Termoskrivere

Termoskrivere

Med våre termoskrivere merker du også store ordrevolumer meget økonomisk effektivt. De forskjellige skriverne til materialer i kort- og rullformat behandler et stort materialutvalg. Du får slik et komplett merkesystem som er optimalt tilpasset anvendelsen din, og som støttes optimalt av merkeprogrammet PROJECT complete.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Pålitelig takket være velprøvd metode samt god tilgjengelighet
 • Servicevennlig på grunn av vedlikeholdsfri drift
 • Høy kvalitet grunnet godt optisk resultat, strekkoder og tegnhøyde fra 1,6 mm
 • Kompakte og robuste enheter

Nye produkter

THERMOMARK E SERIES termoskriver
THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.VARIO
Kabelmerking E-WM
Krympeslange for kabel- og ledermerking E-WMS
Selvklebende viklingsetiketter med beskyttende laminat E-WML
Klemmemerker i rullformat E-TM
Termoskriver for industriell merking
Rullskriver for alt materiell

Bruk rullskriverens fleksibilitet: Du kan bruke enhetene som standardskrivere for trykk av alle typer rullmateriell, kombinere dem med E.CUTTER(/P) for å kutte/perforere materiell i rullformat eller koble skriveren til en av applikatorene i THERMOMARK E SERIES for effektive trykk- og applikasjonssystemer.

Dette er fordelene

 • Du kan helt enkelt forvandle standardskriveren til et effektivt trykk- og applikasjonssystem: Kompatibel med alle applikatorer i THERMOMARK E SERIES
 • Egnet for alt rullmateriell fra produktporteføljen MARKING system
 • Enkel behandling av alt materiell i rullformat ved bruk av E.CUTTER og E.CUTTER/P
 • 4,3" LCD-Multicolor-berøringsskjerm: Videoer for feilsøk, meldinger i sanntid
 • 300 og 600 dpi for alle industrielle krav
 • Robust industridesign for store trykkvolum
 • Effektiv termoskriver

Dette er de viktigste egenskapene

 • Finnes i trykkoppløsning 300 og 600 dpi
 • THERMOMARK E.300 og E.600 er kompatible med applikatorene THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.SLEEVE og THERMOMARK E.VARIO
 • THERMOMARK E.300 D og THERMOMARK E.600 D er i tillegg kompatible med THERMOMARK E.WRAP

Applikator for bevegelige kabelmerker
Automatisert trykk og påføring av kabelmerkinger

Applikatoren THERMOMARK E.WIRE utfører kabelmerker som kan beveges radialt og aksialt. Sveisesømmen gjør at merkeren ikke går tapt. Rullformatet dekker samtlige diametere mellom 1,8 mm og 5,6 mm med kun ett material som finnes i forskjellige bredder.

Dette er fordelene

 • Opptil 70 % tidsbesparelser sammenlignet med manuelle trykk- og påføringsprosesser med krympeslange- eller viklingsetiketter
 • Ett material for samtlige diameterområder: Bruk av endeløsmaterial i forskjellige bredder
 • Enkel betjening: Automatisk måling av diameteren til den sylinderformede enheten
 • Maksimal fleksibilitet: Merking som kan skyves radialt og aksialt
 • Sveisesømmen gjør at merkingen ikke går tapt.
 • For sylindriske enheter, enkelttråder, kabler og kabelbunter

Dette er de viktigste egenskapene

 • Trykk og påføring i et automatisert prosesstrinn
 • Ett material for samtlige diameterområder (1,8 mm til 5,6 mm)
 • Automatisk måling av diameteren til den sylinderformede enheten

Applikator for krympeslange
Automatisert trykk og påføring på krympeslange

THERMOMARK E.SLEEVE behandler krympeslanger i rullformat, og kapper dem til ønsket lengde. Applikatoren tilrettelegger i tillegg for at krympeslangen kan skyves meget enkelt på kabler og ledninger.

Dette er fordelene

 • Opptil 75 % tidsbesparelse sammenlignet med manuelle merke- og påføringsprosesser med krympeslange
 • Kostnadseffektiv fordi det benyttes krympeslanger i rullformat
 • Enkel betjening: Automatisk gjenkjenning av objekt gjennom lysporter og optimalisert kabelinnføring
 • Effektiv håndtering: Ingen klargjøringsarbeid grunnet automatisk tilpasning til de forskjellige diametrene i den sylinderformede enheten
 • For sylindriske enheter, ledere og kabler

Dette er de viktigste egenskapene

 • Trykk og påføring i et automatisert prosesstrinn
 • Behandler krympeslange i rullformat for diameter mellom 0,8 mm og 8,5 mm
 • Individuelle merkerlengder fra 15 mm til 51 mm

Applikator for klebeetiketter med beskyttelseslaminat
Automatisert trykk og påføring på viklingsetiketter

Applikatoren THERMOMARK E.WRAP påfører viklingsetiketter automatisk på sylinderformede enheter – og det i uforandret høy kvalitet. For meget motstandsdyktig merking dekker det beskyttende laminatet den merkede flaten.

