 60 % tidsbesparelse: THERMOMARK E SERIES merker og monterer merkeløsninger automatisert i bare ett trinn, på ledere og kabler
  • Full fleksibilitet: Systemløsninger for sentrale merkeprosesser i en merkecelle, desentrale merkeprosesser på stedet eller gjennom personellassistansesystemer

Merkeløsninger for produksjon av automasjonsskap Fleksibel og skalerbar utforming av merkeprosessen

Medarbeider foretar merking i merkecellen
Personell foretar merking med THERMOMARK GO og MARKING system app
Personell foretar merking på clipx WIRE assist
Medarbeider foretar merking i merkecellen

Hvis samtlige merkeprosesser foretas sentralt i en merkecelle, er det helt essensielt at alle merkesystemer styres og administreres fra en merkeprogramvare. Ved hjelp av MARKING system programvaren tilordner du prosjektene dine trykk- og merkesystemene, og starter prosessene med et enkelt klikk. I tillegg til den vanlige styringen via Ethernet har THERMOMARK E SERIES også en ytterligere fordel. Ved å bruke det toveis kommunikasjonsgrensesnittet OPC UA informeres du i sanntid om de enkelte enhetenes prosjekt- og driftsstatus. Ved feil kan det reageres i tide, og svikttider dermed reduseres.

Personell foretar merking med THERMOMARK GO og MARKING system app

I utstrakte anlegg for produksjon av automasjonsskap kan sømløs merking være forbundet med mye arbeid. Med våre mobile merkesystemer blir oppgavene og arbeidsforløpene både mer uavhengige og fleksible. Utfør forskjellige oppgaver i den forbindelse raskt og enkelt, direkte på automasjonsskapet, med den fleksible kortskriveren THERMOMARK PRIME, etikettskriveren THERMOMARK GO som styres med en app, eller den robuste håndholdte skriveren THERMOMARK GO.K.

Personell foretar merking på clipx WIRE assist

Kombiner merkesystemene våre med personellassistansesystemet clipx WIRE assist for effektiv, ergonomisk og delautomatisert prosess for bearbeiding av ledere og kabler. Det programvarestøttede systemet guider deg trinn for trinn gjennom hele prosessen med delautomatisert bearbeiding av ledere, styrer de relevante utgangsenhetene automatisk og stiller nødvendig informasjon til disposisjon med utgangspunkt i ECAD-filer. Det gir lettforståelige arbeidsforløp og reduserer risikoen for feil. Ved hjelp av et personellassistansesystem med utstyr som er tilpasset etter behov kan det under prosjektet reageres direkte og fleksibelt på de forskjellige kunde- og applikasjonskravene.

Enheter for industriell merking

Merkesystemer Termisk overføring, UV-LED- og laserteknologi

Med våre merkesystemer merker du enklere enn noen gang: Det være seg termoskriver-, laser- eller UV-LED-teknologi. Med forskjellige trykk- og merketeknologier har vi garantert en riktig løsning for merking av klemmer, ledere og kabler samt utstyr og anlegg. Ønsker du en enda mer effektiv automasjonsskapbygging? Vårt modulære merkesystem THERMOMARK E SERIES kombinerer og automatiserer for første gang flere prosesstrinn i merkingen, og tilrettelegger slik for en betydelig økning i effektiviteten i denne tidkrevende prosessen.

Mer effektivitet i automasjonsskapbygging grunnet automatisert merking
THERMOMARK E SERIES
Er du på leting etter en effektiv merkeløsning til automasjonsskapbyggingen din? Da bør du gjøre deg kjent med vårt modulære merkesystem THERMOMARK E SERIES.
Nedlasting av brosjyrer
Skriver i THERMOMARK E SERIES
De mest forskjellige materiellene for merking av ledere, kabler, klemmer, utstyr og anlegg

Merkemateriell

Våre merkeløsninger er egnet for samtlige applikasjoner, monteringssituasjoner og krav til bestandighet i industrielle omgivelser. Det være seg beskyttede automasjonsskap eller ekstreme forhold, vi tilbyr merkeløsninger for alle behov og bruksområder. Med produktene våre imøtekommer vi alle internasjonale normer og standarder.

Medarbeider utformer merking med MARKING system programvare

Merkingsprogramvare

Med merkeprogramvaren utformer du personlig tilpassede merkeløsninger både enkelt og praktisk. Alle våre merkesystemer kan styres og administreres sentralt fra en programvare. Ved hjelp av omfattende funksjoner og utformingsalternativer kan merkeløsninger som er utformet individuelt, implementeres i enhver type applikasjon. Takket være ytelsessterke funksjoner for dataimport samt grensesnitt mot vanlige ECAD-systemer og tabellformater gir programvaren effektive merkeprosesser. Grensesnittet til clipx ENGINEER tilrettelegger for sømløse prosesser fra planlegging og helt til produksjon. I tillegg har Wire Marking Application Center en visning av den digitale tvillingen til leder- og kabelmerkingen din, og guider deg gjennom hele prosessen frem til ferdigmerket kabel.

Medarbeider reparerer lasermerker TOPMARK NEO

Personlige, skreddersydde tjenester

I tillegg til programvare og maskinvare for utforming av merking tilbyr vi også helhetlige servicekonsepter. Disse strekker seg fra installering, opplæring, utstyrsspesifikke reparasjoner og vedlikehold og helt til levering av utleieutstyr ved behov. Uansett hvilken utfordring du står foran, vi hjelper deg kompetent ved alle foretak og står til enhver tid ved din side med personlig tilpassede tjenester.

Merkingen strekker seg som en rød tråd gjennom hele prosesskjeden – fra digitale merkedata i ECAD-systemene og helt til montering av merkingen. Vi forenkler arbeidshverdagen til kundene våre med brukertilpassede systemløsninger med merkemateriell, skrivere og programvare for effektive merkeprosesser.

Katharina Faes - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktmanagement merking
Katharina Faes
Løsninger for økt effektivitet
Klargjøring av ledere
Finn ut hvordan du best kan utnytte potensialet for økt effektivitet ved klargjøring og bearbeiding av ledere innen automasjonsskapbygging. Her hjelper vi deg med programvarestøttede personellassistansesystemer samt håndverktøy som passer til dette, verktøyautomater og merkesystemer.
Fortsett til klargjøring av ledere
Personell merker en leder på en arbeidsplass for klargjøring av ledere