Montering av utstyr Bruk av digital produksjonsdokumentasjon og assistansesystemer tilrettelegger ikke bare for effektiv montering av utstyr på monteringsskinner, men også for en mer fleksibel bruk av personell. Med programvarestøttet veiledning er opplæringen utført på meget kort tid.

Arbeidsplass for montering av utstyr på koblingslister

Effektiv montering av utstyr med system

Montering av utstyr på monteringsskinner ved automasjonsskapbygging innebærer typisk også et høyt antall komponenter og stort prosjektmangfold. For å optimalisere prosessen avledes den digitale produksjonsdokumentasjonen direkte fra Engineering slik at feilkilder som følge av systembrudd kan reduseres. I tillegg guider intuitive arbeidsplassystemer alle produksjonstrinn ved hjelp av programvare, og tilrettelegger slik for at opplærte arbeidskrefter kan montere utstyr på komplekse koblingslister.

Dine fordeler ved effektiv montering av utstyr

  • Feilfri oppsetting av koblingslister grunnet komplett produksjonsdokumentasjon fra Engineeringprogrammet
  • Programvarestøttet produksjon for fleksibel bruk av tilgjengelig personell
  • Tidsgevinst grunnet produksjonsdokumentasjon som er tilgjengelig til enhver tid
En person holder en monteringsskinne med påmontert utstyr i hendene

Komplett automasjonsskap fra en og samme leverandør

COMPLETE line tilbyr en helhetlig produktportefølje der du planlegger og setter opp samtlige funksjoner i automasjonsskap og feltinstallasjonen komplett. De forskjellige komponentene er optimalt tilpasset hverandre. For bruk av enhetlige komponenter reduserer også arbeidet med anskaffelse og montering av utstyr. Det standardiserte tilbehøret for lasking, merking og testing av COMPLETE line-produktene gir også ytterligere produktivitetsøkning.

Personellassistansesystem for montering av utstyr med monitor og visning av programvare

Effektiv produksjon med personellassistanseprogram

Digital klargjøring av all produksjonsdokumentasjon som er utformet under Engineering gir et stort potensial for økt effektivitet spesielt ved montering av utstyr på monteringsskinner. Vårt personellassistanseprogram velger alle nødvendige data fra ECAD-planleggingen, og viser dem på en oversiktlig måte. I tillegg gir de en lettforståelig prosess ved montering av utstyr i prosjektet ditt, gjennom en trinn-for-trinn-veiledning. Denne programvarestøttede bearbeidingsprosessen reduserer feilkilder og søketider sammenlignet med bruk av vanlig papirdokumentasjon.

Et personellassistansesystem fremskynder prosessene i produksjonen betraktelig, da koblingslistene kan fremstilles når de er koblet fra resten av automasjonsskapet. Reduserte søketider og forbedret ergonomi gir betydelig bedre produktivitet.

Dr. Fabian Bertelsmeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktmanagement Systems
Løsninger for økt effektivitet
Merking
Sjekk ut hvordan du gjør merking av samtlige komponenter ved automasjonsskapbygging både effektivt og lettforståelig. Det helhetlige systemtilbudet MARKING system har brukervennlige løsninger for alle krav og applikasjoner.
Fortsett til merking
Ledermerking ved en arbeidsbenk med flere skrivere i THERMOMARK E Series