Dette er fordelene

 • Opptil 60 % tidsbesparelser sammenlignet med manuelle trykk- og påføringsprosesser med selvlaminerende viklingsetiketter
 • Uforandret høy påføringskvalitet: Positiv påvirkning på merkingens motstandsdyktighet og holdbarhet.
 • Enkel betjening: Merkets posisjonering kan defineres ved orientering på måleskalaen
 • For innen- og utendørs bruk: slitesterk grunnet beskyttende laminat
 • For sylindriske enheter, ledere og kabler

Dette er de viktigste egenskapene

 • Trykk og påføring i et automatisert prosesstrinn
 • Viklingsetiketter for alle diametre mellom 2-16 mm
 • Merkets posisjonering kan defineres ved utretting på måleskalaen

Applikator for klemmemerking
Merking eller tilpassing av klemmemerker i rullformat

Applikatoren THERMOMARK E.VARIO merker komplette koblingslister med kun to materialer i rullformat for høye og flate merkespor. Med rullformater er alle bredder mulig mellom 3,5 og 1000 mm – uavhengig av antall forrskjellige delingsmål.

Dette er fordelene

 • Opptil 70 % tidsbesparelse ved merking i forskjellige delingsmål
 • Kun to materialer: Merking av den komplette koblingslisten
 • Innovativ geometri: Perfekt feste av materialet i merkesporet samt enkel påsnepping og adskillelse av de enkelte merkene
 • Enkel og effektiv merking av koblingslistene: Automatisk tilordning av perforeringstrinnene med utgangspunkt i dataene fra Engineering-programmet

Dette er de viktigste egenskapene

 • Behandler klemmemerker i rullformat for høye og flate merkespor
 • Samtlige delingsmål mellom 3,5 og 1000 mm
 • Utstansing eller perforering i forskjellige delingsmål etter individuelle krav

Bevegelige kabelmerker
Merkemateriell for automatisert behandling

Merkemateriell E-WM... er konstruert for behandling med applikatoren THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE behandler materiellet i rullformat for radialt og aksialt bevegelige merker som kan påføres trykk på begge sider. Sveisesømmen gjør at merkene ikke går tapt.

Dette er fordelene

 • Ett material for samtlige diameterområder
 • God synlighet grunnet trykk på tre sider og bevegelighet
 • Sveisesømmen gjør at merkingen ikke går tapt
 • Forskjellige bredder for ulike monterings- og merkescenarier
 • For sylindriske enheter, enkelttråder, kabler og kabelbunter

Dette er de viktigste egenskapene

 • Radialt og aksialt bevegelige merker
 • Ett gjennomgående material for samtlige diameterområder (1,8 mm til 5,6 mm)
 • Tre forskjellige bredder: 15, 18 og 23 mm
 • Temperaturområde: -40 °C til 70 °C

Krympeslange for kabelmerking
Merkemateriell for automatisert behandling

Krympeslangen E-WMS... er konstruert for behandling med applikatoren THERMOMARK E.SLEEVE. Rullformatet tilrettelegger for individuelle merkelengder. Etter prosessen med trykk og påføring kan krympeslangen om ønsket krympes.

Dette er fordelene

 • Kostnadseffektiv fordi det benyttes krympeslange i rullformat
 • Høy fleksibilitet, da individuelle merkelengder er mulig
 • Kan ved behov krympes med manuelle metoder etter ønske, for å feste i posisjon
 • Meget utbredt og velprøvd i automasjonskap- og maskinteknikk, i olje- og gassektoren samt jernbaneindustrien, over hele verden
 • For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler

Dette er de viktigste egenskapene

 • Krympeslange i rullformat for diameter mellom 0,8 mm og 8,5 mm
 • Individuelle merkelengder er mulig fra 15 mm til 51 mm
 • Temperaturområde: -40 °C ... 125 °C
 • Godkjennelser: UL 224

Viklingsetiketter for kabelmerking
Merkemateriell for automatisert behandling

Kabelviklingsetikettene E-WML... er konstruert for behandling med applikatoren THERMOMARK E.WRAP. Dermed plasseres etikettene i en rekke på materialrullen. For meget motstandsdyktig merking dekker det beskyttende laminatet den merkede flaten.

