Engineering og konfigurering En gjennomgående dataflyt, konsekvent digitalt beskrevne artikler samt sømløse systemgrensesnitt danner selve grunnlaget for optimaliserte prosesser innen automasjonsskapbygging.

Personer ved skrivebord med klemmer i hånden

Digitale data sørger for optimaliserte prosesser

Digitale data og sømløse systemgrensesnitt fra planlegging og bestilling og helt til produksjonen, er selve grunnlaget for optimaliserte prosesser. Vårt Engineeringprogram clipx ENGINEER tilrettelegger for automatisert dataoverføring fra ECAD-systemet ditt samt lettforståelig oppbygging av koblingslister i 3D. Dataene som oppstår her, danner grunnlaget for utforming av produksjonsmalene i alle etterfølgende prosesstrinn.

Dine fordeler ved et effektivt Engineeringprogram

  • Støtte ved generering av data for hele prosessen ved bygging av automasjonsskap grunnet ytelsessterk konfigureringsprogramvare
  • Forenkling av konstruksjonsprosessen i form av autokorrekturfunksjon og tilbehørsassistent
  • Sømløs bruk av data grunnet grensesnitt til alle vanlige ECAD-systemer
  • Bruk av eksisterende artikkeldata, uten eget vedlikeholdsarbeid i forbindelse med databasene
  • Reduksjon av feil og systembrudd fordi data overføres fra Engineering til produksjonen
Hånd med rekkeklemme foran en skjerm med Engineeringdata

Prosesstøtte for automasjonskapbygging

Både ved Engineering og i produksjonen genererer systemavbrudd høye kostnader på grunn av tidkrevende manuelt etterarbeid. Programvarer som opprettholder sømløs dataflyt bidrar dermed i stor grad til økt effektivitet gjennom hele prosessen.

Øk effektiviteten i arbeidsforløpene dine under produksjon av automasjonsskap, med vårt Engineeringprogram clipx ENGINEER. Dra nytte av allsidige funksjoner og smarte Engineeringassistenter som gjør planleggingen av prosjektene dine enklere.

Medarbeider sammenligner produktprøve med et digitalt bilde av produktet, i Engineering-programmet clipx ENGINEER.

Produktdata for din Engineering-prosess

Den digitale tvillingen i prosjektet ditt tilrettelegger for sømløs bruk av data gjennom hele prosessen med automasjonsskapbygging. Derfor er digitale artikler med sømløs digital beskrivelse en forutsetning for at dette datagrunnlaget skal fungere som gjengivelse av realiteten, i Engineering. Vi har komplette produktdata for mange forskjellige Engineering-systemer og utvekslingsformater. For at planleggingsprosessene i automasjonsskapbygging skal bli mer effektive og forløpe raskere, kan du implementere disse dataene både raskt og enkelt i Engineering-systemet ditt.

Engineering-program for automasjonskapbygging
clipx ENGINEER
Oppdag mangfoldet i det nye programmet for effektiv planlegging av koblingslister, monteringsplater og koblingsbokser, og det overalt! clipx ENGINEER utvides regelmessig med nye funksjoner og artikkelgrupper.
Prøv nå
Kvinne benytter Engineering-program clipx ENGINEER på PC

Når det gjelder Engineeringprogrammet clipx ENGINEER, setter kundene våre pris på den perfekte integreringen i ECAD-systemer, som letter arbeidsforløpene dine i stor grad. Med den lettforståelige betjeningen kan brukeren fullføre planleggingen raskt og helt enkelt. Og selvsagt baner clipx ENGINEER med utforming av dokumenter for produksjonen, veien for at det digitale blir virkelighet.

Peter Isaak - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktmanagement programvare
Ekspert på programvare for automasjonsskapbygging: Peter Isaak
Løsninger for økt effektivitet
Anskaffelse
Se hvordan du kan ta i bruk de genererte digitale dataene for transparent og effektivt kjøp, eller velg vår kundetilpassede koblingslistservice.
Videre til kjøp
Person med monteringsskinne og klemmer i hånden