Dette er fordelene

 • For innen- og utendørs bruk: god motstandsdyktighet mot smuss og slitasje grunnet beskyttende laminat
 • Fast definert plassering av etikettene grunnet klebesystem
 • Stort diameterområde med mange bruksmuligheter inne i og utenfor automasjonskapet
 • Viklingsetikettene opptar kun liten plass, slik at kabelen f. eks. også kan trekkes gjennom kabelkanaler
 • For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler

Dette er de viktigste egenskapene

 • Selvklebende kabelviklingsetiketter med beskyttende laminat
 • Diameterområde: 2 mm ... 16 mm
 • Temperaturområde: -50 °C ... 110 °C
 • Godkjennelser: UL 969

Klemmemerker i rullformat
Merkemateriell for automatisert behandling

Rekkeklemmemerker E-TM.../E-TMF... er konstruert for behandling med applikator THERMOMARK E.VARIO. På grunn av rullformatet kan hele koblingslisten merkes med kun to materielltyper for høyt og flatt merkespor.

Dette er fordelene

 • Merk komplette koblingslister med kun to materielltyper: ett for det høye, og ett for det lave merkesporet
 • Rullformatet tilrettelegger for samtlige delingsmål mellom 3,5 mm og 1000 mm
 • Den innovative geometrien sørger for perfekt festet materiell og enkel påsnepping
 • Fleksibelt holdermateriell gir enkel og praktisk separering av de enkelte merkene

Dette er de viktigste egenskapene

 • Rullformat for høye og flate merkespor
 • Samtlige delingsmål mellom 3,5 mm og 1000 mm
 • Temperaturområde: -40 °C til 85 °C
 • Godkjennelser: UL 94 V2

Merking og påføring i ett trinn
THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES sørger for bedre effektivitet ved automasjonskapbygging: Det modulære systemet med termo-rullskriver og applikatorer trykker merker, og påfører dem kabler og ledere automatisert. Sammenslåingen av disse prosesstrinnene gir en tidsbesparelse på ca. 60 %.
Mer informasjon
Det modulære systemet THERMOMARK E SERIES
Mobil termoskriver THERMOMARK PRIME

Mobil termoskriver THERMOMARK PRIME

Mobil termoskriver THERMOMARK PRIME

Termoskriveren THERMOMARK PRIME er en unik kombinasjon av velprøvd, pålitelig skriverteknologi, en komplett, integrert merkeprogramvare og en utholdende, nettuavhengig energiforsyning. THERMOMARK PRIME er din bærbare, mobile merkesentral. Berøringsskjerm, kapslede fargebånd og et utskiftbart batteri letter betjeningen av enheten direkte på stedet. Et stort materialspekter med flere enn 600 merkertyper gir deg allsidige løsninger for merking av de mest forskjellige applikasjoner. Den automatiske fargebånd-, magasin- og materialmerkingen forhindrer feilmerkinger.

Kortskriver THERMOMARK CARD 2.0 med egnet material

Kortskriver THERMOMARK CARD 2.0 med egnet material

THERMOMARK CARD 2.0 til kortformater

THERMOMARK CARD 2.0 er den effektive løsningen for merking av kunststoffskilt i kort- og matteformat. Den kompakte skriveren betjenes og installeres med kun et minimum av arbeid. Via planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete eller MARKING system-appen styrer du THERMOMARK CARD 2.0 direkte, og kan utføre oppdragene. Termoskriverens velkjente teknologi gir høy effektivitet og tilnærmet vedlikeholdsfri drift.

Rullskriver THERMOMARK ROLL 2.0 med egnet material

Rullskriver THERMOMARK ROLL 2.0 med egnet material

THERMOMARK ROLL 2.0 for rull- og endeløsformater

THERMOMARK ROLL 2.0 merker etiketter og krympeslanger i rull- og endeløsformat for anvendelser innen merking av klemmer, ledere, kabler og utstyr. Det gir merking i høy kvalitet og samtidig rask behandling. Den velkjente termoskriveteknikken gir tilnærmet vedlikeholdsfri drift. Styringen forløper intuitivt med merkeprogrammet PROJECT complete eller appen MARKING system fra Phoenix Contact. Den enkle betjeningen via det integrerte berøringsdisplayet gjør håndteringen absolutt ukomplisert.

Termoskriver THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER

THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER

THERMOMARK ROLLMASTER for behandling av større materialmengder

THERMOMARK ROLLMASTER bearbeider samtlige typer rullmateriell – også for industriell bruk. Sentreringen i midten er enkel å betjene. Dermed kan også endeløskrympeslanger merkes. Termoskriveren finnes med trykkoppløsning på 300 dpi eller 600 dpi.

Håndholdt termoskriver THERMOMARK GO.K

Håndholdt termoskriver THERMOMARK GO.K

THERMOMARK GO.K for fleksibel merking på stedet

Den håndholdte skriveren THERMOMARK GO.K er meget robust, lett å betjene og har mange forskjellige funksjoner. Termoskriveren behandler material i rullformat for merking av alle industrielle applikasjoner.

Termoskriver THERMOMARK W2

Termoskriver THERMOMARK W2

THERMOMARK W2 for merking på begge sider

THERMOMARK W2 brukes til å merke krympeslanger på begge sider. Det gjør ledermerkingen mye lettere lesbar.